Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Typový dům Apollo získal ocenění Top dům 2005


Společnost VELUX již řadu let pomáhá na svět novým projektům typových rodinných domků s obytným podkrovím. Do projektů promítá svou filozofii: obytné podkroví je ideální prostor pro bydlení, protože nabízí zajímavý interiér s dostatkem denního světla a čerstvého vzduchu, poskytuje potřebné soukromí, a díky střešním oknům i sepětí s přírodou. V minulém vydání Výhledů jsme vám představili projekt rodinného typového domu Apollo. Letos se projekt Apollo může pochlubit prestižním oceněním Top dům 2005 v kategorii do 130 m2 podlahové plochy, které mu v anketě časopisu Dům a zahrada udělila devítičlenná porota skládající se převážně z řad architektů.
Rodinný dům Apollo je společným projektem společnosti VELUX Česká republika, s. r. o., a firmy G SERVIS CZ, s. r. o., dodavatele typových rodinných domů. A co by nám k projektu řekli sami jeho spolutvůrci?

img

Obytná podkroví považuji za plnohodnotný prostor … říká autor projektu ing. arch. Jan Hrabal

V návrhu rodinného domu Apollo je použito vertikální okno v kombinaci se střešním oknem. Tato kombinace asi není v Česku příliš rozšířená. Co vás k tomuto návrhu vedlo a v čem jsou přednosti této kombinace?

Od počátku se v tomto případě uvažovalo o použití vertikálního okna. Je pravda, že toto řešení není příliš známé - je poměrně neobvyklé, bylo zajímavé vyzkoušet možnosti jeho použití na menším rodinném domě z funkčního i estetického hlediska. Hlavní je ovšem skutečnost, že při použití vertikálních oken lze zvýšit nadezdívku podkroví, a zároveň tak zvětšit využitelný prostor podkroví, avšak - což je velice důležité - při zachování nerušeného výhledu. V tomto případě jsem této výhody využil v návrhu dispozičního řešení, současně se ale "vertikály" uplatňují také jako architektonický prvek ve fasádě - zajímavě pak působí zejména okna sdružená do sestav. Zde bych chtěl poznamenat, že vertikální okna je právě vhodné dávat do sestav i z důvodů, aby nebyla střecha příliš často přerušována, což kromě estetické záležitosti ovlivní i počet svodů od okapů. Kombinace vertikálního a střešního okna nabízí zajímavé možnosti při ztvárnění objektu - ať už elegantní vyřešení problému výhledu z oken při vysoké nadezdívce či možnost navrhnout vyšší nadezdívku podkroví, netradiční a zajímavé působení v interiéru, ale i ve fasádě, a navíc se jedná o ověřené řešení.

Když byste měl někomu doporučit dům Apollo, jaké by byly vaše argumenty ? Proč právě takový dům?

Je to dům s jednoduchým dispozičním a konstrukčním schématem, a tato nekomplikovanost se promítá pochopitelně i do ceny. Přestože spadá do menší velikostní kategorie, má v podkroví tři ložnice a jeden pokoj pro hosty (nebo pracovnu). Poměr ceny a užitné hodnoty je na velmi dobré úrovni. Navíc pracovna v přízemí může variabilně fungovat jako technická místnost a sklad. Celkové řešení domu - hmota, dispozice, ztvárnění fasád - to vše se odlišuje od typické produkce typových domů, přitom však v principu vychází z obvyklých materiálových a hmotových schémat venkovských domů. Navíc použití kombinací vertikálních a střešních oken vytváří zajímavé podkroví.

Jaký je váš názor na obytná podkroví z pohledu odborníka?

Obytná podkroví považuji za plnohodnotný obytný prostor, zejména u půdních vestaveb se každý takový prostor stává originálem. To je dáno rozmanitostí konstrukcí a typů střech na daných objektech a nutností architektonicky a konstrukčně reagovat na odlišná specifika.

Prozradíte některé ze zásad, které vždy promítáte do svých návrhů?

Je to soulad kvalitního dispozičního, hmotového a materiálového řešení, to vše při zachování rozumné ceny. A také se snažím detailně porozumět přáním a potřebám investora. Ovšem dům by měl mít vždy ještě něco navíc, to znamená třeba zajímavé prostorové řešení, netradiční detail, neobvyklé materiály, něco, co vytvoří jedinečnou atmosféru.

Apollo vzbudil nevšední zájem … pochvaluje si Ing. Jiří VRBKA, jednatel společnosti G SERVIS CZ, s. r. o.

img

Jaká je reakce na typový dům Apollo ze strany zákazníků? Kolik jich již bylo postaveno?

Výběr rodinného domu je dlouhodobou záležitostí. Proto si každý dům hledá svého zákazníka postupně. Rodinný dům Apollo je v nabídce necelé čtyři měsíce. Počet objednávek projektu tohoto domu za tak krátké období předčil naše očekávání, je to vynikající výsledek, který je zárukou toho, že o dům Apollo bude nevšední zájem. Opravdu se těším, až budu moci zhlédnout jeho první realizace.

