Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Většina stavebníků nechce umělecké dílo (08/2010)


Většina stavebníků nechce umělecké dílo

Rozhovor s Jiřím Maňákem na téma typové i unikátní projekty rodinných domů.

foto: Tomáš Železný

Jiří Maňák obchodní ředitel společnosti GSERVIS. Pro firmu pracuje osm let, obchodním ředitelem se stal v roce 2005. Společnost GSERVIS CZ, s. r. o., je jednoznačnou jedničkou zdejšího trhu s projekty rodinných domů. Soukromým stavebníkům, realitním, stavebním i developerským firmám nabízí komplexní služby, od zpracování projektu, případně až po vlastní realizaci výstavby. Každoročně přichází s desítkami nových originálních projektových řešení, momentálně jich má v nabídce kolem devíti stovek v různých velikostech a kategoriích. Za 16 roků existence dodala projektovou dokumentaci k postavení už bezmála dvaceti tisíc rodinných domů! Žije v nich přes 60 tisíc lidí!

 

Česko je velmocí v produkci typových projektů rodinných domů. A zejména pak v produkci domů podle typových projektů realizovaných. Na zdejším trhu úspěšně působí desítka firem nabízejících stovky opakovaně užívaných projektů prostřednictvím periodicky vydávaných tištěných katalogů a průběžné aktualizované nabídky na internetu.

S Jiřím Maňákem, obchodním ředitelem společnosti GSERVIS CZ, která v ČR již patnáct let požívá v oboru nabídky typových projektů pověst jedničky, mluvíme nejen o přednostech typového projektu, ale hlavně o procesech zhmotňování představ stavebníka do podoby jeho budoucího domova. A také o jevech provázející tuto scénu. Jak známo, typový projekt bývá ze strany některých autorů individuálně řešených projektů rodinných domů podrobován kritice tím drtivější, čím strměji roste jeho obliba mezi veřejností.

PROČ JSOU PODLE VAŠEHO MÍNĚNÍ TYPOVÉ PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ U NÁS TAK OBLÍBENÉ?

Důvodů existuje víc, ale tím hlavním je podle mého mínění snaha stavebníka chovat se hospodárně. Typový projekt lze pořídit velmi rychle a jen za zlomek ceny projektové dokumentace vytvořené individuálně. Velký vliv má i česká mentalita. Typovým projektem není stavebník v ničem vázán, rozhodnutí o jeho výběru je zcela v jeho režii a hlavně nemusí platit honorář někomu jinému za práci, kterou si podle svých představ zvládne udělat sám. Za jakékoli služby – vyřízení stavebního povolení, bytový a zahradní architekt – zajišťující individuální řešení, u nás bohužel stavebníci platit nechtějí.

ARCHITEKTY PROJEKTUJÍCÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍCH ZADÁNÍ BY ASI TATO VAŠE ODPOVĚĎ POBOUŘILA...

S tím jsem srozuměn. Dlouhodobě sleduji kampaň, v jejímž rámci jsou typové projekty odsuzované. Vychází to hlavně ze strany teoretiků architektury, což docela chápu. Jsou to lidé odtržení od praxe. Odmítají akceptovat skutečnost, že většina stavebníků vůbec nestojí o to, aby jejich dům byl malým uměleckým dílem, ale naopak velmi touží, aby byl postaven co nejrychleji a co nejlevněji. Druhou skupinou odsuzující typové projekty jsou pak projektanti, jimž se nedostalo zakázek tohoto druhu.

NEZDÁ SE VÁM, ŽE KATEGORIZUJETE PŘÍLIŠ PŘÍSNĚ?

Ani ne. Názor, že typový projekt je horší než projekt individuální, je dávno překonán. Jde o to, jaká si nastavíte měřítka a co považujete za prioritní. Nezbytné pochopitelně je, aby dům byl dokonale funkční, maximálně splňoval představy stavebníka i jeho rodiny a svoji podobou harmonizoval s okolím. Ale to lze, vztaženo ke zcela konkrétnímu pozemku, naplnit pomocí projektu individuálního i typového. Souhlasím, že někdy může stavebník ve výběru typového domu udělat chybu. Ale zrovna tak snadno nastává jev, kdy individuální projekt nesplní očekávání a ve zcela jednoznačně daných podmínkách nakonec neobstojí ani proti případnému nesrovnatelně lacinějšímu projektu typovému.

