Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Význam a přínosy návrhu zahrady


Zahrada a okolí domu

Výběr konkrétního projektu domu ovlivňuje zásadním způsobem také vybraný pozemek – při správném přístupu má tento prostor vliv již na samotný výběr projektu domu – i toto je důvod, proč je dnes zahrada chápána jako nedílná součást životního prostoru každého člověka, a proto by jí měla být věnována náležitá pozornost. Jedná se o prostředí, které celý rok vizuálně vnímáme a velmi často v něm pobýváme, který stárne a zraje spolu s námi a je odrazem naší péče a životního postoje. V zahradě by se mělo dobře „bydlet" a měla by – stejně jako náš vysněný dům – dobře fungovat a ještě navíc se líbit.

Většina lidí dnes opravdu velmi pečlivě vybírá projekt domu a řeší tuto zlomovou životní etapu s velkou zodpovědností, kdy vše zvažuje do nejmenšího detailu. Stejnou pozornost si zaslouží i návrh a realizace zahrady, které se při pečlivém rozvážení mnohonásobně svým investorům vrátí. Znát alespoň základní funkční rozložení zahrady – mít tedy připravený koncept řešení zahrady (viz obrázek) – je pro stavebníka poklad v ruce. Neopomenutelná je i rychlost dodání konceptu, který je zpracován do 7 pracovních dní od dodání kompletních požadovaných podkladů.

Co je to koncept zahrady?

Koncept zahrady řeší její základní rozvržení s ohledem na požadované funkce, prvky a zeleň, které investor na řešené zahradě potřebuje. Koncept představuje prvotní krok pro řešení zahrady, který v měřítku určuje její funkce a rozložení. Výrazným přínosem pro investora je jeho promítnutí do projektu osazení domu na pozemek. Pokud se zahrada plánuje „na papír" ruku v ruce s projektem domu, dojde k usnadnění mnoha věcí – především jednání s úřady. Na koncept zahrady pak navazuje podrobněji rozpracovaná studie zahrady. Zpracováním konceptu zahrady tak odpadne nevědomost nebo unáhlenost v řešení celého vašeho pozemku.

Co je to studie zahrady?

Studie zahrady je půdorysným architektonickým podkladem v měřítku, který řeší základní funkce zahrady, jejich tvar, rozmístění a propojení. Jedná se o podklad, který zahradě dává konkrétní myšlenky a podobu, aniž by jmenovitě řešil osázení rostlinami. Tento návrh vyřeší celkové kompoziční řešení, vyhovující všem provozně-funkčním vztahům, přičemž plně akceptuje vybraný projekt domu, jeho vzhled a umístění na pozemku. Především ale investorovi šetří čas i finance tím, že již od první fáze stavby domu tuší, kde budou zpevněné plochy a stavby a jaké na ně budou technologické požadavky. Pokud se chystáte na zahradě realizovat větší stavební akce, jako např. bazén, pergolu, koupací jezírko, zídky apod., máte po vytvoření tohoto podkladu jasno v jejich umístění, tvaru a dalších souvislostech. Realizace tak může začít již ve fázi, kdy těžké stroje na pozemek ještě jaksi přirozeně patří. Mohou tak od začátku smysluplně a efektivně nakládat s ornicí a stavebním odpadem, s výkopky zeminy a připravovat podklady pro zpevněné plochy. Svůj přínos má studie zahrady i pro jednání s úřady, kdy se do jedné žádosti najednou zahrnou ideálně všechny řešené stavební objekty na pozemku, které po získání povolení můžete začít stavět v souběhu s domem (např. pergola, bazén, ploty...). Na základě studie lze připravit již přesnou projektovou dokumentaci pro pergoly, garáže, sklady, bazény, dlážděné nebo jiným způsobem zpevněné plochy a další.

Studie zahrady může být zpracována v mnoha různých variantách, které mají svou odlišnou tvář i styl. Konečný výběr je ale ponechán na investorovi, kterému samozřejmě může napomoci odborník.

NÁVRH STUDIE ZAHRADY NOVÁKOVÝCH V HORNÍM ÚJEZDĚ - ukázka studie zahrady konkrétního pozemku

V následujícím textu shrnujeme přínosy včasného řešení návrhu zahrady ve spolupráci s firmou G SERVIS:

