Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Rozhovor s ředitelem prodeje a marketingu společnosti Wienerberger systém Porotherm dům, Romanem Bustou
Co si máme představit pod názvem Porotherm dům Wienerberger?
Jedná se o program výstavby cihlových rodinných domů na celém území České republiky, který již realizoval více než 1 000 staveb. Je určen pro investory, kteří si chtějí postavit hrubou stavbu nebo rodinný dům na klíč nikoli sami, ale s profesionální a spolehlivou stavební firmou. Mimo to jako bonus a garanci získávají bezplatnou kontrolu kvality realizace stavby domu nezávislou zkušebnou (CSI nebo TZUS) a pokud jsou všechny kontroly v souladu s jakostní příručkou, obdrží Certifikát kvality.

Další mimořádný benefit je Garanční listina od společnosti Wienerberger na částku 250 000 Kč pro případ konkurzu nebo likvidace stavební firmy. Tato garantovaná částka je určena na převzetí staveniště jinou stavební firmou a prokazetelné vícenáklady na převzetí jsou hrazeny do výše této částky. Užitek pro klienta je zajištění původní smluvní ceny domu dle smlouvy o dílo.

Kdo stojí za značkou PDW a pro koho je projekt určený?
Hlavním partnerem je Wienerberger, dále 20 profesionálních realizačních firem, 10 špičkových průmyslových výrobců a nezávislý dozor kvality stavby. Všechny společnosti jsou představeny v katalogu programu, který najdete na web.porothermdum.cz.

Kolik stavebních firem a partnerů se v roce 2014 zapojilo a jaké bylo kritérium jejich výběru?
Nyní je 20 stavebních firem. Ty jsou prověřovány ze čtyř hledisek, která uvádím níže.
1. Jaké jsou na ně reference od zákazníků, tzn. pověst v dané lokalitě!
2. Jaká jsou hodnocení ve stavebninách z pohledu platební morálky.
3. Jaké je profesionální zaměření firmy na výstavbu rodinných domů.
4. Jak jsou ochotni respektovat povinnosti a pravidla programu PDW, zejména kritéria kvality.

Stavební firmy jsou navíc proškoleny v praxi od všech průmyslových partnerů, a tím naplňují všechny předpoklady pro profesionálního partnera zákazníka při stavbě cihlového domu.

Rozšířilo se nějak sedmero výhod pro zákazníka, který bude stavět s firmou z projektu PDW?
Myslím si, že 7 výhod je relativně komplikované sdělení, které se moc neujalo. Některé výhody nejsou vnímány jako měřitelný benefit.

Lépe je vyzdvihnout 3 základní a klíčové výhody:
1. Postavíte cihlový dům se skutečnými profesionály – garantovaný kompetentní výběr stavebních firem od Wienerbergeru.
2. Máte nadstandardně kontrolovanou kvalitu stavby – Certifikát kvality od zkušebny a bezplatně.
3. V případě finančních nesnází exkluzivně pomůže – Garanční listina na 250 000 Kč.

Existuje seznam staveb, které byly realizovány díky výhodám plynoucím z programu?
Ano, všechny stavby jsou přesně evidovány i se smlouvou o dílo a v případě zájmu zákazníci dostávají další relevantní informace, např. akční nabídky na keramické dlažby Penter nebo lícové cihly Terca.

Jaké jsou priority PDW v roce 2015?

Priority PDW 2015 jsou tři:
1. postavit 100 rodinných domů s certifikátem kvality
2. zkvalitnit proces jednání s klienty s procesy odladění projektu a přípravy SOD
3. využít více akční nabídky pro zákazníky programu od průmyslových partnerů

Kde se o PDW mohou dozvědět stavební firmy, ale také zákazníci?
Nejsnadnější cestou, jak se dovědět více informací o celém programu výstavby cihlových domů, jsou webové stránky web.porothermdum.cz.


Zeptejte se