TO ZNÍ LOGICKY. ALE JISTÁ DÁVKA ORIGINALITY BÝVÁ PŘECE ŽÁDÁNA A MĚLA BY BÝT VNÍMÁNA JAKO PŘEDNOST.

Ano, individuálně řešený projekt rodinného domu by měl vyznít originálně, míra originality však snadno může přesáhnout mez vnímanou okolím jako únosnou. To mluvím o těch známých případech, kdy architekt samozřejmě chce vyhovět klientovi, ale zároveň nezkrotí ambice sobě samotnému postavit jakýsi pomník. Přál bych každému vidět, jak originálně bývají v konečném výsledku provedeny naše typové domy. Každý stavebník jim dodá vlastní individualitu.

 TOUHA VYHOVĚT KLIENTOVI A ZÁROVEŇ SOBĚ POSTAVIT POMNÍK... MYSLÍTE, ŽE K TOMU OPRAVDU DOCHÁZÍ?

Častěji, než by si kdo pomyslel. I samotní architekti to svými slovy potvrzují. Četl jsem tuším zrovna v časopise Dům a zahrada kdysi výrok, že snem každého architekta je osvícený zákazník, který si nechá poradit a zároveň není omezován ekonomicky. To je docela nestydatý popis stavu, kdy projektant hodlá exhibovat za klientovy peníze.

ARCHITEKT NAD OTÁZKOU, ZDA VOLIT TYPOVÝ NEBO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT RODINNÉHO DOMU, ČASTO ARGUMENTUJE TÍM, ŽE ZHOTOVÍ ORIGINÁL A S NÍM PARALELNĚ NABÍDNE ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT PŘI REALIZACI. ANI S TÍM NESOUHLASÍTE?

Věřme, že vzácně to snad může být dokonce někdy i pravda... Většinou ovšem klient dostane za velké peníze stejné zboží, byť opatřené značkou, jaké lze koupit jen kousek vedle pouze za zlomek vynaložené ceny. Je to jako kdekoli jinde, kde jde o značku. Můžeme třeba volit mezi autem za pět set tisíc, nebo autem za půldruhého milionu, přičemž každý ví, že rozdíl v kvalitě a užitné vlastnosti vyjádřené milionem tady prostě není... Stavebník si zase může pořídit projekt za dvacet tisíc, nebo za dvě stě tisíc. Je to jen na něm.

VY TO PŘÍLIŠ ZJEDNODUŠUJETE. A SKUTEČNOST, ŽE ARCHITEKT MŮŽE BÝT STAVEBNÍKOVI PROSPĚŠNÝ, NECHCETE PŘIPUSTIT PŘÍMO PROGRAMOVĚ.

Tak to není. Skláním se před schopnostmi dobrých architektů a architekturu a design řadím mezi své zájmy. Dobrých architektů s vlastními myšlenkami je však velmi málo. Pro většinu se zpravidla naše katalogy a nabídky typových projektů vůbec stávají inspirací při jednání se zákazníky a navrhování jejich vlastních „původních“ projektů. Přiznávám, že tím víc mi vadí, když pak v každém druhém čísle tohoto časopisu jsou dodavatelé typových projektů ze strany tvůrců projektů individuálních označováni za podvodníky nabízející šunt. Já o tom vím svoje a celkem v klidu se nad takové osočení přenesu. Ale uráží mne, když je za úplného pitomce označen architektem člověk, který si koupí typový projekt a postaví si podle něho svůj vysněný dům. My jako dodavatelé typových projektů nikoho nenapadáme, třebaže argumenty bychom po ruce také měli... Výhradně stavebníci ať si rozhodnou, zda jim vyhovuje nabídka naše, nebo někoho, kdo jim vyprojektuje údajný unikát.

SOUHLASÍM S VÁMI, ŽE ZNESVÁŘENOST OBOU STRAN JE NEVÍDANÁ.

To není znesvářenost dvou stran, to je smršť útoků z jedné strany, jakou bychom v jakémkoli jiném oboru těžko hledali. Nepamatuji si, že by to někdy bylo opačně.

