Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

G SERVIS CZ, s.r.o.: Záruka ověřené kvality (12/2010)


Zhruba každý desátý nově stavěný rodinný dům je relizován podle projektové dokumentace dodané společností G SERVIS CZ! Tato jednoduchá matematika platí v České republice už několik roků. Společnost G SERVIS CZ, s.r.o., je zdejším nejvýznamnějším dodavatelem typových projektů rodinných domů.

Od svého založení v roce 1995 dodala společnost G SERVIS CZ individuálním stavebníkům i staveb- ním společnostem takřka 20 tisíc souborů projektů rodinných domů různých velikostí a kategorií. Nabízí komplexní služby v oblasti projektování rodinných domů, zpracování související dokumentace a dalších činností spojených s výstavbou. Prostřednic- tvím sítě partnerských firem dokáže zákazníkům účinně pomoci i s realizací vybraného domu.

Společnost G SERVIS CZ přichází každoročně s desítkami nových originálních projektů, momentálně jich má v nabídce v různých velikostech a kategoriích kolem devíti stovek! Nabídka zahrnuje jak levnější řešení rodinných domů, tak nadstandardní rodinná sídla, aby rozsah nabídky uspokojil nároky všech potenciálních stavebníků.

Objednat si lze rovněž individuální projekty, typové projekty garáží a řadových domů i domů bytových. Společnost G SERVIS CZ spolupracuje s výrobci rozličných stavebních materiálů a případně svoje vlastní projekty aplikuje na jejich ucelené konstrukční systémy. Ceny projektů rodinných domů od společnosti G SERVIS se pohybují mezi 17 až 40 tisíci korunami. Je to zhruba o řád níž, než o kolik si říkají projektanti při vytváření individuálního projektového řešení.

Projekty společnosti G SERVIS CZ samozřejmě obsahují vše, co stavebník potřebuje v rámci povolovacího řízení a dodavatel potom pro samotnou realizaci domu. Tedy v pěti paré zákazník získá projekt architektury a statiky (základy domu, půdorysy jednotlivých podlaží, příčný řez, krov, pohledy, stavební detaily, výpis prvků a výkresy skladeb), projekt zdravotechnických instalací, projekt vytápění, projekt elektroinstalace a jakýmsi bonusem i seznam doporučených dodavatelů. Doplňkově lze objednat mimo jiné projekt instalací elektronického zabezpečení, projekt rozvodů telefonu a domácího telefonu, rozvody televizního signálu, výkaz výměr, projekt osazení domu do terénu a projekt napojení na inženýrské sítě.

Jinými přednostmi projektů rodinných domů od společnosti G SERVIS CZ jsou i rychlost jejich dodání (10 pracovních dnů, expresně za mírný příplatek dokonce do tří dnů), osvědčené technologie i materiály a ideálně vyřešené opakované detaily. Zákazník stojí skutečně ve středu pozornosti společnosti, která mu nabízí množství dalších služeb, některé bezplatně. Pro ilustraci jen jeden příklad: Pokud například dispozice zákazníkem vybraného domu neobsahuje garáž, poskytne G SERVIS CZ projekt samostatně stojící garáže klientovi zdarma. Projekty ověřené dnes už často stovkami realizací, dávají záruku kvality a optimálního vyřešení všech citlivých detailů stavby.

Pracovníci firmy G SERVIS poskytují všem zájemcům o stavbu rodinného domu podle typového projektu bezplatné poradenství. Ochotně pomůžou s výběrem vhodného typu rodinného domu, přičemž tato informace zájemce o projekt k ničemu nezavazuje. Pouze je třeba se vzhledem k velkému zájmu o tuto službu předem tefonicky objednat a dohodnout si termín osobní konzultace. Poradenská centra společnosti jsou v Praze, v Třebíči, v Brně a nově i 3D Centrum v Ústí nad Orlicí.

Technické řešení

Společnost G SERVIS CZ dodává kompletní projektovou dokumentaci nezbytnou pro stavební řízení i vlastní realizaci stavby. Tu může eventuálně provést některá z partnerských firem v rámci sdružení Porotherm dům Wienerberger podle své lokální působnosti. Vybrané stavební firmy, pokrývající celé území České republiky, garantují kvalitní realizaci stavby a pevné ceny.

