Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Na jaře rostou i typové domy (04/2010)


Přicházející jaro nezahajuje pouze vegetační období, ale i novou stavební sezonu. Možná, že patříte k těm, kteří se rozhodli, že během ní udělají významný krok k pořízení nového domova, který bude mít podobu typového rodinného domu.

Přestože na stránkách tisku i internetu se objevují vášnivé diskuse mezi zastánci a odpůrci typových domů, jedno je jisté: Typové domy stejně jako jinde ve světě i u nás pro řadu lidí představují a i v budoucnosti budou představovat nejschůdnější řešení, jak si pořídit rodinný dům. Důvodem není příznivější cena, ale především podstatně jednodušší výběr a méně starostí spojených s přípravou a vlastní stavbou domu.

Chce to odpovědný přístup

Přestože rozhodnutí, že si pořídíte rodinný dům postavený podle typového projektu, značně zjednodušuje vaši roli investora, je třeba k ní přistupovat odpovědně, vyhradit si na ni dostatek času, a to zvláště v její první fázi – výběru. Zvolte dům, který bude v maximální míře odpovídat vašim představám a potřebám, což u většiny společností usnadňuje možnost provedení dispozičních změn u typových projektů. Za provedení úprav sice něco připlatíte, ale tato investice se vám vrátí v podobě příjemnějšího a pohodlnějšího bydlení. Náležitou pozornost je třeba věnovat i tepelně izolačním vlastnostem nového domova. V žádném případě byste neměli volit typový dům, který sice splňuje státní normy, ale nespadá do kategorie nízkoenergetických. Naopak se zkuste zamyslet, zda nezvolíte dům pasivní, který dnes již figuruje v nabídce některých firem zabývajících se výstavbou typových domů. Vyšší nároky spojené se samotnou stavbou se vám v budoucnosti mnohokrát vrátí. Výhodou je i to, že v současnosti z programu Zelená úsporám získáte na pasivní dům dotaci ve výši 250 000 Kč na dům. Zanedbatelný není ani architektonický styl objektu, kde má řada typových domů asi ty nejzávažnější nedostatky spočívající především v používání celé řady nejrůznějších cizích, případně „archaických“ architektonických prvků.

Z čeho stavět

Vzhledem k tomu, že jsme se v minulém článku věnovali službám, které vám společnosti nabízející typové domy poskytnou, a různým způsobům, jak si můžete nechat typový dům postavit, případně pořídit pouze jeho projekt, podíváme se tentokrát, z jakých materiálů můžete vybírat. V žádném případě ale nepočítejte s doporučením nejvhodnější technologie. Pokud by tomu tak bylo, stavěly by se všechny obytné objekty ze stejného materiálu. Typové domy se dnes, stejně jako domy postavené podle individuálního projektu, stavějí z nejrůznějších stavebních systémů. Každý z nich má své kladné a záporné stránky. Odlišují se vlastnostmi, hmotností, tepelným odporem, pevností, akustickými schopnostmi, ale i způsobem zdění a spotřebou malty, která není zrovna nejlevnější, a v neposlední řadě i cenou. Odborníci však varují před přístupem, kdy je cena při výběru stavebního materiálu tím nejdůležitějším kritériem.

Dva způsoby stavby

Rodinné domy se dnes stavějí dvěma základními způsoby – zděním nebo jako montované. Zvláštní kapitolu představuje systém ztraceného bednění. Zděný dům je hotov přibližně za šest měsíců od zahájení stavebních prací. Stavaři však doporučují rozdělit stavbu na dvě fáze: v prvním roce postavit hrubou stavbu včetně střechy, nechat ji přes zimu vymrznout a druhý rok ji dokončit. Podstatně rychlejší jsou montované dřevostavby, do kterých se obvykle můžete nastěhovat již několik týdnů po dokončení základové desky.

Potomci klasické cihly

Patří zcela jistě k nejstarším zdicím materiálům. Za dlouhá staletí se z klasické cihly vyvinul komplexní stavební systém. Ke stavbě se dnes používají děrované tvarovky. Systém „pero a drážka“ snižuje množství použité malty, což představuje úsporu časovou i finanční. Další plus představuje možnost objednání doplňkových bloků – rohových, koncových či polovičních. Cihlové zdivo má výborné tepelně izolační vlastnosti, je schopné akumulovat teplo a má výbornou tepelnou setrvačnost. Dnes lze z něj i bez zateplení postavit nízkoenergetické domy. Jeho vlastnosti zabraňují vzniku poruch vlivem kondenzace par uvnitř konstrukce. Předností je i hygienická nezávadnost. Celou výše uvedenou větu vyhodit a nahradit těmito větami: Z cihel se dá stavět i bez použití malty. Nová technologie, při níž se používá PUR-pěna DRYFIX, umožňuje zdít i v zimě až do -5°C. Jedinou nevýhodou tak stále zůstává obtížné vysekávání drážek pro vedení elektřiny, vody a zabezpečovacího zařízení.

