Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Volba rodinného domu (duben 2007)


TŘEBAŽE VĚTŠINA ARCHITEKTŮ MÁ K TYPOVÝM PROJEKTŮM RODINNÝCH DOMŮ SPÍŠE ODMÍTAVÝ POSTOJ, STAVEBNÍ VEŘEJNOST SI ZJEVNĚ MYSLÍ NĚCO JINÉHO. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČESKÝ DODAVATEL TYPOVÝCH PROJEKTŮ – SPOLEČNOST G SERVIS CZ, s.r.o. – V ROCE 2006 ZNOVU ZLEPŠILA REKORD SVÉHO DRUHU! TENTOKRÁT POPRVÉ STAVEBNÍKŮM DODALA VÍCE NEŽ 2000 TYPOVÝCH PROJEKTŮ.

Čerstvé vydání publikace pod názvem Rodinné domy – projekty a realizace pro rok 2007 (druhé letošní vydání se připravuje), jíž se společnost GSERVIS CZ obrací na své potenciální zákazníky, je více než pětisetstránkovým svazkem obsahujícím 676 originálních projektových řešení rodinných domů. Hlavně však představuje vyčerpávající přehled argumentů proč volit typový projekt. Podaný přehledně, přesvědčivě a názorně. Nikde se vtomto katalogu netvrdí, že typový projekt je pro stavebníka jediným správným řešením. Stavebník, který však byť jen na okamžik připustí, že by z typových projektů volit mohl, dostává do ruky jednoznačně prokazatelný materiál, v němž je radost listovat.

Společným znakem staveb předkládaných v katalogu je skutečnost, že jde o rodinné domy nanejvýš reálné. Nenajdeme tu samozřejmě žádné architektonické výstřelky, ale střízlivé stavby, o jejichž užitné hodnotě nemůže být pochyb. A protože se jedná o opakované projekty, dá se rovněž říci, že vyjma úplných novinek téměř všechny z nabízených domů už někde také stojí. To je další výhoda. Domy tedy prošly nejen stadiem výstavby, ale už se v nich bydlí a tak ztohoto pohledu procházejí neustálým zlepšováním své podoby funkce. Novinkou nejčerstvějšího vydání publikace Rodinné domy – projekty a realizace je členění obsahu podle typů staveb na bungalovy, tradiční rodinné domy, moderně pojaté stavby, řadové a bytové domy, garáže a stání.

Nanejvýš reálné domy

Samozřejmě jsou návrhy projektů rodinných domů z publikace společnosti GSERVIS CZ vypracovány tak, aby splňovaly platné normy i všechny požadavky na moderní apříjemné bydlení. Navržené jsou v klasických zděných technologiích a alternativně mohou být realizovány i jako montované dřevostavby. Vobou případech to znamená, že v základní konstrukci i v detailech se vždy používá jen přírodních materiálů blízkých a známých českým stavebníkům. Společným znakem všech těchto staveb je skutečnost, že jde o rodinné domy nanejvýš reálné.

Ing. Jiří Vrbka, jednatel společnosti GSERVIS CZ, se sám kromě vedení firmy a starostí o obchod, rovněž na projektování rodinných domů podílí. Říká: „Spolupráce projektanta astavebníka musí samozřejmě vést kdomu nejen po všech stránkách provozně vyhovujícímu, ale i domu, který na dlouhá desetiletí ovlivní vzhled lokality, v níž stojí. Ale tato skutečnost sama osobě nefavorizuje ani typová, ani originální řešení.Vobou případech by mělo být prvořadým zájmem sladit představy apřání stavebníka, vlastnosti pozemku, sousední zástavbu i finanční možnosti klienta. Vdrtivé většině praktických řešení to lze učinit i typovým projektem. Právě sčasto prosazovanou originalitou to bývá mnohdy všelijaké. Moje zkušenosti, i zkušenosti mnoha našich zákazníků, spíše mluví o tom, že projektant často zdůrazňující zcela individuální přístup, si základní osnovu stejně vypůjčí zněčeho, co už někde stojí. V oboru rodinný dům už tady vlastně všechno bylo. My nejsme přáteli vzletných slov. Chceme našim klientům nabídnout dům tradičního pojetí v jeho provozní funkci i použitých stavebních technologiích, osvědčený a pohledný. Nejde nám o experimenty a exhibici vlastních schopností, ale o spokojený život lidí, kteří budou v domě bydlet.”

Diskuze běží a lidé se rozhodují…

Výměny názorů na téma, zda pro stavbu rodinného domu volit typový projekt či se raději přiklonit kindividuálnímu projektovému řešení, patří na současné české stavební scéně knejfrekventovanějším. Hodně stručný záznam těchto debat by mohl znít: Na jedené straně projektanti v podstatě ve svých výrocích nechápou, jak může někdo vůbec volit typové řešení a přidávaji k tomu množství svých argumentů. Stavebníci na straně druhé většinou nijak pádně neargumentují, zato však podle typové projektové dokumentace houfně stavějí. Hlavní výhody typového projektu jsou zřejmé. Přinášejí stavebníkovi úsporu v řádu stovek tisíc korun. Tato služba bývá navíc provázena bezplatným poradenstvím, vpřípadě společnosti GSERVIS CZ je tento přístup k zákazníkovi tradiční a zahrnuje značný rozsah. Například doplňkové projekty, orientační ceny realizací, ceny materiálů, interiérové poradenství a tak dále. Další zdroj bohatých informací leží na stránkách www.vybersidum.cz. Tam mohou zájemci dokonce podnikat procházky virtuálními domy, vyzkoušet různé barvy fasády, podrobně zkoumat rozměry místností a i jinak si při hledání nejvhodnějšího druhu bydlení doslova pohrát.

Hotový projekt rodinného domu dodává firma GSERVIS CZ v pěti paré. Každé znich obsahuje projekt architektury (průvodní zpráva, technická zpráva, aproximativní rozpočet, výkresy základů, půdorysů, řezů, krovu, podlah, vše v měřítku 1:50, dále výpisy podlah, oken a dveří), projekt statiky, projekt zdravotechniky, projekt vytápění v alternativách plyn nebo elektřina a projekt elektroinstalace. Podle požadavků uvedených v objednávce lze případně dodat i projekt septiku, pokud není dům možné napojit na veřejnou kanalizaci. Tato služba je zdarma. Stejně tak obdrží zájemce zdarma projekt samostatně stojící garáže, pokud garáž není přímo součástí rodinného domu.

Projekt zvoleného rodinného domu od společnosti GSERVIS CZ samozřejmě nemůže obsahovat konkrétní osazení do terénu a napojení na inženýrské sítě. Tato řešení jsou vždy individuální a je nezbytné je provádět za pomoci místních odborníků vlastnících příslušná oprávnění. Velký úspěch, s nímž se projekty z nabídky společnosti GSERVIS CZ setkávají uveřejnosti, spočívá samozřejmě v jejich kvalitě, rychlosti dodávky a především pak v nízké ceně. Ta se vjednotlivých případech pohybuje zhruba od 20 do 40 tisíc korun podle typu rodinného domu. Obvyklé ceny za individuální projekt leží o řád výše!

Sreality (duben 2007)


Zeptejte se