Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Rozhovor s Pavlem Kučerou, ředitelem společnosti Regulus spol. s r.o.


Můžete nám ve stručnosti představit sebe i společnost Regulus včetně jejího vývoje?
Absolvoval jsem střední průmyslovou školy strojnickou v Betlémské ulici v Praze a ČVUT Praha fakultu strojní – katedru techniky prostředí. Tématem mé diplomové práce bylo tepelné čerpadlo se solárním systémem.
Poté jsem pracoval jako konstruktér ve vývoji plynových kotlů. Vyvinuli jsme první kondenzační plynový kotel v republice. Krátce po revoluci, v roce 1992, jsme s kolegou založili firmu Regulus. Poskytovali jsme technický servis a dováželi jsme ze zahraničí komponenty pro výrobu kotlů. Osobně jsem pomáhal připravit první plynové kotle mezi jinými i firmě Protherm, která tou dobou vyráběla pouze elektrokotle. Úzkou spolupráci máme dodnes ve vývoji a dodávkách komponentů také s českou firmou Thermona.
V roce 1998 jsme se začali zabývat solárními systémy a tepelnými čerpadly, Věřili jsme, že úspory energie budou nabývat na významu. Tato činnost vypadala zpočátku spíše jako hobby a jen nevýznamně doplňovala náš hlavní obchod. Nicméně časem tento obor začal získávat na důležitosti a dnes je hlavním zaměřením naší firmy.
Naší strategií není pouze prodávat solární systémy a tepelná čerpadla, ale nabízet vždy technicky správné a dobře fungující řešení. V naší firmě pracují odborníci, kteří nejen našemu oboru rozumí, ale školí projektanty a přednáší na odborných konferencích. Zúčastňujeme se i evropských projektů, ve kterých spolupracujeme se známými evropskými výzkumnými pracovišti a připravujeme nová řešení a nové výrobky. Aktivně pracujeme v odborných zájmových sdruženích. Jsem členem správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel a výboru Československé solární společnosti. Osobně jsem také autorem několika českých i zahraničních patentů. Naši licenci na výrobu termostatického ventilu podle mého patentu využívá i jeden z nejvýznamnějších italských výrobců v oboru.

K dnešnímu dni máme více než 120 zaměstnanců a čtyři dceřiné společnosti. Na Slovensku, v Polsku a Rumunsku máme dceřiné obchodní firmy, které prodávají a poskytují technickou podporu našim výrobkům. V Liberci máme dceřinou výrobní společnost, kde vyrábíme některé z našich výrobků, např. trubicové sluneční kolektory, termostatické ventily či různé komponenty našich systémů. V sídle v Praze máme obchod, hlavní sklad, technický servis, vývoj a veškeré další zázemí.

Jaké je hlavní zaměření společnosti?
Hlavní specializací naší firmy jsou solární systémy, tepelná čerpadla a větrání s rekuperací tepla. Nenabízíme jen samostatné komponenty topných systémů, ale díky našemu silnému technickému týmu navrhujeme kompletní řešení celého systému vytápění a přípravy teplé vody pro jeho optimální funkci a maximální úspory energie.
Jednoduše navrhujeme řešení pro úspory energie s využitím obnovitelných zdrojů energie. Naše heslo zní: „Úsporné řešení pro Vaše topení."

Je vaší business oblastí výhradně ČR nebo máte také zahraniční klientelu?
Domácí trh je pro nás samozřejmě klíčový. Většinu našich systémů prodáváme v České republice, ale v posledních letech se nám také daří zvyšovat prodej do zahraničí. To byl i důvod, abychom začátkem roku 2013 založili vlastní společnosti v Rumunsku a Polsku. Kromě zemí, kde máme zastoupení, dodáváme nejvíce do Dánska, Francie, Španělska, Portugalska, Řecka, Maďarska, Ruska, Velké Británie, Itálie, na Kypr i Ukrajinu. Celkem máme zákazníky přibližně ve 35 zemích světa. Zajímavým a rychle se rozvíjejícím teritoriem našeho exportu je Blízký východ. V libanonském Bejrútu realizujeme kromě menších instalací i několik velkých solárních systémů na bytových domech o 50-70 bytech.

