Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Výherní projekt od architekta ZDARMA už se rýsuje


Na začátku byla soutěž s časopisem Dům a zahrada o projekt od architekta ZDARMA. Pak již vše nabíralo rychlý spád, jelikož do redakce přišla velká spousta fotografií pozemků spolu s vysněnými popisy rodinných domů potenciálních stavebníků. Odborná porota měla nelehký úkol vybrat pouze jedinou nejzajímavější parcelu. Nakonec se ho zhostila s grácií, a tak jsme se brzy dočkali vítězů, jimiž se stali manželé Horákovi.

Manželé Horákovi měli štěstí a koupili snový pozemek

V polovině dubna, kdy to počasí konečně dovolilo, proběhla schůzka, které se zúčastnili manželé Horákovi a také architekt Pavel Linhart, který je pověřený zpracováním architektonické studie. Nechyběl ani zástupce společnosti G SERVIS Tomáš Rozsíval, který celý projekt koordinuje.

Po prohlídce pozemku dali zúčastnění zapravdu správnému úsudku hodnotící poroty, která volila nejzajímavější stavební parcelu. Ale především gratulujeme investorům k perfektnímu výběru a také notné dávce štěstí, že se jim podařilo najít tento jižní, svažitý a rozumně velký pozemek s překrásným výhledem na hrady Valdštejn a Trosky.

Tvar pozemku a požadované výhledy z domu byly jezdním z důvodů, proč si manželé Horákovi nevybrali žádný typový dům ze široké nabídky projektů společnosti G SERVIS a zareagovali až na soutěž s hlavní výhrou – zpracováním individuálního projektu architektem ZDARMA.

Architekt Linhart strávil povídáním s výherci na pozemku více než hodinu. Probral s nimi hlavní důvody, které je vedly ke stěhování z nově pořízeného bytu s výhledem na město do vlastního domu. Vyšlo najevo, že na jejich rozhodnutí mělo vliv hned několik skutečností. Příjemné prostředí na okraji města Turnov, krásný výhled, chuť dát na vlastní zahradě prostor dětem i sobě samým k rozvoji koníčků a dalších volnočasových aktivit.

Kromě zájmů rodiny bylo nutné dotknout se tématu okolní zástavby a případných důsledků staveb budoucích sousedů rodiny Horákovy. Během podrobné prohlídky jsme se seznámili i s umístěním jednotlivých sítí a domluvili se s investorem na provedení geologického průzkumu (pozemkem totiž probíhá smyková plocha) a také jsme si poslechli představu samotných investorů z hlediska využití pozemku a umístění domu.

Poté jsme byli pozváni na návštěvu do stávajícího bytu manželů Horákových. V jejich útulném obývacím pokoji jsme rychle upustili od obecných představ a dostali jsme se konkrétnějším údajům, které jsou důležité pro vytvoření reálného architektonického konceptu a studie. Zaměřili jsme se zejména na počet obytných místností, velikost úložných prostor, interiérové a venkovní plochy. Probrali jsme konstrukční prvky, materiály a barvy, které Horákovi preferují nebo naopak zcela odmítají.

Již při první schůzce vznikla jasná představa o rozumné velikosti budoucího rodinného domu, který je limitovaný zejména ekonomickými možnostmi investorů. Po rozloučení získal architekt Linhart tři týdny na zpracování první verze konceptu projektu rodinného domu.

 

Po třech týdnech byla představena první studie domu

Po uplynutí stanoveného času bylo v plánu další setkání s manželi Horákovými, v průběhu kterého architekt Linhart přímo svůj návrh odprezentoval. V konceptu nechyběl podrobný popis smyslu a funkčnosti jím zvolené dispozice a orientace rodinného domu. Manželé Horákovi byli s jeho prací velmi spokojeni. Umístění domu na pozemku, stejně jako ostatních objektů (vjezd, altán, rozložení zelených ploch i komunikací) i samotná vnitřní a venkovní dispozice domu splňují jejich požadavky a přání.

Jediným nedostatkem navrženého konceptu byla celková velikost rodinného domu a s ní přímo spojená celková cena realizace. Došlo tak na řešení nelehkého společného úkolu, kterým byla potřeba zmenšit či vypustit některé části domu tak, aby byl zachován samotný ráz (funkčnost) domu a zároveň aby nikdo z budoucích obyvatel nemusel být ošizen o potřebný prostor. Variant se nakonec probralo více a vykrystalizoval se reálný kompromis mezi potřebami na prostor a funkčnost v závislosti na celkové velikosti domu.

Uvidíme, jak architekt Linhart s novými informacemi naloží. Jistě se brzy dočkáme konceptu s pořadovým číslem II.

Celou architektonickou studii číslo I si prohlédněte na webu Architekta ZDARMA.


Zeptejte se