Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Titul Top dům 2007 zná své majitele (březen 2007)


V POŘADÍ JIŽ PO PÁTÉ UDĚLIL ČASOPIS DŮM A ZAHRADA PRESTIŽNÍ TITUL TOP DŮM 2007 STAVBÁM, KTERÉ VÍTĚZNĚ VZEŠLY Z HLASOVÁNÍ ODBORNÉ POROTY A VOLBY ČTENÁŘŮ TOHOTO ČASOPISU. TOP DOMY S PŘÍSLUŠNÝM LETOPOČTEM VYHODNOCUJE MĚSÍČNÍK DŮM A ZAHRADA OD ROKU 2003 A ZA PĚT LET EXISTENCE SE TÉTO ANKETĚ DOSTALO NEJEN ZNAČNÉ PRESTIŽE ZE STRANY ODBORNÍKŮ PŮSOBÍCÍCH NA TRHU S RODINNÝMI DOMY, ALE DO URČITÉ MÍRY TAKÉ VEŘEJNÉ POPULARITY.

Ke dvěma tuctům rodinných domů, které v předchozích letech získaly ve stejnojmenné anketě prestižní titul Top dům, se tak přidávají další čtyři dvojice staveb, které o svých kvalitách dokázaly přesvědčit odbornou porotu složenou z architektů, stavebních odborníků a redaktorů časopisu Dům a zahrada, nebo si získaly přízeň široké veřejnosti oslovené nominací prostřednictvím měsíčníků Dům a zahrada a partnerských periodik – časopisu Living a deníku Lidové noviny. V letošním roce poprvé byly domy rozděleny místo do tří obvyklých hned do čtyř kategorií rozlišených velikostí podlahové plochy. O důvodech této diferenciace jsme se podrobněji zmiňovali na stranách speciálního vydání Top domy 2007, v této chvíli tedy pouze ve zkratce připomeňme, že hlavním důvodem bylo tehdy uvažované stanovení definice sociálního bydlení pro účely odlišení výše daně z přidané hodnoty, jíž mělo být zatížena bytová výstavba. Ještě v době, kdy byla uveřejněna nominace, nebylo jasné, zda tento zákon uměle rozdělující nově vznikající bytové i rodinné domy hranicí 150 m2, vůbec vstoupí v platnost. Zvítězil však zdravý rozum a ona diferenciační kóta se přece jen změnila tak, abychom si nemuseli vedle některých sousedů z Evropské unie připadat poněkud méněcenní: jestliže se tedy za sociální bydlení budou považovat rodinné domy s výměrou do 350 m2, pak do této kategorie patří všechny stavby představené na stranách Speciálu 10 – Top domy 2007! Rozdělení do čtyř kategorií však bylo jedinou změnou, která anketu Top domy v letošním roce postihla. Kritéria hodnocení i způsob volby zůstaly beze změn: opět se hodnotila především kvalita projektů po stránce uživatelské i konstrukční, z níž se zvláštním akcentem se posuzuje především schopnost stavby vyhovět zvýšeným nárokům na tepelně izolační parametry. Anketa se tak mimo jiné stává redakčním příspěvkem ke snahám o zlepšení kvalit životního prostředí a hledání alternativních cest bránících negativním procesům shrnutým pod obecně známým, zatím však příliš nerespektovaným pojmem globální oteplování. Také složení obou porot nedoznalo zásadních změn. Zatímco odbornou porotu tvoří okruh odborníků a redaktorů, jejichž jména znají čtenáři ze stránek tohoto časopisu, do hlasování veřejného mohl zasáhnout prakticky každý prostřednictvím interaktivního formuláře na webových stránkách měsíčníku Dům a zahrada.