Standardně jsou obvodové stěny, nosné i nenosné příčky a stropy domů stavěných podle projektové dokumentace dodávané společností G SERVIS CZ zhotovované klasickými technologiemi zdění, za použití prvků kompletního cihlového systému. Společnost G SERVIS CZ je partnerem sdružení Porotherm dům Wienerberger. Spolupracuje však rovněž s výrobci pórobetonu a dodává projektová řešení i pro výstavbu za pomoci jejich konstrukčních systémů. Další možností realizace projektů dodávaných společností G SERVIS CZ je technologie montované dřevostavby. Díky propracovaným způsobům výstavby a zásluhou použití osvědčených materiálů, tak existuje záruka maximální kvality hotového díla.

Energetické parametry

Energetické parametry domů stavěných podle projektové dokumentace společnosti G SERVIS CZ jsou závislé na použitých technologiích a řeší je smlouva s dodavatelem stavby. Například při použití cihelných kvádrů na tepelně izolační maltu, za současné aplikace kontaktního zateplovacího systému, dosáhne součinitel prostupu tepla konstrukcí obvodového zdiva hodnoty U=0,28 W/m2K.

Společnost G SERVIS CZ nabízí svým klientům ověření kvality provedení stavby. Zejména pak správnost provedení obalových konstrukcí domu kontrolou celkové vzduchotěsnosti objektu, takzvaným Blower-door testem v kombinaci s termovizním měřením. Tato opatření by měla potvrdit kvalitní provedení stavby, čímž se v budoucnu výrazně šetří náklady na vytápění. Pokud dojde ke zjištění realizačních vad, lze obvykle dodavatele stavby přimět k nápravným opatřením, případně ke slevě za chybně provedenou práci. Náklady na tyto operace ověřující kvalitu provedení stavby (cena od 5 000 Kč v závislosti na lokalitě, typu domu a rozsahu požadované služby) jsou v porovnání s uspořenými výdaji na vytápění nebo náklady na dodatečnou opravu nekvalitně provedených obalových konstrukcí zanedbatelné.

Dodávkou projektu spolupráce nekončí


Odpovídá Jiří Maňák, obchodní ředitel Jiří Maňák,

Jiří Maňák, obchodní ředitel

Proč by měl člověk přemýšlející o stavbě vlastního rodinného domu oslovit právě společnost G SERVIS CZ?
Důvodů je mnoho. Naše nabídka je v rámci českého trhu nejširší, máme delší tradici než naši konkurenti a jsme rychlí! Zákazník může mít projekt od nás během několika dnů. V našich domech, přesněji spíš v domech postavených podle našich projektů, už bydlí skoro 60 tisíc spokojených zákazníků! Jsou tedy spolehlivě prověřené. A konečně je nespornou výhodou našich projektů také jejich nízká cena spojená s vysokou odbornou kvalitou a nadstandardním rozsahem dokumentace.

Čím především jsou vaše rodinné domy výjimečné?
Naši zákazníci mohou například těžit z úzké spolupráce společností G SERVIS CZ a DEKTRADE a.s. Díky tomu, že oba tyto subjekty patří do skupiny DEK, mohou stavebníci, kteří se rozhodli začít se stavbou rodinného bydlení podle projektu společnosti G SERVIS CZ, získat významnou podporu při přípravě a realizaci stavby. Zeména jde o využití ojedinělého prémiového programu Fasáda za věrnost, s bonusem v podobě fasádní omítky zdarma.

Jakými rozhodujícími skutečnostmi jsou ovlivňované vámi nabízené projekty?
Vycházíme z toho, co je žádané, rozhodně nemáme sklony podceňovat vkus našich potenciálních zákazníků. Zároveň však musejí tato projektová řešení splňovat obecně uznávané nároky na dispoziční a architektonické řešení rodinného domu současnosti. A pochopitelně musejí také splňovat čím dál přísnější parametry související s provozem domu a jeho nároky na spotřebu energií. Rozsahem a kvalitou naše typové projekty předčí individuální projekty, avšak jejich cena je nesrovnatelně nižší. Také případná úprava typového projektu představuje vždy levnější variantu než projekt individuální.

Můžete krátce nastínit filosofii, jíž se firma G SERVIS CZ řídí v přístupu k zákazníkovi?
Chceme mu nabídnout co nejširší spektrum služeb. Dodávkou projektu naše spolupráce končit nemusí. Našich služeb může stavebník využít například také při výběru pozemku, při financování stavby rodinného domu a při vlastní realizaci stavby.

Zdroj: TOP DOMY 2011


Zeptejte se