Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Element nastavený k pustošení a korupci


Jako výjimečně moudrý tah je v rámci předvolebních strategií české sjednocené levice předkládáno širší veřejnosti vládní opatření, podle kterého i nadále bude v ČR většina nově postaveného bytového fondu spadat do kategorie pětiprocentní daně z přidané hodnoty. Ve skutečnosti však jde o paskvil, který se stává živnou půdou pro spoustu nemalých budoucích problémů!

Před časem české deníky, televizní i rozhlasové stanice a následně také poměrně značnou část zdejší populace zachvátila panika. Najednou si všichni uvědomili, že po roce 2007 hrozí pronikavé zdražení nově postavených bytů a domů pod vlivem snahy přizpůsobit zdejší zvyklosti podmínkám obvyklým v Evropské unii. Přičemž už sám způsob, jakým tato skutečnost byla veřejnosti servírována, stojí za pozornost. Psalo a mluvilo se o tom, že “ministři financí zemí evropské pětadvacítky rozhodli o zvýšení daně z přidané hodnoty na výstavbu bytů a domů v Česku“. Skutečnost je ovšem taková, že Česko mělo pouze výjimku dovolující dočasně stavět za sníženou sazbu a nejméně od data našeho vstupu do EU bylo známo, že s koncem příštího roku tato výjimka skončí. A v těchto dvou interpretacích je z hlediska manipulace veřejným míněním ohromný rozdíl!

Zvýšenou cenu už platíme

Každý, kdo se v této zemi zajímá o stavebnictví alespoň na úrovni budovatele svého vlastního domova, o chystaném opatření zvýšit s koncem roku 2007 DPH z 5 na 19 procent musel dávno vědět. Natož pak ti, které stavění bytů a domů živí. Opakovaně jsem s lidmi z branže v několika posledních měsících na toto téma diskutoval. Nad mojí otázkou, jak se chtějí vyrovnat s náhlým nutným růstem daně o 14 procent a tím i s faktickou nutností prudce upravovat ceny, se jen pobaveně usmívali.

Pouze velmi neobratný obchodník připustí zdražení svého zboží ze dne na den o tak značnou částku. Zvlášť když trh několik roků předem zná datum onoho předpokládaného nutného cenového opatření. Nebuďme naivní… S očekávaným zdražením od jistého okamžiku je logicky očekáván i zvýšený zájem před oním datem.

A poptávka převyšující nabídku se přece reguluje velmi snadno… Předpokládaný nezbytný růst ceny pro rok 2008 je tedy samozřejmě obsažen už v cenách současných, ale byl dokonce obsažen už i v cenách loňských a není důvod, aby nebyl přítomen i v cenách roku 2007. Třebaže česká vláda údajně objevila cestu, jak se zdražování domů a bytů vyhnout.

Dům s typovým označením Opál z nabídky společnosti GSERVIS je určen pro pětičlennou rodinu. Má pět obytných místností a jeho zastavěná plocha činí 97 m². Nejdůležitějším údajem se však ve všech dalších souvislostech stává skutečnost, že jeho celková podlahová plocha je 138,8 m²

Vymezení pojmu “sociální bydlení“ je plně v kompetenci národní legislativy, dozvěděli se čeští ministři od bruselských úředníků. A sociální bydlení zvýšená sazba DPH nezasahuje. Vláda začala jednat okamžitě. Za sociální bydlení označila každý byt do 90 m² a každý rodinný dům do 150 m² podlahové plochy. Média to většinou kvalifikovala jako “zajímavou cestu“, jak se vyhnout zdražování. A radostně bývá dodáváno, že více než sedmdesát procent nové bytové výstavby by mělo tedy zůstat i nadále ve snížené sazbě! Mezi řádky lze dokonce číst, že jsme jednak zase jednou s unijními předpisy slušně řečeno vycouvali a za druhé, že vzpomínané řešení obsahuje silný sociální aspekt.

V takovém bludu však můžeme setrvat maximálně do chvíle, než se dozvíme, že například v Polsku naprosto stejný problém vyřešili v úplně jiných rozměrech. Tam do kategorie sociálního bydlení a tedy i nižší sazby DPH budou napříště spadat rodinné domy i byty až do 350 m² podlahové plochy!

Privilegia nejméně potřebným

Na první pohled jako by si Poláci v tomto případě od nás vypůjčili pověstný druh švejkování, ale po alespoň trochu hlubší úvaze je zřejmé, že ve skutečnosti jde o jediný způsob, jak pomocí institutu sociálního bydlení nediskriminovat určitou skupinu obyvatel. Ne tedy sedmdesát procent jako u nás, ale prakticky plných sto procent nově stavěných bytů a domů tak jako v Polsku musí zůstat ve snížené daňové sazbě, když už to unijní předpisy umožňují. V Polsku se totiž na rozdíl od nás vychází z předpokladu, že žádná skupina stavebníků ve své nanejvýš záslužné snaze vyřešit své vlastní bydlení nesmí být jakkoli ani trochu diskriminována.

