Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Katalog Rodinné domy 2011 získal prestižní ocenění Zlatý středník


Náš katalog Rodinné domy 2011 boduje na celé čáře! Již podeváté udělilo profesní sdružení PR Klub, o.s. ceny Zlatý středník 2010 nejlepším tištěným i elektronickým periodikům. Celkem byly uděleny ceny v 11 kategoriích. Odborná porota soutěže udělila Certifikát vysoké profesionální úrovně – Zlatý středník 2010 v kategorii Nejlepší firemní katalog publikaci Rodinné domy 2011.

Do 9. ročníku tradiční soutěže firemních časopisů, novin a on-line prezentací se přihlásilo 106 periodik. Letošní nižší počet odráží situaci na trhu.„Z důvodu snižování nákladů na oblast komunikace přestaly některé společnosti interní periodika vydávat, případně rezignovaly na jejich kvalitu. To se odrazilo i na množství přihlášek v letošním ročníku," uvedla Luďka Raimondová, garantka soutěže Zlatý středník. Dále dodala: „Potvrdilo se nám také, že do samotné soutěže se hlásí pouze převážně profesionálně zpracovaná periodika, protože nedochází k poklesu kvality u přihlášených prací. Všechny oceněné časopisy, noviny či on-line newslettery jsou příklady best practice, které stojí určitě za následování."

Jsme velmi rádi, že se můžeme pyšnit prestižním oceněním Zlatý středník 2010 a pokusíme se o jeho obhajobu hned v nadcházejícím ročníku.

Zdroj:
http://www.prklub.cz/public-relations/

Zlatý středník 2010 v kategorii Nejlepší firemní katalog publikaci Rodinné domy 2011


Zeptejte se