Betonové technologie

 Řada typových domů se staví některou z technologií, jejichž součástí je beton. Jedná se především o nejrůznější sendviče nebo tvárnice. Stavby postavené těmito technologiemi mají dobré tepelně izolační vlastnosti. S betonovými sendviči a tvárnicemi se dobře pracuje, vzniká minimální odpad. Oproti pálenému střepu jsou podstatně lehčí, z čehož vyplývá mírně snížená tepelná akumulace, horší zvukově izolační vlastnosti a menší únosnost, k výstavbě rodinných domů však zcela dostačující. Velmi často používaným systémem při stavbě domu je pórobeton, který se vyrábí z písku, vápna a cementu. Vzniklá směs se kypří plynotvornými látkami. Tvárnice z pórobetonu se vyrábějí ve větších formátech než keramické, jsou podstatně lehčí. Domy postavené například z tvárnic Lambda o tloušťce 375 mm spadají i bez zateplení do kategorie nízkoenergetické. Tenkostěnné betonové tvárnice jsou nejoblíbenějším stavebním materiálem ve Francii. Obvodové zdivo se skládá ze dvou složek: Nosnou funkci mají betonové skořepinové tvárnice o tloušťce zhruba 20 cm. Druhou složku tvoří systém zateplování formou izolačních sendvičů. Tuto vrstvu tvoří expandovaný či erudovaný polystyren nebo desky z minerální vlny slepené se sádrokartonovou deskou, čímž vzniká velmi dobře izolující materiál. Tloušťka obvodového zdiva je přibližně 35 cm, což umožňuje efektivní využití plochy. Dalším stavebním materiálem patřícím do rodiny betonových technologií jsou sendvičové tvárnice IZO PLUS. Základním materiálem použitým pro výrobu stěnových dílců SUPER IZO je mezerovitý liaporbeton (u stěnových dílců IZO Plus je to mezerovitý beton). Požadované tepelně izolační vlastnosti v tomto případě zajišťuje izolační vložka z polystyrenu (styroporu) v tloušťce 100 mm. Do kategorie betonových tvárnic a sendvičů patří i tvárnice Liaporbeton. Základem k jejich výrobě je 80 milionů let stará třetihorní hlína, z níž se vyrábějí lehké keramické kuličky. Ty mají vysokou odolnost proti žáru i mrazu, vysokou pevnost v tlaku a dlouhou životnost. Dalším zástupcem betonových tvárnic a sendvičů jsou tvárnice termoblok. Jde o tvárnice s polystyrenovým jádrem, které je po celém svém povrchu potaženo skořepinou vysoce pevnostního modifikovaného betonu. Na trhu najdete typové domy stavěné ztraceným bedněním. Na rozdíl od monolitu je bednění součástí vznikající stavby. Tento systém spočívá v ukládání dutých tvarovek do ideální polohy. Ty se pak zalévají betonem a v případě potřeby vyztužují armováním. Součástí nosné konstrukce je již i tepelná izolace, což snižuje cenu realizace. Typové domy se stavějí i z celých hotových dílců, které se kompletují na místě stavby – nejde už o panely, ze kterých se stavěly paneláky, ale o odlišnou stavební technologii. Masivní zateplenou zeď tvoří betonové sendvičové panely složené 15 cm vrstvy betonu, 12 cm izolace z tvrzeného stabilizovaného styroporu a 2 cm minerální omítky. Skladba panelu zajišťuje nejen dobré tepelně izolační, ale i akumulační vlastnosti.

Dřevostavby

Značné oblibě se těší typové domy – dřevostavby, které dnes přicházejí na svět dvěma způsoby. Prvním je výstavba z prefabrikovaných dílů, druhý způsob výstavby představuje sendvičová konstrukce montovaná na stavbě. Od předchozí metody se liší tím, že na stavbu se nepřivážejí hotové stavební dílce, ale konstrukce stěn a dalších prvků se montuje z jednotlivých materiálů až na staveništi. Základem stavby je dřevěná nosná konstrukce z masivních prvků, vyplněná izolací, opláštěná buď dřevotřískovými, cementotřískovými, nebo OSB deskami, v interiéru pak obvykle sádrokartonem. Většina zavedených firem, která se zabývá výstavbou dřevostaveb, má dnes v nabídce nízkoenergetické domy, v jejich případě nepřekročí spotřeba energie 50 kWh/m² ročně, případně nabízí i dřevostavby spadající do kategorie pasivní.

Typový dům Variace IX má užitnou plochu 183,9 m2. Cena stavby na klíč bez DPH je 2 890 000 Kč. BETONOVÉ STAVBY - GROUP Typový dům Variace IX má užitnou plochu 183,9 m2. Cena stavby na klíč bez DPH je 2 890 000 Kč. BETONOVÉ STAVBY - GROUP Alena VONDRÁKOVÁ

Typový dům Pluto Plus z katalogu společnosti G-servis CZ je postaven v programu Porotherm dům Wienerberger. Jeho užitná plocha je 123,3 m2. Cena domu postaveného na klíč je 2 500 000 Kč. G SERVIS CZ

Nízkoenergetický typový Fortuna je postaven technologií ztraceného bednění. Má dispozici 7 + 1 a postavení na klíč stojí od 5 500 000 Kč. HOFFMANN

  Typový dům Apollón je dům menší velikostní kategorie s 6 obytnými místnostmi. Orientační cena uzavřené hrubé stavby je do 1 500 000 Kč. LIAS VINTÍŘOV 

 

Foto: archiv firem Zdroj: Pěkné bydlení 04/2010


Zeptejte se