Informace o výpočtu průkazu energetické náročnosti domu v Gservis konfigurátoru

Gservis konfigurátor rodinného domu vám průběžně propočítává tzv. PENB - průkaz energetické náročnosti budovy, kterou si vytváříte dle vašich představ. Váš výběr tvaru a velikosti objektu, volba konstrukcí nebo způsobu vytápění, to vše má vliv energetickou náročnost vaší stavby.

Aby bylo možné stavbu povolit a následně, postavit je nutné, aby PENB splňoval tato 3 závazná kritéria:
  • Průměrný součinitel prostupu tepla (kvalita míry zateplení obálky budovy - podlahy, obvodové stěny, střecha a výplně otvorů)
  • Celková spotřeba energie – (celoroční spotřeba energie na provoz domu, např. vytápění, ohřev teplé užitkové vody, osvětlení, chlazení, atd.)
  • Spotřeba neobnovitelné primární energie – (ekologické hledisko provozu domu, vyhodnocení dopadu provozu domu na životní prostředí) 

Výše uvedená kritéria konfigurátor průběžně propočítává a vyhodnocuje. Nejpřísnějším kritériem, které zpravidla určuje, jestli je průkaz energetické náročnosti vyhovující, je „Spotřeba neobnovitelné primární energie“.

Pro váš návrh domu mohou nastat různé varianty:

Všechna tři požadovaná kritéria jsou splněna. Vaše konfigurace domu je vhodně navržena.


V tomto případě není jisté, jestli průkaz energetické náročnosti budov bude splňovat požadavky. Ve výpočtu je nutné uvažovat s určitými informacemi, které nemáme v tuto chvíli k dispozici (například orientace domu vůči světovým stranám). Doporučujeme odbornou konzultaci s naším energetickým specialistou, který prověří váš návrh a případně poradí jak dále postupovat.


Minimálně jedno z kritérií není splněno. Pro takto navržený dům nebude možné zpracovat průkaz energetické náročnosti budov tak, aby splňoval požadavky. Doporučujeme odbornou konzultaci s naším energetickým specialistou, který vám poradí jak návrh upravit.


Ve zcela výjimečných případech může nastat i situace, kdy je ukazatel v zeleném poli, ale objeví se slovní popis „Nevyhovuje“. To znamená, že „Spotřeba neobnovitelné primární energie“ sice vychází, ale jedno ze dvou dalších kritérií nevyjde. V tomto případě vám opět doporučujeme spojit se s naším energetickýcm specialistou a ten vám vše podrobně vysvětlí.

Energetická náročnost budov se posuzuje dle vyhlášky 264/2020 Sb.