Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Unikátní služby pro developery a investory



 

 

Developerům a investorům nabízíme ucelený komplex služeb, díky kterým si mohou ve velmi krátké době udělat ekonomickou rozvahu, vytvořit představu o efektivitě připravovaného projektu a využít grafických materiálů a nástrojů pro prodej vlastních pozemků nebo výstavbu zákazníkům.

Urbanistické řešení

Na základě Vaší konzultace s odborníkem (urbanistou) vypracujeme urbanistickou studii - rozvrhneme danou lokalitu tak, aby výsledné řešení bylo co nejekonomičtější a zároveň splňovalo veškeré zákony, normy a další regulativa pro dané území. Na základě této studie získáte podklad pro ekonomickou efektivnost daného projektu, tzn. určení jak mohou být vedeny sítě, jakým poměrem budou plochy odpovídajících komunikací, chodníků a zelených ploch, kolik a jakých je v lokalitě možné postavit rodinných domů. Zásadou při vytváření studie je pro nás to, aby komunikace efektivně zabíraly nejmenší plochu a stavební parcely využívaly reliéfu krajiny, stávající zeleně a zapadly do okolní zástavby.

Situační plán

Společnost G SERVIS CZ, s.r.o. každoročně dodá stavebníkům kolem 1 800 projektů rodinných domů. Na základě jejich prodejnosti vybíráme z naší široké nabídky 900 projektových řešení ty nejžádanější typy domů, které pak dle vhodnosti umístíme na jednotlivé parcely. Výběr navrhovaných domů se vždy kromě ověřené prodejnosti řídí a respektuje veškerá specifika daného území: oslunění, územní plán, územní rozhodnutí, místní vyhlášky na zastavěnou plochu, stavební čáry, odstupové vzdálenosti, sklony střech, orientaci a výšku hřebenů apod.

Vizualizace

Vizualizace celkové zástavby je velkým pomocníkem pro získání komplexní představy a velmi dobrým podkladem pro rozhodnutí budoucích investorů či potenciálních zákazníků. V samotné vizualizaci nebo do leteckého snímku pro Vás zakomponujeme celé území v perspektivním nebo top pohledu a připravíme vizualizaci vybraných uličních pohledů. Na základě tohoto materiálu bude charakterizován nový ráz krajiny po zastavění. Tyto podklady Vám umožní ihned nabízet k prodeji pozemky nebo výstavbu vlastních rodinných domů. Vizualizace zástavby a uličních pohledů Vám dodáme na základě potřebných podkladů již do 14 dnů v závislosti na velikosti území.

Marketingová podpora

Marketingová podpora Vašeho projektu bude jeho neodmyslitelnou součástí. Nabízíme Vám možnost využít naše efektivní nástroje, k nimž patří:

  • grafické materiály pro zpracování a prezentaci nabídky
  • zveřejnění nabídky dané lokality na internetových stránkách www.vybersidum.cz
  • možnost zveřejnění prezentace společnosti nebo nabídky výstavby rodinných domů v publikaci „Rodinné domy“
  • možnost zajištění výroby propagačních materiálů, prospektů apod.
  • prezentace nabídky pozemků nebo výstavby rodinných domů v měsíčním elektronickém zpravodaji „GS-info“.



Více informací: www.prolokality.cz


Zeptejte se