ANO, ZAVILOST NĚKTERÝCH ARCHITEKTŮ VŮČI TYPOVÉMU PROJEKTU JE AŽ CHOROBNÁ. A JE TAKÉ PRAVDA, ŽE PROSTOR PRO TYTO ČASTO VELMI DIVNÉ NÁZORY BÝVÁ V MÉDIÍCH POSKYTOVÁN NEOBYČEJNĚ VELKORYSE. TEĎ ALE DOSTÁVÁTE SLOVO VY... NA CO TEDY POUKÁŽETE V SOUVISLOSTI S PRACÍ INDIVIDUÁLNĚ PROJEKTUJÍCÍCH ARCHITEKTŮ?

Jednoznačně hlavně na pokrytectví, což je vlastnost pro tuto činnost zcela charakteristická. Tvůrce se tváří, jako by týdny nenosil v hlavě nic jiného, než domeček svého klienta, ale ve skutečnosti dělá na nějaké zajímavější zakázce pro mnohem silnějšího investora a onen vzpomínaný domeček často projektuje praktikující student, nebo nějaká kreslička. Jen v lepších případech pod občasným dohledem šéfa. Z jeho strany obvykle vůbec nic není problém! Ale pokud architekt každý klientův názor přijme bez diskuse, je mu nejspíš také úplně ukradeno, jakého výsledku se společně dopracují. Nejsnadnějším cílem je v rámci hladkého průběhu celé akce oprášit něco, co už se někdy v atelieru dělalo. Nejsou ani výjimky, že se někdo dokonce nechá inspirovat tolik odsuzovaným projektem typovým. Vždyť stoprocentně každý stavebník si minimálně ve snaze mít přehled o možnostech na trhu nějaký katalog do ruky vezme a architektovi prstem ruky ukazuje... Spolupráce s projektantem klade na investora značné nároky ve smyslu ujasněnosti představ a pevného lpění na vlastním názoru, přesto nakonec má v domě a na domě občas něco, co vlastně vůbec nechtěl!

TO JSOU VAŠE OSOBNÍ ZKUŠENOSTI?

Ne, to jsou zkušenosti našich klientů. Obrací se na nás také množství těch, kteří se chtěli původně s někým jiným dohodnout na individuálním řešení projektu, ale zklamali se rutinním projevem a nepoměrem požadovaná cena/odvedený výkon. Mnohokrát už náš klient architektovi zaplatil za pouhou studii, která ho zklamala. Pak si od nás koupil projekt typový a podle něho i stavěl. K plné osobní spokojenosti a za cenu výrazně nižší, než kolik vydal jen za onu studii od architekta.

CO NA TO TI ARCHITEKTI? MÁTE I POZNATKY TOHOTO DRUHU?

To je jednoduché. Oni prostě toho člověka dajícího přednost typovému projektu odsoudí jako hlupáka a celý popisovaný jev nazvou důkazem o pokleslosti obecného vkusu. Často neváhají použít ještě silnější odsouzení, že jde o pokles úrovně kultury celé společnosti. Vůbec je nenapadne zamyslet se na tím, zda náhodu není chyba někde jinde. A JE? Samozřejmě! Popisovaná metodika, kdy jeden architekt sedí s jedním stavebníkem tak dlouho, dokud něco nevymyslí, a pak ten první to obrazně řečeno všechno hodí na papír, aby pak společně zjistili, že toho, co vytvořili, jsou v desítkách variant plné katalogy, je už dávno překonaná. Jedinou pozoruhodností na tomto postupu je totiž pouze honorář, který to provází. Jinak jde o plýtvání časem a energií. Z ČEHO PRAMENÍ VAŠE PŘESVĚDČENÍ, ŽE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K PROJEKTOVÁNÍ RODINNÉHO DOMU U NÁS NENÍ POŽADOVÁN? Z faktu, že až na zanedbatelné výjimky, jakými jsou vlastníci specifických pozemků nebo mimořádně solventní majitelé s představou nutně se odlišovat, stavebníci nestojí o žádné unikáty. Oni prostě chtějí funkční dům, který bude dobře sloužit jejich potřebám, dům, v němž bude teplo obrazně i skutečně, dům, který postaví bez zbytečných nákladů navíc. Skoro všichni dnešní stavebníci při zhmotňování těchto svých představ bojují o každou tisícikorunu. Navíc musejí při výběru domu akceptovat místní územní plány a ty moc k originalitám shovívavé nejsou.

