Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Koncept zahrady v širším slova smyslu


Na této stránce se dozvíte podrobnosti o podkladech, které potřebuje zahradní architekt shromáždit, než se pustí do řešení celkové koncepce a jejího finálního zpracování.

Obsah dokumentace konceptu zahrady:

Koncept zahrady, rovinatý/svažitý terén, M 1:100/1:200

 • 1 ks skica (koncept řešení) v měřítku, černobíle
 • průvodní zpráva (popis řešení, ideový popis, doporučení dalšího postupu návrhu zahrady

 

Podklady pro zpracování konceptu zahrady

 • půdorysná studie zahrady
 • geometrický plán pozemku M 1:1 000 a podrobnější, digitálně nebo tiskem
 • finální osazení domu na pozemek
 • projekt domu, půdorysná řešení interiéru, technické pohledy
 • výškové zaměření pozemku a stavby (platí pro zahrady ve svahu)
 • zaměření stávající zeleně a ostatních prvků
 • vyplněný dotazník o zahradě
 • fotografie stávajícího stavu pozemku a navazujícího okolí, digitální forma


Co řeší dopracování konceptu do rozsahu Studie zahrady

 • konkrétní materiály - materiálové pojednání
 • konkrétní rostliny bez bližšího určení druhu
 • vzhled staveb, využívá typových řešení altánů, stání, garáží a plotů G SERVIS
 • ekonomickou rozvahu
 • průvodní a technickou zprávu, konzultace
 • výkazy výměr

Zeptejte se