Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

ISOVER - rozhovor o tepelných, zvukových a protipožárních izolacích


Představte ve stručnosti sebe a divizi Isover, prosím.
V roce 1995 jsem nastoupil na pozici obchodního zástupce pro region Morava u firmy G+H Isover s.r.o. Tato firma byla zřízena německým koncernem Grünzweig und Hartmann vyrábějícím minerální tepelněizolační materiály na bázi skelných vláken.

V roce 2001 proběhla fůze mezi firmou Orsil s.r.o. (dřívejší státní podnik, po revoluci zprivatizovaný tehdejším managementem a následně odkoupený koncernem Saint-Gobain) a firmou G+H Isover s.r.o. Nově vzniklá společnost působila pod názvem Saint-Gobain Orsil s.r.o. až do roku 2008. V této době jsem zastával pozici Regionální vedoucí prodeje pro Čechy a zároveň jsem působil jako Key Acount Manager pro VIP zákazníky.
Od roku 2009 firma změnila název na Saint-Gobain Isover CZ. Od července 2008 jsem byl jmenován na pozici ředitele marketingu. V roce 2011 došlo k další fůzi mezi společnostmi Isover, Weber a Rigips a došlo ke vzniku společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. se třemi divizemi Isover, Weber a Rigips. Od počátku roku 2013 zastávám pozici ředitel obchodu a marketingu v divizi Isover.
Z toho plyne moje pracovní pozice u 4 různých právních subjektů ve 4 různých funkcích během posledních 20 let. Nicméně celou tu dobu jsem zůstal věrný výrobě stavebních hmot, a to tepelněizolačním materiálům.
Od roku 2010 zastávám rovněž volenou pozici předsedy Asociace výrobců minerálních izolací (AVMI), profesního sdružení nejvýznamnějších výrobců minerálních izolací v ČR.

Jaké je hlavní zaměření společnosti?
Dnešní firma Isover nabízí nejširší nabídku tepelněizolačních materiálů na českém trhu. Tato nabídka zahrnuje kompletní nabídku minerálních izolačních materiálů, a to jak na bázi skelných, tak i čedičových vláken. Jedná se o stavební izolace, technické izolace a agro-produkty. V roce 2010 přešla pod Isover i výroba expandovaného polystyrenu ze společnosti Rigips. Díky tomu se nabídka rozšířila o tepelněizolační materiály na bázi pěnových hmot. Patří sem expandované a extrudované polystyreny. Firma Isover má v České republice 3 výrobní závody: v Častolovicích (výroba minerálních izolací), v Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou (výroba polystyrenu).
Isover je však globální firmou s fabrikami po celém světě, z čehož pro tuzemský trh využíváme pro zásobování tepelnými izolacemi na bázi skelných vláken především moderní továrny v polských Gliwicích a rakouském Stockerau.

Čeho se mají stavebníci vyvarovat při výběru různých typů izolací?
Díky této ucelené nabídce je firma Isover schopna uspokojit téměř kompletní poptávku po tepelněizolačních materiálech jak z oblasti stavebnictví, tak i průmyslu. Naši odborníci jsou schopni kvalifikovaně poradit s výběrem vhodného řešení z pohledu technického i ekonomického. Je vždy potřeba podrobně zvážit, za jakým účelem se izolace nakupují (tepelně izolační, akustický, protipožární), pro jakou aplikaci či konstrukci a jaké požadavky mají splňovat. Od toho se odvíjí jejich vhodný výběr.

Na jaké izolace nejčastěji vaši zákazníci zapomínají?
Z pohledu jednotlivých stavebních konstrukcí je nejrizikovější opomenutí či podcenění izolace podlah. V tomto případě se jedná o tepelněizolační funkci u podlah na terénu a především zvukověizolační funkci u podlah v patrech. Vzhledem k tomu, že následná oprava a dodatečné zaizolování je technicky a ekonomicky velmi náročné, mnohdy nemožné, je třeba této oblasti věnovat zvýšenou pozornost již v počáteční fázi projektu. Nedostatečně řešená kročejová neprůzvučnost patří k velmi častým vadám, které znepříjemňují život nájemníkům v nových residenčních objektech.