ZASTÁNCI INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTOVÁNÍ OBVYKLE ARGUMENTUJÍ I TÍM, ŽE V DŮSLEDKU SE S NIMI UŠETŘÍ. ŽE PROJEKT SICE DRAŽŠÍ BUDE, ALE ŘEŠENÍ ŠITÉ NA MÍRU ZASE USPOŘÍ V JINÝCH OHLEDECH.

Už jsme se toho v tomto rozhovoru dotkli... K tomu můžu jen říci, že to prostě není pravda. To jsou jednoduše dojmy, pro které nejsou žádné důkazy. Je to stejné, jako když nyní já řeknu, že architekti bývají motivováni výrobci a dodavateli technologií, takže neprojektují z toho, co by bylo nejlepší, ale z toho, co je pro ně zajímavé. Naše společnost jako nejvýznamnější dodavatel projektové dokumentace rodinných domů v ČR spolupracuje s veškerými výrobci stavebních materiálů. To je zvlášť důležité při řešení nejrůznějších stavebních detailů.

TAK TEDY: JAK PROBÍHÁ TVŮRČÍ PROCES ZRODU NOVÉHO PROJEKTU U VÁS?

Především musím říci, že naši projektanti nebo s námi spolupracující architekti od první chvíle ke svému zadání přistupují tak, že tvoří pro anonymního zákazníka. To vůbec není na škodu, většina zásad v tomto oboru je prostě neměnná. Drobná specifika individuálních potřeb jsou hravě řešitelná v rámci nabídky dnes už mnoha stovek typových rodinných domů rozpracovaných v tisících variant. Jsem si jist, že nabízíme množství opravdu dobrých projektů. Zájem stavebníků mne v tomto přesvědčení utvrzuje. Vždyť náměty pro návrhy nových domů vzejdou zhruba z tisícovky konzultací se stavebníky ročně, ze stovek úprav projektů stávajících, a v neposlední řadě z každoročního vyhodnocení anket o představách tisícovek budoucích stavebníků o jejich domě.

TYPOVÝ PROJEKT JE U NÁS V SOUČASNOSTI ZKRÁTKA FENOMÉN...

Velkou roli hraje i to, že jsme národ přemýšlivých lidí, kteří se chtějí spolehnout hlavně sami na sebe. Nestojíme prostě o to, aby nám někdo nutil svoje vlastní představy o našem štěstí. Podobným fenoménem jako u nás, je typový projekt už jenom v Polsku a pochopitelně na Slovensku. Tam se přemýšlí podobně.

JEŠTĚ SE VRÁTÍM K PŘEDCHÁZEJÍCÍ OTÁZCE O TVORBĚ TYPOVÝCH PROJEKTŮ VE VAŠEM PODÁNÍ. DO JAKÉ MÍRY SE V NICH ODRÁŽEJÍ NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ?

Spolupracujeme s výrobci a novinky uplatňujeme vlastně okamžitě. Vždycky v rámci jednoho materiálu respektujeme kompletní stavební systém, to ať se jedná o keramické bloky, nebo o pórobeton. Ohromnou výhodou je, že díky těmto poznatkům máme vyřešené všechny detaily vlastní stavby. A opakování našich staveb tuto přednost jen posiluje. V tom jsme právě před projektanty vytvářejícími individuální řešení. V případě takto projektovaných domů se obvykle vyskytuje množství komplikací v praktickém řešení detailů, které je na rozdíl od typového domu zvládáno premiérově, a tedy s rizikem omylu.

TECHNICKY BRILANTNĚ ZVLÁDNUTÝ PROJEKT JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE SE SPOLEHLIVĚ VYHNEME KÝČI Z HLEDISKA ARCHITEKTURY. UMÍ ZÁKAZNÍK VŽDYCKY ROZPOZNAT, CO KAM PATŘÍ?