Česká vláda naopak svým chystaným nešťastným zásahem vypouští do prostředí trhu s byty a domy škodlivý a zcela nezvládnutelný element, kterému nezbývá nic jiného než pustošit a pustošit. Je prostě tak nastaven! O nějakém prvku sociálního cítění se sociálně potřebnými v jejich sociálních bytech a domech nemůže být řeč. Hned ilustrujme proč.

Dům s typovým označením Junior od stejného dodavatele je rovněž určený pro pětičlennou rodinu. Má také pět obytných místností a zastavěná plocha je v tomto případě 99 m². Celková podlahová plocha je však o něco větší než u domu Opál – činí 153,2 m²

Že je hloupost definovat sociální bydlení jednoznačně a výhradně omezenou podlahovou plochou bez vztahu k dalším veličinám, například počtu osob v bytě žijících, to pochopí i jedinec jinak chápající velmi těžce. V důsledcích si tedy napříště samostatně žijící člen jednočlenné domácnosti pořídí devadesátimetrový byt o několik stovek tisíc korun výhodněji než manželská dvojice s pěti dětmi byt jednadevadesátimetrový. Například…

Zůstaly jen dvě kategorie

Opusťme však byty, tento časopis je hlavně o rodinných domech. Tam čekejme bez nadsázky revoluci. Zbudou tady nyní jen dvě kategorie – sociální rodinné domy (do 150 m² podlahové plochy) a rodinné domy (nad 150 m²). Kde se vzala právě stopadesátimetrová hranice? Buď si ministři jen tak zastříleli od boku, protože neznají údaj ministerstva pro vnitřní rozvoj o tom, že průměrná plocha nově stavěných bytů v rodinných domech u nás momentálně činí 152 m². Nebo tento údaj znají, ale pak se zejména ve světle polského přístupu k problému postarali vůči potenciálním stavebníkům o jasnou zlomyslnost!

Je zřejmé, že právě kategorie nejčastěji stavěných rodinných domů s podlahovou plochou kolem 160 m² nyní přestane stavebníky úplně zajímat. Rozdíl v pořizovacích cenách mezi domkem stopadesátimetrovým a stošedesátimetrovým – za účasti dvojího způsobu zdanění – bude snadno činit i půl milionu korun. To už je částka, pro kterou se vyplatí trochu zapřemýšlet. Alespoň tak intenzivně, jako jistě přemýšleli ti, kdo se toto opatření chystají pustit do praxe.

Takže čekejme logicky například renesanci dvojdomků. Bude v nich však bydlet vždy jen jedna rodina! Nějakých 290 m² ve dvou samostatných objektech s jednou společnou obvodovou stěnou nyní vyjde jistě o milion laciněji než případný jeden jediný stejně velký rodinný dům. A proč troškařit, šikovný projektant vyšvihne rovnou řadovku, tři čtyři samostatné apartmány, třeba rodiče a po jednom dospívajícím dítěti v každém z nich. Proč ne, bude to v řádu milionů levnější než případné poctivé rodinné sídlo. Pochopitelně, že také hranici mezi novostavbou samostatně stojícího domku, dvojdomu a řadového domu někdo bude muset úředně schválit… V rámci povolování stavby i v rámci její kolaudace. A to je další potíž! Dovede si někdo vůbec představit ideálnější korupční prostředí?

Nový druh milionářské daně!

Samozřejmě, že výše popsané příklady předpokládají zachování zatím snad stále u nás ještě platné možnosti jednotlivce vlastnit dokonce i více než jeden rodinný dům, což však už při formující se politické vůli v této zemi nemusí dlouho platit… Že přeháním? Ani ne. Čím jiným než jasnou formou milionářské daně, zejména ve světle, jak si s řešením stejné otázky poradili v sousedním Polsku, je čerstvě chystané tuzemské opatření, podle kterého si za své peníze, ovšem v různých jednotkových cenách, pořídí člověk dům menší a dům jen o málo větší?

Novelu zákona definující sociální bydlení má připravit ministerstvo financí ke schválení parlamentu. Dojde k tomu však s největší pravděpodobností nejdříve až letos na podzim. Takže oněch 90 a 150 čtverečních metrů jako nesmyslnou hranici bude vlastně schvalovat či neschvalovat až nové povolební složení sněmovny. Potenciální stavebníci by si to měli v červnu u volebních uren uvědomit.

Jozef Rašek

Zdroj: deník Metro, příloha Metroreality (duben 2006)


Zeptejte se