 • možnost zpětné projekce zahradních prvků do projektu osazení domu na pozemek osazovacího plánu od firmy G SERVIS
 • specifikace provozních vztahů, zpevněných ploch a ploch zeleně
 • komplexní řešení celé zahrady
 • určení funkcí zahrady, jejich vzhledu a umístění
 • tvarový návrh ploch dlažeb a teras, ostatních ploch s neživými materiály, jejich rozměry a vzhled
 • individuální řešení netypových zahradních staveb (na stupni studie), jejich lokalizace a rozměry
 • znalost vedení zídek, jejich přibližné rozměry, znalost modelace terénu
 • znalost vedení oplocení pozemku s ohledem na vzhled stavby a provozní funkce na pozemku
 • možná návaznost fotorealistické vizualizace jakéhokoli stavebního prvku i zeleně
 • možná návaznost počítačové modelace u složitých pozemků ve svahu (naprosto přesná modelace terénů, vymezení výšek a délek opěrných prvků)
 • možnost detailní projekce stavebních úprav firmou G SERVIS (na základě odsouhlasené studie), především u drobných staveb (pergola, garáž, oplocení, dlažby, terasa)
 • možnost začlenění pergol z katalogu firmy G SERVIS CZ
 • kvalitní začlenění perspektivní stávající zeleně do nového návrhu
 • znalost vedení inženýrských sítí po zahradě a jejich sladění s PD domu
 • možnost plánování hrubé ekonomické rozvahy na realizaci zahrady
 • možnost smysluplného nakládání s ornicí a s „odpadem" ze stavby
 • ekonomické využití těžké techniky – skloubení stavby domu s realizací zahradních staveb a zeleně, využití volného pozemku pro lepší manipulaci (např. chybějící oplocení apod.)
 • možnost pořízení materiálů na zahradu s patřičným předstihem, maximální využití dopravy a těžké techniky (štěrky, drtě, kameny, stavební materiál na pergolu apod.)
 • včasná realizace závlahového systému trávníku a technické přípravy možnost realizace vytipovaných ploch zeleně, u kterých je třeba co nejrychlější působení (pohledové clony apod.)

 

 
Ukázka konceptu zahrady

Je třeba si uvědomit, že zahradní architekt, který tvoří studii zahrady, je vzdělaný ve svém oboru, má zkušenosti a praxi. Do studie tak aplikuje např. tyto přínosy:

 • odbornost, praktičnost a zkušenosti z praxe
 • nezávislost a nestrannost, zamezení častého „jednosměrného vidění řešení"
 • komplexní a ucelené řešení zahrady, nikoli řešení pouze v oblasti zeleně – poskytneme vám tedy tzv. „full service"
 • nezávislou tvorbu studie zahrady bez mantinelů, daných realizačními firmami
 • individuální přístup ke klientovi, snaha respektovat jeho požadavky, přání a potřeby
 • usměrnění a zhodnocení požadavků klienta, realizovatelnost řešení
 • eliminace případných nevhodných a nevratných špatných rozhodnutí (např. bezhlavá likvidace stávající zeleně apod.)
 • respektování vašich případných finančních možností
 • zajištění realistické vizualizace „čehokoli", co si v návrhu neumíte představit
 • při včasném povolání zahradního architekta k dílu usnadnění celé realizace zahrady - zamezení pozdních realizací stavebních prvků (např. realizace zahradního jezírka, skořepinového bazénu apod.) do již oplocené zahrady se vzrostlou zelení, hotovou terasou apod.
 • respektování a práce s okolím zahrady, navazující krajinou apod.
 • možnost konzultací, důkladná diskuze o daném řešení
 • komplexnost služeb (projekty staveb a dalších stavebních úprav, projekty zeleně, vizualizace zeleně, závlahové systémy, jezírka, osvětlení zeleně a dalších prvků apod.)

 

Pokud nad studií tápete a neumíte si cokoli z ní představit, využijte možnosti perspektivní kresby (viz ukázka) nebo ještě lépe fotorealistické vizualizace (viz ukázka), které vám pomohou při představě nejen stavebních prvků, ale i vlastní zeleně. Takto zpracovaná studie poskytne zákazníkovi nekonečně mnoho možností, odkud bude návrh své zahrady sledovat. Je tak možné ještě před realizací naprosto přesně vědět, jak bude daná zahrada vypadat podle
úprav navržených studií. Tyto fotorealistické vizualizace pak mohou být důležitým podkladem při výběru z více variant řešení.


Rodinný dům Absolut, ukázka perspektivní perokresby


Rodinný dům Absolut - ukázka fotorealistické vizualizace

Zahrada je v podstatě projevem existence přírody uspořádané člověkem. Jedná se tedy o nestále se vyvíjející společenstvo. Jen s pomocí zahradního architekta, který kooperuje s investorem, může být toto dílo krásné pro své uživatele v každé své fázi vývoje, který jde ruku v ruce s plynutím života rodiny, která ho obývá. Je třeba si uvědomit, že zahradu ovlivňuje nejen člověk, ale i příroda a k celé problematice podle tohoto faktu také přistupovat. Zahrada, na kterou investor celý život pouze „pohlíží", bývá studená a sterilní. Živé a osobité zahrady se musí „zabydlet", stejně jako dům. Založený základ zahrady je ale hotový a funkční při pečlivě připravených podkladech poměrně rychle a dělá svému majiteli radost již od prvních chvil, kdy ještě rostliny většinou nehrají tu hlavní roli.


Zeptejte se