Asi úplně vždycky ne... My se snažíme předložit skutečně co nejbohatší škálu možností. Klienty vychovávat nechceme a nebudeme, našim cílem je jim vyhovět. Obecný vkus se s vkusem tvůrců a zastánců nejhodnotnější architektury nemůže nikdy úplně srovnat. Ale pro to, aby se tyto dvě veličiny alespoň poněkud přiblížily, musejí něco dělat zejména odborníci stojící na straně domnělého, nebo snad i skutečného, pokroku. Zatím však z jejich strany kromě ironie nic jiného neregistruji. O čem mluvíme Typové projekty rodinných domů jsou u nás také čím dál populárnější. Jejich dodavatelé hlásí každoročně vyšší a vyšší počet prodaných souborů a nepochybně se zvyšuje kvalita staveb, které jsou v jejich rámci zpracované. Co je hlavní příčinou tohoto zájmu? Typové projekty jsou rychle a snadno dostupné, jejich cena představuje pouze zlomek obnosu, který by stavebník musel vydat za projekt domu individuálně zpracovaný. Prodejce projektu obvykle nabízí pro každý typ několik variant v rámci základní ceny a individuální úpravy včetně osazení do terénu za příplatek. Opakovanou realizací typového domu se eliminuje možnost vzniku eventuálních “výrobních“ problémů při vlastní stavbě. Dodavatel typového projektu velmi často projekt uplatňuje v rámci konkrétního stavebního systému a dokáže zajistit dodavatele stavby v tomto smyslu specializovaného. Projekty obsahují vše, co stavebník potřebuje v rámci povolovacího řízení, a dodavatel potom pro samotnou realizaci. Firmy specializující se na dodávku typových projektů mají čím dál více zákazníků, protože zpravidla umějí zájemci předvést stejný dům už realizovaný, svoje služby doplňují rozsáhlým poradenstvím a nabízené projekty doplňují zcela konkrétními doporučeními osvědčených technologií, materiálů a vyřešených citlivých detailů staveb.

TAKÉ MÁM POCIT, ŽE V TOMTO OBORU CHYBÍ INTELIGENTNÍ OSVĚTA.

Někdy až vyhroceně opovržlivý vztah architektů působících v oboru individuálního projektování k typovým řešením rodinných domů už z jejich pozice působí vysloveně kontraproduktivně. A v důsledcích jen pomáhá k dalšímu rozšíření typových projektů. Zastánci individuálního projektování totiž všechny typové projekty břitce odsuzují a za žádnou cenu nechtějí přiznat, že mezi nimi dnes už je vedle podbízivých zmetků také spousta domů velmi kvalitní architektury. To, že v prodejnosti stále ještě leckdy vedou zmetky, to je věc jiná. Ale neznamená to vinu prodejců typových projektů. Ti jen nabízejí co nejširší škálu možností, volba je na stavebníkovi. A tomu skutečně chybí účinná osvěta.

KDYŽ JSTE MLUVIL O PŘEKONANÉM TVŮRČÍM PROCESU, KDY ZÁKAZNÍK SE SVÝM PROJEKTANTEM VYSEDÁVÁ NAD PŘEDSTAVAMI, NAPADLO MNE, ŽE JE TO VLASTNĚ OBOUSTRANNĚ PONIŽUJÍCÍ. DOHADUJÍ SE MEZI SEBOU VĚTŠINOU ODBORNÍK A LAIKEM. SEBEVĚDOMÝ ODBORNÍK S LAIKEM, KTERÝ BÝVÁ ZASE ODBORNÍKEM ÚPLNĚ NĚKDE JINDE A TAKÉ MÁ NEJVĚTŠÍ PRÁVO NA SILNÉ EGO. VŽDYŤ KAŽDÝ, KDO DNESKA DOKÁŽE STAVĚT DŮM, ZASLOUŽÍ ÚCTU OKOLÍ.

Asi vím, kam míříte... Takový člověk má pochopitelně právo na názor. A když se mu něco moc líbí, tak ten jeho osobní projektant buď na věc přistoupí, nebo je hned ve velmi obtížné situaci. Často až nezvládnutelné.

A TAK MNE NAPADÁ, ŽE METODA LISTOVÁNÍ V KATALOGU JE MIMO JINÉ TAKÉ MNOHEM DŮSTOJNĚJŠÍ. A VÝSLEDEK JE DÍLEM ROZHODNUTÍ SEBEVĚDOMÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ NEMÍVÁ ZAPOTŘEBÍ NECHAT SE NĚJAK ZÁSADNĚ ŠKOLIT.