Na co by si měli stavebníci při výběru systému vytápění dávat pozor?
Největší pozor by si každý měl dát na to, od koho a co chce koupit. Je samozřejmé, že všichni chtějí postavit svůj dům s co nejnižšími náklady a vybírají si firmy, které nabídnou nižší cenu. Je ale důležité si být jist, že kupuji kvalitní výrobky s dobrými parametry, které dodavatel správně zakomponuje do otopného systému tak, aby dodaná regulace správně řídila jejich provoz.
Nebezpečí spočívá v nákupu nekvalitních výrobků s krátkou životností nebo s mnohem horší účinností, než je prezentováno. Také nevhodné sestavení či řízení jednotlivých komponentů systému vede k mnohdy dramatickému snížení účinnosti celého systému či vyslovenému plýtvání energií.
Účinnost moderních zdrojů - tepelných čerpadel, solárních systémů i kondenzačních kotlů, se velmi výrazně mění podle podmínek, ve kterých zdroj pracuje. Proto i kvalitní zdroj tepla s dobrými parametry (tepelné čerpadlo, sluneční kolektor), špatně řízený nebo nevhodně zapojený, nebude pracovat efektivně.
Správný a odborný návrh celého systému, souhra jeho jednotlivých dílů a regulace celého systému jsou mnohem důležitější pro efektivní funkci celého systému, než malý rozdíl v účinnosti jednotlivých zdrojů tepla.
Důležitý je také servis, který bude dodavatel schopen do budoucna zajišťovat. Otopný systém bude mít zákazník ve svém domě mnoho let a bude chtít, aby se mohl po celou dobu jeho životnosti na někoho obrátit pro případný servis či údržbu.
Náklady na vytápění a ohřev teplé vody budou jednoznačně největší položkou, kterou za provoz svého domu budete každoročně platit. Vyplatí se tedy věnovat velkou pozornost tomu, jaký topný systém si pro svůj dům zvolíte, abyste své peníze investovali do kvalitního systému s dlouhou životností, minimálními nároky na údržbu a s nízkými provozními náklady při zachování tepelné pohody ve vašem domě.

Nevěřte také úžasně levným nabídkám a převratným vynálezům malých neznámých firem. Nejlepší firmy v oboru posouvají laťku zlepšení jen po krůčcích vpřed díky serióznímu dlouhodobému vývoji, obvykle ve spolupráci s výzkumnými ústavy a univerzitami. Zázraky se nedějí, nápadně levné řešení s sebou vždy nese vyšší provozní náklady a poruchovost, či kratší životnost.

V čem se liší systémy vytápění od Regulusu?
Naší hlavní výhodou je komplexní řešení celého systému vytápění a ohřevu teplé vody. Za dlouhou dobu našeho působení jsme realizovali nespočetně různých systémů a víme, jak i rozsáhlý a kombinovaný systém správně uspořádat a řídit, aby pracoval co nejefektivněji.
Proto pro řízení topných systémů nabízíme regulaci, jejíž software vytvářejí naši inženýři na základě požadavků zákazníků a našich dlouhodobých zkušeností a měření. Kromě standardních verzí vytváříme i zakázkové verze regulace pro splnění speciálních požadavků zákazníků.
Díky tomu dokážeme optimálně řídit celý vytápěcí systém, obsahující kombinace zdrojů jako např. tepelné čerpadlo, teplovodní krbovou vložku, solární systém pro ohřev vody i přitápění, plynový kondenzační kotel a další. Můžeme řídit vytápění několika nezávislých otopných okruhů, ohřev teplé vody a bazénu.
Měnit teplotu v místnosti lze jednoduchým pootočením ovládacího knoflíku pokojové jednotky. Přehled o celém svém systému získáte, a veškerá jeho nastavení můžete jednoduše odkudkoli realizovat, přes internet. Regulátor má své webové stránky, které jednoduše uvidíte ve svém webovém prohlížeči z vašeho počítače, tabletu či chytrého mobilu.
Jednotlivé komponenty celého systému pak tvoří kvalitní výrobky specializovaných evropských firem nebo naší vlastní výroby. Jsou vždy pečlivě vybírané a testované v naší vlastní zkušebně tak, abychom mohli zákazníkům poskytovat dlouhé záruky a garantovat jejich dlouhou životnost a správnou funkci.

Jaké služby od vás mohou získat zákazníci zdarma?
V rámci naší technické podpory od nás zákazníci získají základní návrh a odbornou technickou konzultaci k jejich topnému systému, přípravu technického řešení vedoucí k úsporám energie na topení s cenovým rozpočtem a kalkulací návratnosti investice. Dále zákazníkům nabízíme zdarma konzultaci o možnosti získání různých dotací. V rámci některých sestav zdarma zpracujeme technickou část žádosti o dotace.

V čem je klíčová vaše spolupráce s G SERVISem? Jaké výhody plynou GS zákazníkům?
Spolupráce s G SERVISEM je klíčová hlavně pro naše zákazníky. Díky naší dlouhodobé spolupráci s GS jsou pro každý dům připravená a projektově zpracovaná řešení, využívající pro vytápění domu a ohřev teplé vody tepelné čerpadlo a solární systém. Vše je již správně navržené a v projektu domu umístěné, takže není nutné projekt pro využívání obnovitelných zdrojů nijak upravovat.
Každý zákazník G SERVISu si tak jednoduše může pro vytápění svého domu zvolit systém, který využije maximum energie z přírody a zajistí komfortní a zároveň nenákladný provoz topného systému vybraného domu.

