Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Rozhovor s Martinem Bartkem, obchodním manažerem a specialistou na dřevěné konstrukce


Jen s kvalitním projektem má smysl stavět

Firma G SERVIS působí na trhu již více než 20 let, jaký je její hlavní přínos a v čem je jedinečná?
Hlavní přínos vidím ve zpracovaných typových projektech a každoročních novinkách, pomocí kterých našim zákazníkům poskytujeme ucelenou představu o jejich vysněném bydlení. Jedinečnost firmy je dána tím, že na našem trhu působí úspěšně již 20 let, což prezentuje, jak je naše společnost dynamická a přizpůsobivá poptávkám trhu, respektive požadavkům zákazníků. Za tuto dobu se změnily obecné požadavky na architekturu domů i jejich dispoziční řešení, ale také požadavky na změny v projektech jsou od zákazníků čím dál častější. Těmto změnám a požadavkům jsme se dokázali adekvátně přizpůsobit a i nadále poskytujeme kvalitní služby dneska stále náročnějšímu zákazníkovi.

Zkuste nám stručně odprezentovat program GS Partner. Kdo ho řeší, co obnáší a jaké mají partneři výhody?
Program G SERVIS Partner je určen pro stavební firmy, developery, ale i projektanty, kteří jsou ochotní s námi obchodně spolupracovat a nabízet naše projekty. Odměnou jim za to je marketingová podpora, vstřícnost, zrychlené dodání projektů a další benefity, které vyplývají z dohody o spolupráci v rámci tohoto programu. Odpovědnou osobou za tento program jsem já, ale řešíme ho komplexně v celém kolektivu firmy. Týmově přistupujeme k jednotlivým požadavkům od našich partnerů a věřím, že jim poskytujeme očekávanou podporu pro jejich obchodní příležitosti.

Co si lze představit pod projekčním řešením individuálních staveb?
Jak už sám název uvádí, je to individuální přístup ke každému zákazníkovi, kterému se snažíme nabídnout službu přesně na míru.

Na zpracování individuálních projektů proto máme dvě cesty:

1. Cesta s projektantem
Tato cesta je spíše pro zákazníky, kteří již mají představu, jak by měl dům vypadat, jak má být přibližně dispozičně řešený a jaký má mít vzhled. Požadavky na dům pak zákazníci konzultují s našimi projektanty, kteří k nim zapracují požadavky legislativy a norem. Mimo to poskytují také informace z hlediska řešení energetiky domu, způsobu vytápění, větrání atd.

2. Cesta s architektem
Druhá cesta začíná schůzkou s architektem, který si vyslechne požadavky zákazníka na dům a jeho vzhled, životní styl jeho uživatelů, jejich zvyky a požadavky na použité materiály. Na základě těchto informací se pak zpracovává architektonická studie, která se v několika kolech dořeší až pro zadání na další projektové práce. Pak už se nám cesty zase spojí a zákazník dál jedná s projektantem, který dořeší detaily stavby a energetiku domu.

Podporuje G SERVIS developerské projekty?
Jako podporu nových lokalit pro bydlení jsme připravili web www.prolokality.cz. Zde nabízíme developerům služby od projektových prací až po propagaci lokality. Začíná se zpracováním urbanistické studie, aby dále nevznikala tzv. satelitní městečka a lokality měly aspoň částečně občanskou vybavenost. Na základě průzkumu trhu, požadavků developera a možností regulačních podmínek výstavby se pak vytipují vhodné domy z naší nabídky a můžeme zpracovat přehledné vizualizace, jak bude nová výstavba v daném místě vypadat. Takto zpracovaná lokalita je pak ideálním nástrojem pro nabízení pozemků i s možnou výstavbou přímo vytipovaného domu. Developerům nakonec pomáháme i s propagací. Připravili jsme pro ně tři standardní propagační balíčky, ze kterých si můžou vybrat.

V katalogu i na internetových stránkách lze nalézt seznam tzv. Doporučených dodavatelů pro výstavbu. Koho tato sekce sdružuje?
Tato sekce sdružuje firmy, u nichž známe jejich historii, obchodní jednání ze vzájemné spolupráce a také přístup k našim zákazníkům ze zpětné vazby. Snažíme se takto zákazníkům nabídnout další kvalitní dodavatele pro jejich výstavbu. Funguje to podobně jako "reference od známého" jen s tím rozdílem, že tyto dodavatele dlouhodobě prověřujeme my.

Které z komunikačních nástrojů se ukazují jako ty nejefektivnější ve vztahu k zákazníkům?
Pro komunikaci se zákazníky již dlouhodobě používáme sekci „Zeptejte se projektanta“. Rozšířili jsme také obchodní oddělení, které řeší důkladnější péči o zákazníka a jeho požadavky. Za poslední dva roky jsme zapracovali rovněž na osobním kontaktu, kde jsme se prvotně snažili zákazníkům přiblížit pomocí větších, ale i menších regionálních výstav a toto jsme nově rozšířili o tzv. "Návštěvy na pozemku". Při návštěvách se naši konzultanti setkávají přímo s investory a řešíme jejich bydlení v místě plánované stavby. Těžko říct, která z těchto komunikací je nejefektivnější, ale v komplexu nabízíme snad všechny možnosti komunikace. Do budoucna začneme možná s videokonferencemi.

Pár slov na závěr...
Jako tým G SERVIS přejeme všem správnou volbu při výběru projektové dokumentace a také následnou pohodovou výstavbu.


Zeptejte se