Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Konstrukční systémy pasivních domů


Všechny typové domy v katalogu Rodinné domy s dotací - pasivní domy 2017 jsou zpracovány v šesti různých konstrukčních systémech obvodových stěn

  • tepelněizolační tvárnice
  • sendvičové konstrukce s vnějším kontaktním zateplovacím systémem
  • systém DEKPANEL

ve třech systémech založení domu

  • založení na tvárnicích ze ztraceného bednění
  • na desce z pěnového skla
  • na desce z desek z extrudovaného polystyrenu

a dvou systémech šikmé střešní konstrukce

  • nadkrokevní izolace TOPDEK
  • mezikrokevní a podkrokevní zateplení minerální vatou.

ZALOŽENÍ DOMU

Založení na tvárnicích ze ztraceného bednění s tepelnou izolací v konstrukci podlahy.
Tloušťka tepelné izolace v podlaze                                     260 mm
Součinitel prostupu tepla                                             0,13 [W.m-2.K-1]

Založení na desce z pěnového skla
Tloušťka drtě z pěnoskla                                                  500 mm
Součinitel prostupu tepla                                             0,13 [W.m-2.K-1]

Založení na desce z extrudovaného polystyrenu
Tloušťka drtě z pěnoskla                                                  240 mm
Součinitel prostupu tepla                                             0,13 [W.m-2.K-1]

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY ŠIKMÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Nadkrokevní izolace TOPDEK
Tloušťka tepelné izolace                                                  240 mm
Součinitel prostupu tepla                                            0,10 [W.m-2.K-1]

Mezikrokevní a podkrokevní izolace z minerálních vláken
Tloušťka tepelné izolace mezi krokvemi                            180 mm
Tloušťka tepelné izolace pod krokvemi                              180 mm
Součinitel prostupu tepla                                            0,10 [W.m-2.K-1]

 

 

 


Zeptejte se