S tím my programově počítáme, to nezastírám. Katalog našich projektů je formován v souladu s potřebami jen lehce poučeného laika, který si s tíhou odpovědnosti v rámci jednoho z klíčových životních kroků nemusí pokaždé tak úplně vědět rady. Ale zase nepotřebuje, aby mu někdo v tak osobní věci, jakou je volba domova na zbytek života, vnucoval svoje řešení. Proto je obrazně řečeno uchopen za ruku a proveden nejen úskalím výběru vhodného typu domu, ale i souvisejícími tématy. Přičemž to základní – volba typu domu – je za vyčerpávajícího přísunu rozhodujících informací jen a jen na něm. Pro ty, kteří nejsou schopni se roz- Kol ik to bude st át hodnout sami, nebo mají specifický pozemek, samozřejmě nabízíme bezplatné konzultace.

JAK VELKÁ MÍRA RIZIKA JE VE STAVEBNÍKOVĚ ROZHODOVÁNÍ?

Už jsme se tady shodli v úctě ke každému stavebníkovi, v respektování jeho ega, a také v tom, že sebevědomí jedinci v řadě i poměrně složitých životních otázek konzultanty nepotřebují. Rozhodují se zcela samostatně. Přílišný sentiment tady i přes vážnost volby na místě není. Každý stavebník rodinného domu pochopitelně touží prožívat intenzívně chvíle jeho zrodu, ale zároveň je okolnostmi nucen chovat se nanejvýš prakticky. Bývá limitován prostředky, které může na stavbu a související operace věnovat, a protože velmi často jde o jedince silně tvořivého, ti méně tvořiví totiž většinou otázku bydlení neřeší stavbou rodinného domu, má dotyčný také málo času.

VOLBA TYPOVÉHO PROJEKTU JE TEDY PODLE VÁS ZNAKEM PRAKTIČNOSTI A SÁZKOU NA JISTOTU?

Rozhodně. Ale ještě s dovolením dokončím myšlenku... Většina prodejců typových projektů má kromě kvalitní dokumentace perfektně zpracovanou nabídku a prezentaci domů. Díky vizualizacím a animacím je možné dům detailně prohlédnout dávno předtím, než bude postaven. Multimediální formy prezentace umožňují prozkoumat stavbu z každého úhlu a strany, doslova dům obejít, často vyzkoušet různé barevné kombinace fasády, střechy a konstrukčních prvků, projít se také interiérem domu a posoudit funkčnost dispozičního řešení. To pochopitelně tvůrce individuálně řešeného projektu nenabídne. A když náhodou ano, tak se jen dále zvýší cenová propast mezi projektem typovým a individuálním. Ale hlavně! Budoucí stavebník má možnost vybrat si spolu s rodinou v klidu podle svých představ. Když už si vybere, tak si je jist, že volil podle sebe. Kolik to bude stát? Typový projekt je obecně výrazně levnější než projekt individuálně vytvořený, stojí maximálně několik desítek tisíc korun. Například ceny projektů rodinných domů společnosti GSERVIS CZ začínají zhruba na 17 500 Kč a končí u 39 500 Kč. Je to o řád níž, než kolik si říkají projektanti při vytváření individuálního projektového řešení. Navíc lze u společností nabízejících typové projekty čerpat řadu slev a výhod.

NEPOCHYBNĚ BUDETE SE MNOU SOUHLASIT, ŽE ÚROVEŇ TYPOVÝCH PROJEKTŮ ROSTE.

Ano, je to hlavně zásluhou toho, že praktičtěji zaměření architekti s vydavateli katalogů typových domů a s prodejci projektů čile spolupracují. Na rozdíl od svých některých kolegů chápou, že původci případných nepatřičností na staveništích v Česku nejsou typové domy.

KDYŽ MLUVÍTE O NEPATŘIČNOSTECH, CO MÁTE NA MYSLI?

Hlavně chaotickou zastavěnost příměstských satelitů, ohromné domy na miniaturních parcelách, přezdobenost některých staveb.