V čem jsou jedinečné a jaké další výhody mají izolace ISOVER?
Firma Isover se díky své široké produktové základně a díky silnému produktovému managementu neustále snaží přinášet na trh nová unikátní řešení. Často se právě jedná o vhodnou kombinaci různých izolačních materiálů, složených do ucelených systémů, využívajících synergicky výhody technických vlastností jednotlivých komponentů. Jako příklad můžu uvést systémová řešení podlah bez tepelných mostů Isover STEPcross, zateplení kontaktních fasád systémem Isover TWINNER, nebo širokou škálu systémů pro ploché střechy SG COMBI ROOF, Isover TOP ROOF, systémy Vegetačních střech. Mimo to, s ohledem na zvyšující se důraz na udržitelnost ve stavebnictví, probíhá neustálý vývoj v oblasti zlepšování technických parametrů jednotlivých výrobků. Díky tomu jsme dnes v oblasti skelných izolací schopni trhu nabídnout Isover MULTIMAX λ = 0,030 W/mK, nebo grafitový polystyren Isover EPS GreyWall Plus λ = 0,031 W/mK.

Co od Vás mohou zákazníci získat zdarma, projeví-li zájem o spolupráci?
Mimo neustále se zvyšující kvality izolačních materiálů a izolačních systémových řešení se snažíme poskytovat i nadstandardní servis našim přímým partnerům – distributoři, projektanti, stavebníci. Ať už se jedná o bezplatné poradenství, pravidelná školení a tréninky na provozovnách zákazníků, tak pravidelné elektronické vzdělávání E-learning. Mezi další benefity patří bezplatné zpracovávání kladečských plánů plochých střech, zaškolení do softwarových aplikací Multi-comfort House Designer pro navrhování úsporných domů. V oblasti technických izolací je to program IsoCal® pro správný návrh a dimenzování technických tepelněizolačních materiálů.

Na webových stránkách máte umístěnou „Kalkulačku zateplení". Jaký je její hlavní význam? A jaké další interaktivní nástroje využíváte?
Kalkulačka zateplení na našich webových stránkách www.isover.cz slouží především jako pomocný nástroj pro koncové uživatele, stavební a montážní firmy. Pomocí tohoto nástroje je možné si rychle a účinně ověřit, s jakými materiály a jakými tloušťkami jste schopni splnit tepelně technické požadavky kladené na jednotlivé stavební konstrukce. Kalkulačka zahrnuje škálu od požadovaných hodnot (minimálních) pro rekonstrukce i novostavby, až po hodnoty odpovídající úrovni multi-komfortního domu, příp. domu s téměř nulovou spotřebou energií. Rovněž vám zodpoví dotazy související s novým dotačním programem Nová zelená úsporám II a s jeho požadovanými kritérii.

Jsou izolace od ISOVERu certifikované? Jaká je jejich životnost?
Samozřejmostí je, že veškeré izolační materiály od firmy Isover jsou certifikované. Mimo Certifikáty obsahují Technické listy, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech a některé z nich i EPD (Environmental product declaration) popisující dopad na životní prostředí při jejich výrobě a během celého životního cyklu jejich aplikace v budovách. Životnost tepelněizolačních výrobků Isover při jejich správném použití a za dodržení všech aplikačních zásad odpovídá době využívání budovy (tato doba je obvykle počítána na 50 let), nebo tak dlouho, dokud je izolace součástí budovy.

