Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Financování stavby domu


Společnost G SERVIS ve spolupráci se společnosti Hypocentrum Modré pyramidy rozšířila nabídku služeb klientům o Hypoúvěr Hypocentra Modré pyramidy a další fi nanční služby. O důvodech tohoto kroku a výhodách Hypoúvěru Hypocentra Modré pyramidy pro klienta jsme hovořili s panem Jiřím Maňákem, obchodním ředitelem společnosti G SERVIS.

Hypotéky dnes nabízí téměř každá banka. Co Vás vedlo k rozhodnutím nabídnout klientům Hypoúvěr Hypocentra Modré pyramidy?financování maminka

Našim cílem je poskytovat klientům nejen projekty, ale komplexní služby, které souvisí s výstavbou rodinného domu. Chceme klientům, kteří se rozhodli pro projekt rodinného domu G SERVIS, ulehčit jejich cestu k vlastnímu bydleni. Postupně tak rozšiřujeme portfolio doplňkových služeb a hypotéka na výstavbu k nim rozhodně patří.

Kolik zaplatí Váš klient za služby hypotečního poradce?

Služby spojeně s Hypoúvěrem Hypocentra Modré pyramidy jsou pro naše klienty poskytovány ZDARMA. Navíc využitím doporučené hypotéky získá náš klient další výhody. Hypoteční poradce pro něj vybírá nejlepší řešení na trhu a vyjednává s bankou. V praxi dokážeme garantovat nižší sazby proti standardní nabídce bank, to může znamenat i stovky tisíc korun úspor v průběhu splaceni úvěru. Náš klient má možnost využit i zvýhodněné pojištění nemovitosti.

Jak probíhá spolupráce s klientem, když se rozhodne pro Hypoúvěr Modré pyramidy?

Každý klient získá svého hypotečního poradce, který mu poskytne nezávaznou telefonickou nebo osobní konzultaci k jeho záměru. Na základě zadání klienta pak poradce bezplatněpřipraví nabídku fi nancováni. Když se klient rozhodne pro Hypoúvěr Hypocentra Modré pyramidy, kompletují ve spolupráci s hypotečním poradcem potřebné dokumenty. Poradce dále jedná s bankou s cílem dosáhnout co nejlepší podmínky pro klienta. Po schválení úvěru podepíše klient úvěrově smlouvy. Hypoteční poradce je klientovi k dispozici po celou dobu čerpání úvěru a řeší případné komplikace, které mohou nastat.

Na vašem webu uvádíte garance, které poskytujete v souvislosti s hypotékou, můžete nám je přiblížit?

Hlavním důvodem nabídky garancí bylo jednoduchým způsobem ukázat našim klientům, že s využitím Hypoúvěru Hypocentra Modré pyramidy mohou jen vydělat. Garantujeme, že s Hypoúvěrem Hypocentra Modré pyramidy získají lepší podmínky, než když půjdou pro hypotéku kamkoliv jinam. Garance čerpání úvěru je zvlášť důležitá v případě výstavby, protože na správném nastavení čerpání závisí včasná
úhrada plateb dodavatelům. V neposlední řadě nabízíme možnost pojištění nemovitosti a stavby.

S jakými bankami spolupracujete?

Dlouho jsme zvažovali jakou banku zvolit a jestli se vydat k jedné z nich. Hlavním požadavkem pro naši volbu bylo zajistit optimální řešeni fi nancováni stavby domu našim zákazníkům přímo na míru. V dnešní době již spolupráce s hypotečním zprostředkovatelem nehraje takovou roli jako v dobách minulých, jelikož se všechny banky dokážou v případě slev dostat prakticky na shodné podmínky a Hypocentru Modré pyramidy ve spolupráci s naší fi rmou Vám nabízí nadstandardní slevy automaticky. Rozhodli jsme se pro spolupráci s partnerem, Hypocentrum Modré pyramidy, které patři k nejvýznamnějším poskytovatelům úvěrů na hypotéčním trhu v ČR. Hypoúvěr Hypocentra Modré pyramidy poskytují kvalifi kovaní hypoteční specialisté Hypocentra Modré pyramidy, kteří mohou vybírat produkty z bohatého portfolia finanční skupiny Komerční banky. Klient si tak může vybrat mezi klasickými hypotečními produkty nebo produkty s delšími garancemi sazeb a vyšší flexibilitou, jaké poskytují stavební spořitelny, navíc s výraznými slevami proti běžným sazbám.

Děkuji za rozhovor.

 Zeptejte se