Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Vyřízení stavebního povolení


Nemáte čas obíhat úřady? Tak přece zaúkolujte nás!

Při vyřizování povolení stavby se nevyhnete běhání po úřadech, organizacích, sousedech a obstarávání různých kladných stanovisek a souhlasů. Takové běhání po úřadech může být pěkně otravná záležitost a zabere spoustu času. Chceme vám čas ušetřit a víme, jak to udělat.

1. Krok je tzv. „předinženýring", prostřednictvím kterého prověříme a zajistíme:

 • projednání stavebního záměru s dotčenými úřady
 • zjištění regulativ a možností výstavby pro daný pozemek
 • zajištění podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace
 • zjištění nutného rozsahu dokumentace a případných doplňkových projektů dle dostupných informací od stavebního či případně jiného úřadu
 • zjištění seznamu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení

Cena a způsob dodání:

Pro celou ČR 6 050 Kč (vč. DPH), záloha na tuto službu je v plné výši.
Cena neobsahuje správní poplatky za podání žádostí na úřady a vyjadřující se organizace.

2. Krok vyřízení povolení stavby, které proběhne po zpracování projektové dokumentace a obsahuje zajištění a předání:

 • vyplněných a podaných žádostí nutných k daným řízením
 • předání kopií obstarávaných dokladů, vyjádření a závazných stanovisek, která byla vyžádána stavebním úřadem
 • zajištění originálu výpisu z katastru (doklad o vlastnictví), snímku pozemkové mapy, seznamu vlastníků sousedních parcel a staveb na nich
 • jednání se správci dotčených inženýrských sítí o napojení domu a pozemku na ně
 • předání ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu
 • předání cedule stavba povolena

Cena a způsob dodání: 

Pro celou ČR 19 850 Kč (vč. DPH), záloha na vyřízení povolení stavby 50 % ceny (vč. DPH). 
Veškeré úkony vyřídíme na základě ověřené plné moci a uhrazení zálohy. Cena neobsahuje správní poplatky za podání žádostí na úřady a vyjadřující se organizace.

Celková cena za vyřízení povolení stavby je tedy pro celou ČR 25 900 Kč(vč. DPH). 

KROMĚ POVOLENÍ STAVBY RODINNÉHO DOMU VÁM
MŮŽEME ZAJISTIT:


Ušetřete 5 590 Kč!
Typový projekt domu pořídíte levněji společně s Projektem osazení domu na pozemek a Průkazem energetické náročnosti budovy. Objednávejte dohromady ve Výhodném balíčku.

 • vyjmutí zastavěné části pozemku ze zemědělského
  půdního fondu (ZPF)
 • povolení čistírny odpadních vod (ČOV)
 • povolení studny
 • povolení tepelného čerpadla (TČ) země-voda (na
  vzduch-voda nemusí povolení být)
 • dělení pozemků.

Konkrétní ceny za zajištění těchto dokumentů vám sdělíme na základě nezávazné cenové kalkulace.


Veškeré úkony vyřídíme na základě ověřené plné moci, předané kompletní projektové dokumentace a uhrazení zálohy.

Rádi vám s vyřízením stavebního povolení pomůžeme a váš ušetřený čas pak můžete využít mnohem příjemněji.


Zeptejte se