Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Titul TOP DŮM 2006 zná své majitele (duben 2006)


Již počtvrté se na stránkách tohoto časopisu setkáváme s přehlídkou rodinných domů, kterým pro letošní rok přiřkly dvě poroty prestižní titul top dům. Top domy s příslušným letopočtem vyhodnocuje měsíčník Dům a zahrada od roku 2003 a za tu dobu se anketě dostalo nejen jisté popularity ze strany čtenářů časopisu, ale i určité míry prestiže v řadách odborníků pohybujících se u nás v nejrůznějších rolích právě oborem rodinný dům.

Možných kritérií hodnocení bychom určitě nalezli ještě mnohem více, ale věřme, že označení Top je pro daný úkol dostatečně výstižné i srozumitelné. Velmi širokou nominaci domů usilujících o označení Top jsme představili v závěru minulého roku právě v publikaci Top domy 2006. V nabídce dodavatelů působících na českém trhu byly domy typové i atypické, domy stavěné tradičními i méně často používanými technologiemi, domy už reálně stojící často i v desítkách exemplářů, ale také domy existující zatím v jediné studii na projektantově stole. V tak pestré přehlídce možností volby se pak stala jediným kritériem rozčlenění do kategorií velikost domu, přesněji jeho podlahová plocha.

Zatímco výchozí podmínky a úhly pohledu pro hodnocení zůstaly stejné, velkou změnu zaznamenalo složení porotců. I v letošním roce hodnotily dvě na sobě nezávislé poroty: odborná, složená z architektů, projektantů, odborníků pohybujících se v segmentu stavebnictví a redaktorů časopisu Dům a zahrada, a druhou “porotu“ vytvořila veřejnost. Právě ta neměla možnost do hlasování v minulých ročnících zasáhnout, pomineme-li účast několika jejích reprezentantů, kteří však měli vždy co do činění s rodinným domem – buď v něm bydleli, chystali se k jeho stavbě nebo svou profesí se stavebnictvím přicházeli do styku. Počet došlých hlasů reagujících na vyhlášení soutěže na stránkách periodik našich mediálních partnerů i hlasujících prostřednictvím internetových stránek tohoto časopisu dokazuje objektivně prokázanou skutečnost, že o ankety podobného typu je mezi zainteresovanou veřejností neobvyklý zájem. Abychom poněkud snížili rozptyl vyjádřených hlasů, vybralo 11 zástupců odborné poroty v prvním kole své favority z každé kategorie, z nichž pak byla vytvořena užší nominace do ankety (představili jsme ji v únorovém čísle časopisu Dům a zahrada a na stránkách časopisů Květy, Living a deníku Lidové noviny). V druhém kole se už hlasovalo jen výběrem z tohoto úzkého okruhu – své favority zvolili jak odborní porotci, tak široká veřejnost. Více než čtyři tisícovky hlasů (přesný počet se v různých kategoriích lišil) vykrystalizovaly poměrně jednoznačně jak mezi hlasujícími prostřednictvím SMS zpráv, tak mezi účastníky ankety internetové.

Výsledky? Zajímavé, i když rozhodně ne překvapující. Skutečnost, že se mezi novopečenými majiteli titulu Top dům 2006 objevují producenti známí z minulých ročníků, svědčí nejen o jejich dobré pověsti a všeobecné známosti díky počtu realizovaných staveb, ale také o kvalitě projektů po stránce uživatelské i konstrukční, z níž zvláštní akcent klade anketa zejména na tepelně izolační parametry. Je na místě zopakovat skutečnost, která už zazněla ve zhodnocení loňské soutěže: že se totiž na českém trhu s rodinnými domy postupně formuje společnost silných dodavatelů, jejichž produkce a prestiž se stává zárukou nadstandardní úrovně dodaných staveb i kvality, která staví pomyslnou laťku respektované vyšší úrovně. Jen ti, kdo se přes tuto metu dokáží přehoupnout, obstojí mezi stále náročnějším zákazníkem a mají šanci získat si mezi dodavateli vlastní dobré renomé. Časopis Dům a zahrada se bude i nadále snažit těmto stavebním firmám nabízet dostatečný prostor pro prezentaci a pomáhat tak formovat obecný vkus českého stavebníka. Anketa Top dům se pak může stát vyvrcholením těchto snah.

Domino

Šestka s přívlastkem TOP

Kategorie do 130 m2 podlahové plochy:
G SERVIS CZ, s.r.o., ve spolupráci s VELUX ČR, s.r.o. – Domino (odborná porota)
RODINNÉ DOMKY RÝMAŘOV, s.r.o. – Largo Line 122 (veřejnost)

Kategorie do 200 m2 podlahové plochy:
CANABA, a.s. – Moderna (odborná porota)
GRADIENT, s.r.o. – Cedr 196 (veřejnost)

Kategorie nad 200 m2 podlahové plochy:
CENTRAL GROUP, a.s. – Progres 8 (odborná porota)
HOFFMANN, s.r.o. – Charis (veřejnost)

Hlasování poroty:

MGR. MICHAL BABOR (předseda poroty) ŠÉFREDAKTOR ČASOPISU DŮM A ZAHRADA DOMINO, MODERNA, RAPERINO

ING. ARCH. VERONIKA HAROLDOVÁ DOMINO, MODERNA, PROGRES 8

ING. ARCH. JASANA HLADOVÁ EKORD 143, MODERNA, PROGRES 8

ING. ARCH. ZDENĚK HORNÍČEK DOMINO, PROGRES, KUNRATICE

VÁCLAV KULE PODNIKATEL VE STAVEBNICTVÍ DOMINO, MODERNA, PROGRES 8

ING. ARCH. JITKA PAROUBKOVÁ LARGO LINE 122, CEDR 196, KUNRATICE

ING. TOMÁŠ POSPÍŠIL PODNIKATEL VE STAVEBNICTVÍ EKORD 143, PROGRES, PROGRES 8

ING. ARCH. DUŠAN ŘEZÁČ DOMINO, PROGRES, KUNRATICE

ING. ARCH. JOSEF SMOLA DOMINO, CEDR 196, KUNRATICE

ING. TOMÁŠ TVAROŽEK PODNIKATEL VE STAVEBNICTVÍ DOMINO, HANNOVER, PROGRES 8

PETRA WEIGLOVÁ REDAKTORKA ČASOPISU DŮM A ZAHRADA EKORD 143, MODERNA, PROGRES 8

Zdroj: Dům a zahrada (duben 2006)


Zeptejte se