Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Rozvržení pozemku zahradním architektem


Rozvržení pozemku (neboli koncept) od zahradního architekta je komplexní podklad, řešící umístění všech vámi požadovaných staveb a funkcí na vašem pozemku.

Jde o prvotní zpracování vašich požadavků na využívání a vzhled zahrady, doplněných o odborný pohled zahradního architekta na Váš pozemek po stránce dispoziční, estetické a funkční.

Cílem je získat odrazový stupeň dokumentace, která řeší rozmístění a velikost vámi požadovaných staveb (altán, bazén, sklad, skleník, oplocení atd.), jejich vzájemné propojení komunikacemi a celkovou kompozici zahrady včetně základního rozmístění obecných skupin zeleně. Toto vše koncept spojuje do jednoho funkčního celku.

Jedná se o individuální řešení, které je vytvořeno podle vašich požadavků, možností pozemku a pohledu architekta. Rozvržení pozemku je možné zpracovat i ve více variantách.

Do ruky dostanete půdorysný výkres v měřítku 1:100, který je autorskou ruční kresbou zahradního architekta a dále jednoduchou průvodní zprávu, popisující návrh.

Pokud máte pozemek, který nabízí více možností umístění domu a ostatních staveb na pozemek, využijte naší spolupráce zahradního architekta ve službě „Osazení domu na pozemek". Dostanete tak více variant řešení vašeho pozemku.

Cena a způsob dodání

Cena od 14 990 Kč výše se stanovuje individuálně dle poskytnutých požadavků na zpracování a dle rozlohy a svažitosti pozemku. Uvedená cena platí pro rovinatý pozemek s výměrou do 1 000 m2.

Jako vstupní podklad je nutné vyplnit stručný dotazník, který obdržíte po vyplnění objednávky. Tento dotazník také pomůže přesně specifikovat konečnou cenu služby Rozvržení pozemku zahradním architektem přímo na míru vašemu pozemku.

Kromě výše uvedeného jsme schopni vám nabídnout jakékoli běžné i nadstandardní služby, týkající se zahradní architektury. Zajišťujeme podrobné studie zahrad a drobných zahradních staveb, osazovací plány, stavební detaily, návrhy osvětlení, automatických závlah a robotických sekaček, plány péče, položkové rozpočty dle ÚRS, realizační rozpočty apod. Zvláštní pozornost si zaslouží celorepublikově unikátní 3D modely pozemků a zeleně.


Zeptejte se