Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Další šťastná osmička (04/2008)


TITUL TOP DŮM 2008 MÁ SVÉ MAJITELE JIŽ ŠESTÝ ROČNÍK ANKETY TOP DŮM POŘÁDANÉ TÍMTO ČASOPISEM PROBĚHL NA PŘELOMU LOŇSKÉHO A LETOŠNÍHO ROKU. JEN VE ZKRATCE PŘIPOMEŇME, ŽE JDE O VÝBĚR NEJZDAŘILEJŠÍCH PROJEKTŮ NEBO REALIZACÍ RODINNÝCH DOMŮ, JEJICHŽ NOMINACÍ SE JIŽ TRADIČNĚ STALO LOŇSKÉ PODZIMNÍ VYDÁNÍ MĚSÍČNÍKU DŮM A ZAHRADA. KE 32 STAVBÁM, KTERÉ SI Z LOŇSKÝCH LET TENTO PRESTIŽNÍ TITUL ODNESLY, TAK V LETOŠNÍM ROCE PŘIBYLA DALŠÍ OSMIČKA.

Letošní oceněné čtyři dvojice staveb dokázaly o svých kvalitách přesvědčit odbornou porotu složenou z architektů, stavebních odborníků a redaktorů časopisu Dům a zahrada, nebo si získaly přízeň široké veřejnosti oslovené nominací prostřednictvím měsíčníků Dům a zahrada a partnerských médií – časopisu Living, týdeníku Květy a internetového portálu tvujdum.cz.

Pravidelní čtenáři našeho časopisu vědí, že kompletní seznam staveb a projektů vstupujících do ankety Top dům přináší stejnojmenné speciální číslo časopisu Dům a zahrada. Také v letošním roce v něm byly domy rozděleny do čtyř kategorií rozlišených velikostí podlahové plochy. Jde o pozůstatek z předloňského roku, kdy se uvažovalo o stanovení definice sociálního bydlení (150 m2) pro účely odlišení výše daně z přidané hodnoty, jíž mělo být zatížena bytová výstavba. Tato diferenciační kóta se nakonec posunula o rovných 200 m2 výše, nicméně naše rozdělení jsme zachovali; když nic jiného, pak může být alespoň velmi orientačním měřítkem pro odhad pořizovacích nákladů na rodinný dům a jakýmsi měřítkem představ a schopností každého stavebníka.

Kritéria hodnocení i způsob volby zůstaly beze změn: opět se hodnotila především kvalita projektů po stránce uživatelské i konstrukční, z níž se zvláštním akcentem se posuzuje především schopnost stavby vyhovět zvýšeným nárokům na tepelně izolační parametry. Anketa se tak mimo jiné stává redakčním příspěvkem ke snahám o zlepšení kvalit životního prostředí a hledání alternativních cest bránících negativním procesům shrnutým pod obecně známým, zatím však příliš nerespektovaným pojmem globální oteplování. Ani složení obou porot nedoznalo zásadních změn. Zatímco odbornou porotu tvoří okruh odborníků a redaktorů, jejichž jména znají čtenáři ze stránek tohoto časopisu, do hlasování veřejného mohl zasáhnout prakticky každý prostřednictvím interaktivního formuláře na webových stránkách měsíčníku Dům a zahrada.

Výsledky letošního ročníku ankety Top domy 2008, s nimiž se můžete seznámit na následující dvoustraně, pouze potvrdily obecně známou skutečnost, že nejen odbornou veřejnost, ale i laického stavebníka dokáže přesvědčit nejen dobrá pověst stavební firmy a všeobecná známost, jíž se díky počtu realizovaných staveb těší, ale také kvalita projektu, která se v neposlední řadě projevuje v estetickém ztvárnění rodinného domu. Postupně se formující společnost silných dodavatelů, jejichž aktivity se stávají zárukou standardně kvalitní úrovně dodaných staveb, tak staví do poměrně velké výšky laťku, přes kterou se musí přehoupnout každý, kdo by se těm nejlepším na trhu chtěl rovnat. Je jen na stavebníkovi, zda pochopí, že prostor pod onou pomyslnou laťkou by měl být pro něho tabu v případě, že se své veškeré finance rozhodne vydat za nové, promyšleně projektované a kvalitně realizované bydlení. Časopis Dům a zahrada mu bude v jeho snažení i v následujícím roce pomáhat a nabízet dostatečný prostor pro prezentaci těm nejkvalitnějším stavebním firmám.