Výsledky letošního ročníku ankety Top domy 2007, s nimiž se můžete seznámit na následující dvoustraně, pouze potvrdily obecně známou skutečnost, že nejen odbornou veřejnost, ale i laického stavebníka dokáže přesvědčit nejen dobrá pověst stavební firmy a všeobecná známost, jíž se díky počtu realizovaných staveb těší, ale také kvalita projektu, která se v neposlední řadě projevuje v estetickém ztvárnění rodinného domu. Postupně se formující společnost silných dodavatelů, jejichž aktivity se stávají zárukou standardně kvalitní úrovně dodaných staveb, tak staví do poměrně velké výšky laťku, přes kterou se musí přehoupnout každý, kdo by se těm nejlepším na trhu chtěl rovnat. Je jen na stavebníkovi, zda pochopí, že prostor pod onou pomyslnou laťkou by měl být pro něho tabu v případě, že se své veškeré finance rozhodne vydat za nové, promyšleně projektované a kvalitně realizované bydlení. Časopis Dům a zahrada mu bude v jeho snažení i v následujícím roce pomáhat a nabízet dostatečný prostor pro prezentaci těm nejkvalitnějším stavebním firmám. Anketu Top dům pak můžeme chápat, nakonec už téměř tradičně, za vyvrcholení tohoto snažení. Michal Babor

Generace

SEZNAMTE SE:
TOP DOMY 2007

KATEGORIE DO 120 M2 PODLAHOVÉ PLOCHY
HOFFMANN, S.R.O. – MINERVA (ODBORNÁ POROTA)
BB GRUPPE, S.R.O. – VÍDEŇ (VEŘEJNOST)

KATEGORIE 120 – 150 M2 PODLAHOVÉ PLOCHY
GSERVIS, S.R.O. – GENERACE (ODBORNÁ POROTA)
RD RÝMAŘOV, S.R.O. – KUBIS 88 (VEŘEJNOST)

KATEGORIE 150 – 200 M2 PODLAHOVÉ PLOCHY
CANABA, A.S. – TREND PLUS (ODBORNÁ POROTA)
PROGRAM POROTHERM DŮM – APOLLON (VEŘEJNOST)

KATEGORIE NAD 200 M2 PODLAHOVÉ PLOCHY
CENTRAL GROUP, A.S. – PROGRES 9 (ODBORNÁ POROTA)
HAAS FERTIGBAU, S.R.O. – STAR LINE B (VEŘEJNOST)

HLASOVÁNÍ POROTY:

MGR. MICHAL BABOR,PŘEDSEDA POROTY, ŠÉFREDAKTOR ČASOPISU DŮM A ZAHRADA MINERVA, VILLA 129, TREND PLUS, PROGRES 9

ING. ARCH. VERONIKA HAROLDOVÁ MINERVA, GENERACE, IKARUS, PROGRES 9

ING. ARCH. JASANA HLADOVÁ MINERVA, KUBIS, IKARUS, CLASSIC NATURE

ING. ARCH. ZDENĚK HORNÍČEK UNO 2, GENERACE, TREND PLUS, KLÁNOVICE

VÁCLAV KULE, PODNIKATEL VE STAVEBNICTVÍ MINERVA, GENERACE, TREND PLUS, CLASSIC NATURE

ING. ARCH. JITKA PAROUBKOVÁ UNO 2, GENERACE, APOLLON, PROGRES 9

ING. ARCH. TOMÁŠ POSPÍŠIL UNO 2, VILLA 129, ARTEMIS, PROGRES 9

ING. ARCH. JAN RAMPICH PAVILON 1, GENERACE, IKARUS, PROGRES 9

ING. ARCH. JOSEF SMOLA UNO 2, KUBIS, ARTEMIS, KLÁNOVICE

ING. TOMÁŠ TVARŮŽEK, PODNIKATEL VE STAVEBNICTVÍ MINERVA, VILLA 129, TREND PLUS, PROGRES 9

PETRA WEIGLOVÁ, VEDOUCÍ VYDÁNÍ ČASOPISU DŮM A ZAHRADA MINERVA, VILLA 129, ARTEMIS, KLÁNOVICE

Zdroj: DŮM a zahrada (březen 2007)


Zeptejte se