Jaká je náročnost údržby a životnost vašich systémů vytápění?
Naše systémy obecně nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Protože jsme si jisti kvalitou námi dodávaných systémů, poskytujeme našim zákazníkům standardně prodlouženou záruku na tepelná čerpadla 5 let a sluneční kolektory 7 let. Díky tomu mají naši zákazníci jistotu, že se jim vložená investice v každém případě vyplatí.
Životnost nejdůležitějších komponentů se v případě tepelného čerpadla pohybuje mezi 15-20 lety, v případě slunečních kolektorů mezi 25-30 lety.

Jaké novinky připravujete pro zákazníky v roce 2014?
V rámci naší účasti v několika evropských projektech, ve kterých spolupracujeme se specializovanými výzkumnými ústavy z celé Evropy, máme přístup k nejnovějším trendům a technologiím současnosti. Jedním z výsledků jsou nové modely kombinovaných akumulačních nádrží, které zefektivňují možnosti kombinace různých zdrojů energie, samozřejmě s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. Efektivnější a výkonnější je také integrovaná příprava teplé vody v nádrži. A to navíc v kombinaci s novou elegantní izolací z materiálů maximálně snižujících tepelné ztráty.

Pro rok 2014 máme také připravené nové modely zemních i vzduchových tepelných čerpadel, vyráběných naším švédským partnerem. Díky použití nových technologií dosahují vyšších topných faktorů a jsou méně hlučné. V roce 2014 také uvedeme na trh novou verzi našich inteligentních regulací s webovým přístupem. Kromě nových funkcí přibude mnoho nových verzí zapojení topných systémů, které tyto regulace mohou řídit. 
A v neposlední řadě na naše zákazníky čekají speciální cenové akce na vybrané sestavy solárních systémů nebo tepelných čerpadel.

Je nějaká sekce na vašem webu, na kterou byste z nějakého důvodu rád upozornil?
Na našich internetových stránkách www.regulus.cz se snažíme poskytnout dostatek informací jak zájemcům o naše produkty, tak našim partnerům – montážním firmám a velkoodběratelům. Dozvíte se informace o novinkách, o tom, jak jednotlivé systémy fungují, můžete se seznámit s katalogy a prospekty, zjistit ceny a také si prohlédnout fotky z realizací. Máme aktuální informace o dotacích, které může zákazník na naše produkty v dané době získat. K dispozici jsou i interaktivní dotazníky, po jejichž vyplnění vám naši technici navrhnou systémy na míru podle vašich požadavků.
Můžete se také podívat, na kterých výstavách po celé ČR i v zahraničí budeme vystavovat a kde si tedy můžete naše produkty prohlédnout a zkonzultovat své představy o vašem topném systému s našimi techniky.
Nemáme jednu konkrétní sekci, kterou bychom doporučili navštívit. V letošním roce postupně uvedeme na trh důležité novinky, které budeme představovat i na našem webu. K některým z nich budou vytvořeny speciální prezentace či se otevřou celé nové oddíly webu se speciálním zaměřením.

Prostor pro Vás – doplnění, poděkování, nové vize apod.
Věříme v budoucnost...
Věříme v budoucnost kvalitních a dobře fungujících úsporných topných systémů, které budou více využívat obnovitelnou energii z přírody. Důležitá bude efektivní souhra celého systému a jeho snadné ovládání.
Udržet na vysoké úrovni celý topný systém je možné jen spoluprácí se specializovanými výrobci jednotlivých součástí systému, kteří díky své specializaci a velkým vyráběným objemům hodně investují do vývoje i výroby a dokáží nám dodávat špičkové výrobky za příznivé ceny.
Pro vývoj našich vlastních výrobků považujeme za důležité spolupracovat v rámci evropských specializovaných projektů s výzkumnými ústavy v celé Evropě. To nám umožňuje přístup k nejnovějším výsledkům jejich vývoje i technologickým inovacím, které pak uplatňujeme v našich výrobcích, jež tak dosahují výborné kvality i ve srovnání s evropskou konkurencí.
V současné době se zúčastňujeme evropského projektu pod vedením Švýcarského institutu SPF, který má za cíl zvýšit účinnost solárního systému s tepelným čerpadlem o 25 %. Prvním výsledkem tohoto projektu jsou nové modely kombinovaných akumulačních nádrží.
Druhý projekt je zaměřen na vývoj sezónního zásobníku tepla, který umožní v létě akumulovat energii ze solárního systému a téměř beze ztrát ji uchovat pro její využití pro vytápění domu v zimě.
Neustále pracujeme a budeme pracovat na tom, abychom našim zákazníkům nabízeli kvalitní a úsporné topné systémy, využívající nejnovější technologie. Věříme, že to přinese benefit nejen nám, ale i našim zákazníkům v podobě úspor a kvalitních topných systémů, šetrných k našemu životnímu prostředí.


Zeptejte se