VÍTĚZNÉ TOP DOMY 2008

KATEGORIE DO 120 M2 PODLAHOVÉ PLOCHY
GSERVIS, S.R.O. – UNO 2 (ODBORNÁ POROTA)
ELK, A.S. – AK 111 (VEŘEJNOST)

KATEGORIE 120 – 150 M2 PODLAHOVÉ PLOCHY
ATRIUM, S.R.O. – LAGUNA (ODBORNÁ POROTA)
EUROLINE BOHEMIA, SPOL. S R.O. – BUNGALOV 772 (VEŘEJNOST)

KATEGORIE 150 – 200 M2 PODLAHOVÉ PLOCHY
HOFFMANN, SPOL. S R.O. – PRIMA (ODBORNÁ POROTA)
PROGRAM POROTHERM DŮM – PARTHENON (VEŘEJNOST)

KATEGORIE NAD 200 M2 PODLAHOVÉ PLOCHY
BBGRUPPE, S.R.O. – BLUES 299 (ODBORNÁ POROTA)
FUTUR, S.R.O. – REGINA (VEŘEJNOST)

HLASOVÁNÍ ODBORNÉ POROTY:

MGR. MICHAL BABOR PŘEDSEDA POROTY ŠÉFREDAKTOR ČASOPISU DŮM A ZAHRADA STAR 2, LAGUNA 127, PRIMA, BLUES 299

ING. ARCH. VERONIKA HAROLDOVÁ UNO 2, BUNGALOV 772, ARTEMIS, BLUES 299

ING. ARCH. JASANA HLADOVÁ STAR 2, ICON TRE 130, MAHAGON 186, BLUES 299

ING. ARCH. ZDENĚK HORNÍČEK UNO 2, BUNGALOV 772, PRIMA, HOSTIVICE

VÁCLAV KULE PODNIKATEL VE STAVEBNICTVÍ UNO 2, LAGUNA 127, PRIMA, KUBIS VARIO

ING. ARCH. VĚRA OTTOVÁ AK 111, LARS, MAHAGON 186, KUBIS VARIO

ING. ARCH. JITKA PAROUBKOVÁ UNO 2, LAGUNA 127, PRIMA, HOSTIVICE

ING. ARCH. TOMÁŠ POSPÍŠIL AK 111, BUNGALOV 772, MAHAGON 186, KUBIS VARIO

ING. ARCH. JAN RAMPICH UNO 2, LARS, ARTEMIS, BLUES 299

ING. TOMÁŠ TVARŮŽEK PODNIKATEL VE STAVEBNICTVÍ STAR 2, LAGUNA 127, PRIMA, REGINA

PETRA WEIGLOVÁ VEDOUCÍ VYDÁNÍ ČASOPISU DŮM A ZAHRADA AK 111, LAGUNA 127, MAHAGON 186, BLUES 299

TOP DOMY 2008:Odborná porota

KATEGORIE DO 120 M² PODLAHOVÉ PLOCHY KATEGORIE 120 – 150 M²

PODLAHOVÉ PLOCHY KATEGORIE DO 200 M² PODLAHOVÉ PLOCHY KATEGORIE NAD 200 M²PODLAHOVÉ PLOCHY

TOP DOMY 2008: VEŘEJNOST

KATEGORIE DO 120 M² PODLAHOVÉ PLOCHY KATEGORIE 120 – 150 M² PODLAHOVÉ PLOCHY

KATEGORIE DO 200 M² PODLAHOVÉ PLOCHY KATEGORIE NAD 200 M² PODLAHOVÉ PLOCHY

Zdroj: DŮM a zahrada


Zeptejte se