Můžete prozradit, jaké jsou podle vás trendy v sou-časné výstavbě rodinných domů? Co si zákazníci nejčastěji přejí?

Na tuto otázku lze těžko odpovědět v rozsahu pár vět. Požadavky stavebníků jsou velice různorodé. Společnost GSERVIS CZ se snaží svojí nabídkou oslovit co nejširší spektrum stavebníků. Nabízíme velmi rozdílné domy, pro méně náročné zákazníky až po ty s velmi vysokými nároky na architektonické řešení domu. Obecně však dochází k posunu od klasických domů s apsida-mi, balkony a jinými prvky k domům moderním a architektonicky velmi čistým. Jsem velice rád, že naše spolupráce se společností VELUX k tomuto procesu modernizace přispívá. Dům Apollo je toho příkladem. Nejžádanější kategorie domů z hlediska rozpočtových nákladů jsou domy menší a střední kategorie v cenovém rozpětí 2 až 3 miliony korun. Stále více stavebníků ustupuje od pod-sklepení domů, velice žádanou variantou je dům se samostatným pokojem v přízemí, neustále roste zájem o přízemní bungalovy.

Jak probíhá spolupráce se společností VELUX a v čem vidíte její největší přínos?

Spolupráce se společností VELUX je velmi plodná. První dům, který jsme zařadili do naší nabídky typových projektů, byl dům Sunny v roce 2002. Od té doby vznikají projekty domů, o které je u stavební veřejnosti značný zájem, domy, jež uspokojují veškeré požadavky a potřeby stavebníků rodinných domů. Po stránce architektonické a z hlediska dispozičního řešení jsou tyto domy velice moderní, přitom jejich vlastní realizace není nijak složitá a nákladná. Domnívám se, že touto nabídkou posunujeme vnímání našich stavebníků správným směrem, tedy že i jednoduchá stavba spojená s moderní architekturou zajistí komfortní bydlení.

Myslím si, že je to velmi inspirativní dům … říká Milan Hodina ze společnosti VELUX Česká republika, s. r. o.

img

Co byste řekl k ocenění Top dům 2005 a k domu Apollo obecně?

Ocenění mě velice těší. Projekt domu byl vytvářen s ohledem na koncového uživatele, jsem tedy zvláště rád, že dům ocenila porota odborná. Proto pevně věřím, že si zajímavého řešení využití kombi-nace střešního a vertikálního okna všimnou i odborníci a nechají se tímto prvkem inspirovat při vlastních realizacích. Jde o velmi dobrý způsob, jak zajistit kontakt interiéru domu s vnějším prostředím a současně umožnit maximální využití vnitřního prostoru.

Proč se společnost VELUX věnuje návrhům rodinných typových domů?

Naším cílem je, aby podkroví rodinného domu bylo minimálně rovnocenným prostorem ostatních obytných částí. To znamená, aby byl zajištěn dostatek světla, čerstvého vzduchu a přímý kontakt s okolím. Zní to jednoduše, ale skloubit všechny tyto atributy dohromady pod šikmou střechou nebývá snadné a vyžaduje to odlišný přístup architekta. Ukázkovým příkladem našich představ je právě rodinný dům Apollo, kde se nám podařilo sladit všechny parametry a kombinací střešního okna a vertikálního prvku ve vyšší nadezdívce se maximálně využil vnitřní prostor. Věřím, že i proto byl dům úspěšný právě u odborné poroty.

Jaká je vaše role při vytváření návrhu typových rodinných domků?

Moje role na projektu spočívá v komunikaci mezi zákazníkem - partnerskou společností, která dokáže specifikovat požadavky konečného uživatele, a architektem, jenž do projektu vkládá vlastní myšlenky, a vytváří tak úplně nový celek.

Dosáhly ocenění i jiné projekty společnosti VELUX?

Ankety Top dům jsme se zúčastnili letos podruhé. V minulém roce jsme získali ocenění Top dům 2004 u poroty praktikujících stavebníků ve své kategorii za rodinný dům SUNNY (také společný projekt se společností G SERVIS CZ, s. r. o.). Radost byla veliká i proto, že dům svým odlišným stylem upoutal běžné uživatele, a to bylo naším cílem.

Co vás na této práci baví nejvíce?

Tahle práce celkově je velice zajímavá. Ačkoliv by se na první pohled zdálo, že být u vzniku domu na "typizovaném" trhu je nuda, opak je pravdou. Každý nový rodinný dům má své zadání, svou historii vzniku, svůj účel a funkci. Navíc se snažíme při tvorbě studií jít vlastní cestou a mám radost z toho, když se na cestě objevují další tvůrci rodinných domů. Když jsou vidět výsledky. To mě baví.

Zdroj: časopis VÝHLEDY společnosti VELUX ČR


Zeptejte se