Jaké novinky připravujete pro zákazníky v roce 2015?
Trvale se snažíme vylepšovat naše výrobky, přinášet na trh nové – dokonalejší výrobky, které budou pro naše zákazníky vždy znamenat nějakou přidanou hodnotu. Ať už se jedná o lepší tepelněizolační nebo akustické parametry, lepší mechanické vlastnosti, balení, které déle odolá povětrnostním vlivům, upravené rozměry pro rychlejší montáž apod. Samostatnou kapitolu pak představují již zmíněná systémová řešení (nadkrokevní systém, STEPcross, ...). Z konkrétních novinek bych rád zmínil výrobek Isover TOPSIL, na který jsme náležitě hrdí. Jedná se o izolaci z čedičové vlny s aktuálně nejlepší lambdou na trhu s λD = 0,033 Wm-1K-1. Tyto špičkové tepelněizolační vlastnosti umožní aplikovat až o 7 cm menší tloušťku v porovnání s běžným výrobkem při srovnatelných izolačních parametrech.
Výrobek má navíc velmi univerzální použití – od šikmých střech a stropů až po větrané fasády.
Již v druhé polovině roku 2014 jsme spustili aplikaci Isover SmartAPP pro mobilní telefony se systémem Android. Každý, kdo si tuto aplikaci stáhne, bude mít trvale k dispozici přehled výrobků Isover spolu s jejich technickými parametry, kompletní kontakty na obchodní tým a techniky a spoustu dalších užitečných informací, aniž by se musel přihlašovat na web. Pokud v této chvíli zaujala aplikace Isover SmartAPP i uživatele telefonů pracujících na systému iOS nebo uživatele tabletů, mám pro ně dobrou zprávu – v nejbližší době bude aplikace rozšířena i o tyto platformy.
Výše uvedený výčet zahrnuje pouze „malou ochutnávku" toho, na co se mohou naši zákazníci v roce 2015 od Isoveru těšit, novinek připravujeme mnohem více.

Máte v nabídce služby, které jsou něčím výjimečné?
Za stále prozatím nepříliš rozšířenou nabídku pro koncového zákazníka můžeme považovat Isover E-shop. Možnost nakoupit přímo u výrobce z kompletní nabídky i menší množství materiálu a odebrat jej v místní distribuční síti stavebnin. U stále více distributorů je možnost zkontrolovat dostupnost vybraného materiálu. Tato informace se aktualizuje jednou denně automaticky a dává koncovému zákazníkovi lepší přehled o dostupnosti daného výrobku v místních stavebninách.

Které realizované zakázky byste vyzdvihl z referencí?
Z velkého množství objektů bych zmínil z počátků našeho působení na českém trhu zateplení kontaktní fasády na Tančícím domě v Praze, dále potom izolace střešního pláště O2 Areny v Praze Vysočanech, architektonicky zajímavou stavbu Rezidence Kavčí Hory, nebo z poslední doby fasádní a střešní izolace na nejvyšší budově v České republice - brněnská AZ Tower s celkovou výškou 111 m.

Jaké využíváte moderní komunikační nástroje?
Z hlediska komunikačních nástrojů se hlavní aktivity odehrávají na webu. Ať to jsou hlavní stránky www.isover.cz, příp. některé microsite jako www.isover-konstrukce.cz, www.isover-akustika.cz, nebo www.isover-vzduchotěsnost.cz. Z pohledu komunikace s koncovými zákazníky nabývá stále většího významu Isover E-shop umístěný na našich hlavních webových stránkách. Mezi jeho nesporné přednosti patří dostupná kompletní nabídka našich materiálů a možnost objednat jakékoliv množství, s možností vyzvednutí objednaného materiálu v distribuční síti partnerských stavebnin. Z pohledu vzdělávání je to pro naše přímé partnery E-learning. Snažíme se rovněž o dlouhodobou komunikaci se studenty vysokých škol formou každoroční soutěže Multi-komfortní dům a s architekty a projektanty v rámci mezinárodní soutěže, která se koná jednou za dva roky pod názvem Energy Efficiency Award.

Slovo závěrem...
Na závěr mi dovolte krátkou citaci z webových stránek AVMI: „Nejlepší energie je ta, kterou ušetříme." To platí obecně napříč jednotlivými lidskými činnostmi. Tepelné izolace k dosažení tohoto cíle nemalou měrou přispívají. Na trhu se objevují stále nové typy účinných izolací, jejichž masovému rozšíření prozatím brání jejich vysoká pořizovací cena. Nicméně investice do kvalitní tepelné izolace je jednou z možností, jak rozumně investovat a zhodnotit finance. Ceny energií, na rozdíl od jednotlivých komodit, se budou z dlouhodobého pohledu pouze zvyšovat. I tady platí pořekadlo: „Ten, kdo izoluje kvalitně a rychleji, šetří dvakrát."


Zeptejte se