Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Multi-Komfortní bydlení: první pasivní dům "GS PASIV 1"Uvažujete o stavbě, která bude splňovat parametry ekologického a zároveň ekonomického bydlení? Myslíte na budoucnost a není Vám lhostejná ekologie? Tak právě pro Vás je určen koncept „Multi-Komfortní bydlení“.

I když se jedná dle všech sledovaných parametrů o funkci pasivního domu, nazývá společnost ISOVER tento koncept domem Multi-Komfortním. Mimo výhod pasivního domu jako je trvale čerstvý a čistý vzduch díky řízenému centrálnímu větrání, konstantní vnitřní teplota bez chladných zdí a oken a tím i minimalizace rizika vzniku plísní, vyloučení nežádoucího proudění chladného vzduchu způsobeného např. nekvalitními či vzduchotěsně nedokonale nainstalovanými okny, minimalizace tepelných ztrát a tím nákladů na vytápění, je vnímání komfortu rozšířeno i o aspekt komfortu akustického. Tím je myšleno dosažení optimální akustické pohody - odhlučnění nežádoucích zvuků vznikajících jak vně, tak i uvnitř domu mezi jednotlivými místnostmi.

Posledním, na první pohled neviditelným, ale neméně důležitým, je aspekt požární ochrany, na který je při projektování i vlastní realizaci domu též přihlíženo.

Právě v souvislosti s konceptem Multi-Komfortního bydlení ve spolupráci se společností ISOVER jsme pro Vás navrhli první typový pasivní rodinný dům „GS PASIV 1“.

Parametry domu GS PASIV 1

Projekt pasivního domu GS PASIV 1 vychází z typového projektu rodinného domu Picasso. Dům má obdélníkový půdorys, dvě nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou s použitím pálené střešní krytiny od společnosti TONDACH. Dům by měl být orientován nejvíce prosklenou fasádou na jižní stranu.

Jako konstrukční systém je použit KM BETA SENDWIX 16DF-LD tl. 240 mm(vápenopískové bloky) zateplený kontaktním zateplovacím systémem ISOVER Grey Wall tl. 300 mm. Na stropní konstrukce jsou použity prefa panely od firmy GOLDBECK a schodiště je navrženo jako železobetonový monolit. Střecha domu má tepelnou izolaci mezi a pod krokvemi ISOVER UNIROL PROFI v tloušťce od 350 mm. Okna budou dřevo hliníková zasklená izolačními trojskly.

Vytápění domu a zelená pro program Zelená úsporám

Dům je vytápěn nízkoteplotním podlahovým vytápěním. Hlavním zdrojem tepla na vytápění a pro přípravu teplé vody je tepelné čerpadlo CTC EcoAir 105 v kombinaci se solárním termickým systémem pro přípravu teplé užitkové vody a podporu vytápění KPS 11, vše od společnosti REGULUS. Tepelná energie je skladována v akumulační nádrži, kde je jako doplňkový zdroj tepla použito elektrické topné těleso.

Přívod čerstvého vzduchu do všech místností rodinného domu je zajištěn pomocí mechanického větrání se zpětným získáváním tepla, konkrétně rekuperační jednotkou Sentinel Kinetic od společnosti REGULUS.

Pasivní dům GS PASIV 1 má hodnotu měrné roční potřeby tepla na vytápění ve výši 15 kWh/(m2.rok). Pro získání dotace z programu Zelená úsporám musí pasivní dům dosáhnout této hodnoty do 20 kWh/(m2.rok), což projekt pasivního domu od společnosti GSERVIS bezproblémově splňuje.

Pasivní dům je stavbou, u které platí, že čím vyšší jsou počáteční investice, tím nižší budou náklady na vytápění při samotném provozu. Provoz domu je sám o sobě velmi ekonomický, je však vykoupen dražšími moderními technologiemi. Investiční náklady jsou sice vyšší, avšak samotné bydlení je komfortnější než v konvenčních rodinných domech.


Zeptejte se