Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Hlavní rozdíly oproti klasickým domům


Pouze díky použití nejmodernějších technologií a materiálů a důslednému dodržování předepsaných postupů je možné docílit fungujícího pasivního domu.

TEPELNÁ IZOLACE OBÁLKY BUDOVY 

Extrémně nízkou potřebu tepla na vytápění a příjemnou tepelnou pohodu uvnitř pasivního domu má na svědomí silná vrstva tepelné izolace všech ochlazovaných konstrukcí, často i více než třicet centimetrů. 

OBVODOVÉ STĚNY

Nejčastěji se lze setkat s kontaktním zateplením pěnovým polystyrenem (pro eliminaci tepelných mostů často pouze lepen k podkladu). Povrch fasády tvoří většinou omítka, případně lepený obklad. 

Samozřejmostí je možnost aplikace provětrávaných zateplovacích systémů s tepelnou izolací na bázi minerálních vláken, kdy finální povrch tvoří obkladový materiál (fasádní desky, fasádní palubky...). 

VÝPLNĚ OTVORŮ

Okna i dveře jsou součástí obálky budovy, která má sloužit k uchování tepla uvnitř budovy. Z hlediska tepelné techniky jsou okna nejslabší částí obvodového pláště, zároveň okna v pasivním domě propouštějí dostatek slunečního záření (solární zisky), což snižuje potřebu tepla na vytápění. Z těchto důvodů je nutné výběru oken věnovat zvýšenou pozornost. Proti nadměrnému přehřívání v letních měsících je nutné okna opatřit vhodným stínicím mechanismem (žaluzie, rolety, markýzy...).  

PODLAHA NA TERÉNU 

Způsob zateplení podlahy na terénu je závislý na navrženém založení objektu. Pro eliminaci tepelných mostů je velice účinné založení objektu na desce z tepelně izolačního materiálu (pěnové sklo, extrudovaný polystyren...). Při "klasickém založení" na základových pasech se často setkáváme s masivní tloušťkou tepelné izolace ve skladbě podlahy. 

STŘECHA

Na střešní konstrukce jsou kladeny nároky na provedení nejen z hlediska prostupu tepla konstrukcí, ale zároveň i z důvodu vzduchotěsností střešní skladby. Velmi často je střešní konstrukce navržena z odlišného materiálu než obvodové konstrukce (dřevěný krov na zděných stěnách). Požadavek na vzduchotěsnost stavby může mít vliv na uspořádání tepelné izolace ve skladbě střechy (nad krokvemi, mezi krokvemi, případně mezi a pod krokvemi). Jako střešní izolaci je možné použít standardní materiály ať již na bázi minerálních vláken či polystyrenů.

Čtěte také...
Proč se rozhodnout pro pasivní dům
Proč jsou pasivní domy tak úsporné 
Typové pasivní rodinné domy 
Typové pasivní rodinné domy G SERVIS 
Individuální pasivní rodinné domy 
Větrání pasivního domu 
Mýty o pasivních domech  

 


Zeptejte se