Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

ČTYŘI STOVKY PROJEKTŮ a jednička na trhu (04/2008)


POD NÁZVEM RODINNÉ DOMY – PROJEKTY A REALIZACE 2008 PŘISTÁLO NA REDAKČNÍM STOLE PO ROCE OPĚT ČERSTVÉ VYDÁNÍ PUBLIKACE SPOLEČNOSTI GSERVIS CZ NABÍZEJÍCÍ STAVEBNÍKŮM SKUTEČNĚ ŠIROKOU MOŽNOST VÝBĚRU PŘÍPADNÉHO TYPOVÉHO ŘEŠENÍ JEJICH BUDOUCÍHO RODINNÉHO DOMU. NA VÍCE NEŽ 500 STRANÁCH JE VEDLE DALŠÍCH INFORMACÍ SOUSTŘEDĚNO 400 PROJEKTŮ.

Jde o publikaci pozoruhodnou nejméně za dvou důvodů. Jednak je na první pohled zřejmé, že rok od roku a vydání od vydání škála zde nabízeného zboží mohutní v šíři a především v kvalitě. Ale především: samotný katalog je formován přísně v souladu s potřebami jen lehce poučeného laika, který si s tíhou odpovědnosti v rámci jednoho z klíčových životních kroků nemusí pokaždé tak úplně vědět rady. Pak je obrazně řečeno uchopen za ruku a proveden nejen úskalím výběru vhodného typu domu, ale i souvisejícími tématy. Přičemž to základní – volba typu domu – se odehrává skutečně krok za krokem za vyčerpávajícího přísunu rozhodujících informací.


Společnost GSERVIS CZ spolupracuje s řadou předních projektantů, autorem projektu tohoto domu s typovým označením Atomik je ing. arch. Jan Hrabal. Dvoupodlažní stavba s nízkou sedlovou střechou spočívá na zastavěné ploše 82,8 m2 a podle údajů v katalogu by tento dům měl stavebník pořídit již od 2,64 mil. korun. Samotná projektová dokumentace pro stavební řízení i provedení stavby stojí 24 000 Kč

V tom je největší síla společnosti GSERVIS CZ a zřejmě také spontánní obliby typových projektů na tuzemských staveništích. Zatímco architekti usilující o zakázku individuální projekce nijak netají, že jejich snem je vysoce kultivovaný klient, jehož finančním možnostem nejsou kladeny příliš přísné finanční limity (to aby mohli jemu postavit dům a sobě pomník), ve společnosti GSERVIS od první chvíle pracují s docela jiným přístupem k problému. Uvědomují si mimo jiné, že finančně nelimitovaných, vysoce kultivovaných klientů není zase až tolik a svoji nabídku předkládají s vědomím, že nároky na rodinný dům bývají v mnoha směrech víceméně univerzální a že většina stavebníků v rámci procesu zrodu vysněného domova spíše bude bojovat o každou tisícikorunu. A už v tom je přece důvod, proč volit typový projekt. Ceny projektů rodinných domů GSERVIS začínají zhruba na 17 500 Kč a končí u 39 500 Kč. Je to zhruba o řád níž, než o kolik si říkají projektanti při vytváření zcela individuálního řešení. Navíc nabízí GSERVIS řadu slev, například už z pouhého titulu klienta některé ze stavebních spořitelen. Projekty samozřejmě obsahují vše, co stavebník potřebuje v rámci povolovacího řízení a dodavatel potom pro samotnou realizaci. Tedy v pěti paré projekt architektury a statiky (základy domu, půdorysy jednotlivých podlaží, příčný řez domu, krov domu, pohledy, stavební detaily, výpis prvků a výkresy skladeb), projekt zdravotechnických instalací, projekt vytápění, projekt elektroinstalace a jakýmsi bonusem i seznam doporučených dodavatelů. Doplňkově lze objednat mimo jiné projekt instalací elektronického zabezpečení domu, projekt rozvodů telefonu a domácího telefonu, rozvody televizního signálu, výkaz výměr, projekt osazení domu do terénu, napojení na inženýrské sítě a podobně.

Bungalov Vegas je jednou z letošních novinek v nabídce. Autorem návrhu je ing. Jiří Vrbka. Dům má zastavěnou plochu 162,4 m2 a vyžádá si investici od 3,83 mil. Kč. Projekt společnost GSERVIS CZ dodává za 34 780 Kč

Jinými přednostmi projektů rodinných domů od společnosti GSERVIS jsou i rychlost jejich dodání (14 pracovních dnů, expresně za mírný příplatek dokonce do tří dnů), osvědčené technologie i materiály a ideálně vyřešené opakované detaily. Zákazník stojí skutečně ve středu pozornosti společnosti, která mu nabízí množství dalších služeb, některé bezplatně. Pro ilustraci jen jeden příklad: pokud například dispozice zákazníkem vybraného domu neobsahuje garáž, poskytne GSERVIS projekt samostatně stojící garáže klientovi zdarma.

Ke všem vzpomínaným kladům přece jen drobná výhrada: uváděné orientační ceny výstavby domů, jejichž projekty jsou v publikaci nabízeny, se často ve světle momentálně platných kubíkových cen jeví až příliš optimisticky. A to i přes skutečnost, že jsou uvedeny předložkou od… Pokud nyní nově společnost GSERVIS CZ ve svých prezentacích uvádí, že centrálu má v Třebíči a sídlo v Praze, pak ony ceny budou skutečně spíše třebíčské, než by odpovídaly těm, za nichž lze takový dům postavit v okolí hlavního města.

Česko je velmoc v produkci typových projektů rodinných domů a zejména v produkci domů podle nich realizovaných. GSERVIS CZ je v tomto směru jednoznačnou jedničkou na trhu. Za 12 let dodal projekty k postavení více než 15 tisíc domů! Kromě společnosti GSERVIS CZ u nás úspěšně působí nejméně desítka stejně zaměřených firem (rozuměj masově nabízejících škálu opakovaně užívaných projektů prostřednictvím specializovaných publikací), za pomoci internetu a lokálních referencí mezi samotnými stavebníky pak tuto činnost provozují desítky projekčních kanceláří. Teoretici architektury v tomto faktu nejednou spatřují důkaz pokleslosti nároků stavebníka a často ani neváhají v souvislosti s užitím typového projektu mluvit o pokleslosti zdejší kultury vůbec. Tento názor je však i v řadách samotných projektujících odborníků překonán! Praktičtěji zaměření architekti s vydavateli katalogů typových rodinných domů čile spolupracují a mají hlavní zásluhu na skutečnosti, že úroveň typových projektových řešení nepochybně roste.

Zdroj: S REALITY 4/2008


Zeptejte se