VŠECHNY TY VĚŽIČKY, ARKÝŘE, KLENUTÍ A BALUSTRÁDY?

Ano.

ALE TO JE PŘESNĚ VYČÍTÁNO DODAVATELŮM TYPOVÝCH PROJEKTŮ...

To já vím. Ale není to zcela pravda. Vinu nesou ti, co schvalovali, a pak ti, co projektovali. Nebudu říkat, že některé z těchto domů nejsou typové, ale zrovna tak se zde uplatňují domy projektované individuálně. Vytvořili je architekti napříč širokým spektrem této profese.

URČITĚ BY SE SLUŠELO I Z VAŠICH ÚST ZÁVĚREM SLYŠET NĚCO VLÍDNÉHO NA ADRESU PROJEKTŮ VYTVOŘENÝCH PRO ZCELA INDIVIDUÁLNĚ POJATÉ STAVBY.

Ale to já pronesu velmi rád. Já tuto kategorii vůbec nezatracuji, jen se snažím celou dobu našeho rozhovoru držet názoru, že jde o dvě právoplatné a zcela rozdílné kategorie. Dokonce i naše společnost ročně zpracuje asi stovku individuálních projektových řešení. Respektováním regulativů pozemku a přáními zákazníka se ale většinou dostaneme k modifikaci některého projektu již zpracovaného. V případě, kdy zákazník opravdu trvá na nutnosti se odlišit, spolupracujeme s velmi významnou architektonickou kanceláří.

KDE LEŽÍ HRANICE MEZI VÁMI VZPOMÍNANÝMI DVĚMA ROZDÍLNÝMI KATEGORIEMI?

Jako první ze všech podmínek velmi kriticky posuzujme pozemek, na němž by měl dům stát. Ve smyslu jeho ducha i jeho rozlohy. Žádat individuální projekt pro tuctovou parcelu na ještě loňském poli mezi dvěma výpadovkami z města ven, je nejen plýtvání penězi, ale i projevem neúcty k práci projektanta. Byť jsme ochotni za projekt draze zaplatit… Běžným parcelám náleží běžné domy za běžné peníze, tedy domy typové. To je objektivní hodnocení situace. Pozemkům, které svým charakterem k individuálnímu uchopení projektu doslova vybízejí, se pak tento luxus opravdu pokusme dopřát.

TO JSTE NAKONEC ŘEKL MOC HEZKY!

Počkejte, ještě jsem nedomluvil... Chtěl jsem ještě dodat, že se takto občas skutečně projektantovi tvořícímu unikát může povést případné uplatnění typového řešení v rámci daného místa dokonce předčít!

DĚKUJI ZA ROZHOVOR.

Ladislav Sosenka

Zdroj: DŮM a zahrada 8/2010

O čem mluvíme

Typové projekty rodinných domů jsou u nás také čím dál populárnější. Jejich dodavatelé hlásí každoročně vyšší a vyšší počet prodaných souborů a nepochybně se zvyšuje kvalita staveb, které jsou v jejich rámci zpracované. Co je hlavní příčinou tohoto zájmu? Typové projekty jsou rychle a snadno dostupné, jejich cena představuje pouze zlomek obnosu, který by stavebník musel vydat za projekt domu individuálně zpracovaný. Prodejce projektu obvykle nabízí pro každý typ několik variant v rámci základní ceny a individuální úpravy včetně osazení do terénu za příplatek. Opakovanou realizací typového domu se eliminuje možnost vzniku eventuálních “výrobních“ problémů při vlastní stavbě. Dodavatel typového projektu velmi často projekt uplatňuje v rámci konkrétního stavebního systému a dokáže zajistit dodavatele stavby v tomto smyslu specializovaného. Projekty obsahují vše, co stavebník potřebuje v rámci povolovacího řízení, a dodavatel potom pro samotnou realizaci. Firmy specializující se na dodávku typových projektů mají čím dál více zákazníků, protože zpravidla umějí zájemci předvést stejný dům už realizovaný, svoje služby doplňují rozsáhlým poradenstvím a nabízené projekty doplňují zcela konkrétními doporučeními osvědčených technologií, materiálů a vyřešených citlivých detailů 

Zdroj: DŮM a zahrada 8/2010


Zeptejte se