Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Obsah dokumentace studií zahrad


 

 Seznamte se s obsahem projektové dokumentace studie zahrady, s možnými variantami a termíny dodání.

STUDIE ZAHRADY, půdorysné řešení v měřítku + průvodní zpráva

Půdorysná studie zahrady, rovinatý/svažitý terén, M 1:100 / 1:200, 1 varianta

 • jednoduché koncepční řešení v měřítku ("předstupeň" studie), černobíle
 • 1 ks barevné studie v měřítko 1 100 s popisem návrhu, skupin rostlin a funkcí ploch a prvků na výkrese (po odsouhlasení konceptu)
 • 1 ks černobílá studie v měřítku 1:100 s popisem návrhu, skupin rostlin a funkcní ploch a prvků na výkrese
 • průvodní zpráva (popis kompozice návrhu, řešení funkcí a provozních vztahů, stručný popis materiálového řešení zahrady, skupin rostlin - vše na úrovni studie)

Půdorysná studie zahrady, rovinatý/svažitý  terén, M 1:100 / 1:200, 2 a více variant

 • 1 ks barevná studie v měřítku 1:100 s popisem návrhu, skupin rostlin a funkcí ploch a prvků na výkrese u každé z variant
 • 1 ks černobílá studie v měřítku 1:100 s popisem návrhu, skupin rostlin a funkcí ploch a prvků na výkrese u každé z variant
 • průvodní zpráva (popis kompozice návrhů, řešení funkcí a provozních vztahů, stručný popis materiálového řešení zahrady, skupin rostlin - vše na úrovni studie)

Pohledová studie zahrady
- kreslená 3D černobílá perokresba návrhu řešení, formát A4, doplněk studie, nelze řešit bez půdorysné studie!

Poznámka:Dokumentace na úrovni studií neobsahují technické řešení staveb a stavebních prvků doporučených samotnou architektonickou studií zahrady.

Postup při řešení 1 varianty studie:

 • první kontakt
 • kompletace nutných podkladů
 • jednoduchá skica řešení (při jedné variantě) + papírové předání konzultace skici
 • finální podoba studie a její předání (1 ks barevně, 1 ks černobíle, průvodní zpráva)


Postup při řešení 2 a více variant studie:

 • první kontakt
 • kompletace nutných podkladů
 • studie v počtu naceněných variant (vždy 1 ks barevně, 1 ks černobíle, průvodní zprávy + předání díla)
 • v případě zájmu konzultace a finalizace výsledné podoby studie


Podklady pro zpracování studie zahrady:

 • půdorysná studie zahrady
 • geometrický plán pozemku M 1:1 000 a podrobnější, digitálně nebo tiskem
 • finální osazení domu na pozemek
 • projekt domu, půdorysná řešení interiéru, technické pohledy
 • výškové zaměření  pozemku a stavby (platí pro zahrady ve svahu)
 • zaměření stávající zeleně a ostatních prvků
 • vyplněný dotazník o zahradě
 • fotografie stávajícího stavu pozemku a navazujícího okolí, digitální forma


Podklady pro pohledovou studii zahrady

 • osazení domu na pozemek
 • fotografie pozemku s cílením na výsledný záběr

 

 

 

 


Zeptejte se