Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Využijte dotaci B.0 na naše domy


Dotace B0 na nízkoenergetické domy z programu Nová zelená úsporám

V rámci našich služeb poskytujeme kompletní projekční a poradenskou činnost v oblasti moderního nízkoenergetickéhostavění. Na začátku s vámi zkonzultujeme váš záměr výstavby rodinného domu a poradíme vám, jak dosáhnout nízkoenergetického standardu s možností získat dotaci.

Kromě projektové dokumentace pro naše klienty také zajišťujeme kompletní vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám a Dešťovka. Odpadnou vám tak starosti s administrativní činností spojenou s vyřízením dotací.

V zásadě všechny naše typové katalogové domy můžeme upravit tak, aby splňovaly požadavky kladené programem Nová zelená úsporám pro nízkoenergetické domy (oblast B.0). Úprava katalogového projektu spočívá v dopracování projektu nuceného větrání s rekuperací a doplnění odborných dokumentů v podobě energetického posudku a krycího listu pro NZÚ. Úprava našeho typového projektu na projekt pro Novou zelenou úsporám stojí od 35 000 Kč.


Využitelné dotace:

VÝSTAVBA NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU

150 000 Kč

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ODBORNÉHO POSUDKU

35 000 Kč

VÝSTAVBA VEGETAČNÍ STŘECHY

500 Kč/m2

INSTALACE REKUPERÁTORU TEPLÉ VODY – NAPŘÍKLAD SPRCHOVÉHO VÝMĚNÍKU

až 15 000 Kč (5 000 Kč na jedno zařízení)

VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÝCH A ŠEDÝCH VOD V OBJEKTU Z PROGRAMU DEŠŤOVKA:

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže (minimální objem nádrže je cca 2,3 m3 při ploše střechy 100 m2)

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů)

Co si mám představit pod pojmem nízkoenergetický dům?

Slyšel jsem, že je nutné dělat blower door test, abych dostal dotaci. Co to je?

Všude čtu, že v roce 2020 nařídí Evropská unie všechny domy postavit v pasivním standardu. Jak to tedy je?

Jaký je vůbec rozdíl mezi klasickým, nízkoenergetickým a pasivním domem?


Nízkoenergetický dům má své náležitosti:

  1. Obalová konstrukce (podlaha na zemině, obvodová stěna, střecha, okna a dveře) nízkoenergetického domu vykazují vysoký tepelný odpor a je zde potlačen vliv tepelných mostů.
  2. Výměna vzduchu v domě je zajištěna pomocí nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (tzv. rekuperací). Díky tomu máte v domě vždy příjemně vyvětráno a ohřátý vzduch neodchází bez užitku ven.
  3. Vytápění, ohřev teplé vody a větrání v nízkoenergetickém domě je navrženo tak, aby spotřeba energií a dopad na životní prostředí byl co nejmenší a současně s tím se minimalizovaly náklady na provoz. Z tohoto důvodu se uvažují technické systémy s vysokou účinností a malými emisemi. Konkrétně jako zdroj pro vytápění a ohřev teplé vody uvažujeme tepelné čerpadlo vzduch/voda nebo plynový kondenzační kotel. Tyto zdroje případně kombinujeme s lokálními krbovými kamny s teplovodním výměníkem. Při použití těchto tepelných zdrojů splňujeme požadavky kladené na nízkoenergetické domy a zároveň již splňujeme požadavky, které budou kladeny na rodinné domy od roku 2020.
  4. V nízkoenergetickém domě je také zajištěna stabilní teplota v zimním i v letním období. Pro zajištění tepelné stability obytných místností v letním období jsou u oken s východní, jižní a západní orientací navrženy exteriérové stínící prvky.
  5. Nízkoenergetický dům je možné postavit z jakéhokoli materiálu, záleží jen na vaší preferenci. V rámci typových projektů nabízíme konstrukční systém keramických tvárnic Porotherm nebo pórobetonových tvárnic Ytong.
  1. V případě plochých a mírně šikmých střech je možné uvažovat o aplikaci vegetační střechy. Vegetační souvrství navýší akumulační hmotu a tím dojde ke zlepšení tepelné stability místnosti v letním i v zimním období. Vegetační souvrství dále napomáhá ochranně střešní krytiny (hydroizolace) proti povětrnostním vlivům a proti degradujícímu UV záření. Na provedení vegetační střechy je možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši 500 Kč/m2.
  2. V našich projektech klademe velký důraz na kvalitní řešení napojení všech obvodových konstrukcí mezi sebou tak, aby byly eliminovány negativní vlivy tepelných mostů. Díky tomuto řešení nehrozí riziko vzniku tepelně-vlhkostních problémů ve vnitřní rozích a koutech. Kvalitní řešení detailů dále napomáhá ke snížení tepelných ztrát objektu, a tím ke snížení nákladů na vytápění.
  3. V našich projektech je uvažováno s kvalitními okny a vchodovými dveřmi s izolačním trojsklem, kvalitním rámem a distančním rámečkem. Díky těmto parametrům bude vnitřní povrchová teplota oken a dveří vždy vysoká a tím nebude docházet k nepříjemnému pocitu sálání chladu, který můžete znát ze starších objektů. V projektech je kladen důraz na kvalitní osazení oken a dveří. Díky tomu je zajištěna eliminace nepříjemného průvanu vlivem netěsností a je dále zabráněno vzniku povrchové kondenzace na oknech.

Pro snížení nákladů na ohřev teplé vody je možno uvažovat o instalaci centrálního nebo decentrálního rekuperátoru teplé vody. Nejčastěji se používá tzv. sprchový výměník. Na instalaci rekuperace teplé vody lze čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši 5 000 Kč na jedno zařízení (až 15 000 Kč na objekt).

V případě, že budete chtít dále snížit provozní náklady domu, je možné uvažovat o instalaci obnovitelného zdroje energie. Konkrétně vám můžeme nabídnout návrh domovní fotovoltaické elektrárny, která vám bude každý měsíc generovat úspory v nákladech na elektrickou energii (vhodné zejména v kombinaci s tepelným čerpadlem), nebo vám můžeme zpracovat návrh solárních termických kolektorů, které vám sníží náklady na ohřev teplé vody a případně také na vytápění. Na fotovoltaickou elektrárnu i na solární termické kolektory lze také dodatečně žádat o další dotace ve výši 35–150 tis. Kč.

Chcete poradit, zda zvolit běžný, nízkoenergetický a nebo pasivní dům? Právě pro vás máme nabídku bezplatné konzultace s naším energetickým specialistou. Energetický specialista na rodinné domy s vámi prodiskutuje vaše preference a poradí vám, jaký energetický standard je pro vás optimální z pohledu investičních a provozních nákladů a také z pohledu možnosti čerpání dotací. Probere s vámi také vhodný konstrukční systém a způsob vytápění. Konzultace může proběhnout osobně, telefonicky a nebo e-mailem. Máte zájem o konzultaci s energetickým specialistou? Zavolejte na naši zákaznickou linku 236 160 333 nebo nám napište na gservis@gservis.cz


Zeptejte se