Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Vzorový dům Excelent obsadil 3. místo v anketě Dům roku


Dům roku 2012
Výsledky čtenářské soutěže

Milí čtenáři!
Rok se s rokem sešel a opět jste společně s naší redakcí absolvovali další, již sedmnáctý ročník soutěže o titul Dům roku. Tentokrát se o něj ucházelo 30 domů v kategorii individuální domy a 27 domů v kategorii typové domy. Kromě hlasování čtenářů proběhlo i hlasování odborné poroty. Potvrdil se trend, který se projevoval i v uplynulých letech – vyrovnaná kvalita realizovaných staveb a rostoucí obliba moderní architektury.

O názor na současnou rodinnou výstavbu a letošní ročník soutěže jsme požádali člena poroty, architekta Ondřeje Kamenického:

Moderní architektura si v našich obcích a městech pomalu, ale jistě razí svou cestu, zároveň se ale stále staví velké množství tzv. tradičních domů. Které hodnoty podle vás přetrvají do budoucna a které zmizí „v propadlišti dějin"?
Celkově bych řekl, že přetrvá kvalita. Český stavebník se za posledních 10 let změnil, vzdělal se jak v moderních trendech, tak v materiálech a technologiích a často přichází s jasnější představou o svých nárocích na prostor v horizontu několika desítek let. Je to podle mého ekonomickou situací – s finanční a kariérní nejistotou přichází delší horizont, po který plánuje svůj vznikající „dům snů" obývat a jaké prostředky investovat.
Je na nás architektech, abychom toto směřování uchopili a vytvořili mu prostor k životu lépe „šitý na míru" jeho nárokům, peněžence, vkusu i snům.

Odráží podle vás soutěž Dům roku vývoj současné obytné výstavby u nás? Můžete nám představit své favority v letošním ročníku a prozradit, proč se vám tyto domy líbily?
Řekl bych, že ano. Chybí tu, až na výjimky (např. I19), výrazná a sebevědomá architektonická tvorba, umožněná nemalým rozpočtem. Mnohem více v ní zaznívají kvality jako střídmost, minimalismus, sevřenost (I04, I10, I15, I29), lokálnost a sepětí s místem (I13, I18, I21), pokusy vyjít vstříc solárním ziskům nebo/a ekologickému provozu (I02, asi i I05 a další). Ne vždy se však tyto pozitivní snahy snoubí s architektonickou bravurou. Přínos dobrého architekta vidím zejména ve snaze přidat ke zmíněným trendům něco „ze sebe": I04, I10, I19, I21. (Pozn. red.: Všechny zmiňované domy najdete v časopise Můj dům číslo 1/2012, nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.mujdum.cz)

Čtenáři i mnozí stavebníci často posuzují domy intuitivně, na základě osobních pocitů. Podle čeho stavebník (čtenář) pozná, že si vybral kvalitní projekt a bude se mu v domě dobře bydlet?
Intuice je velmi často dobré vodítko! Většina solidní architektonické produkce je asi víceméně schopná nabídnout kvalitní dispozici bez zbytečností, světlé a prostorné interiéry a ergonomický provoz. Přidaná hodnota tkví podle mého názoru právě v individuálním přizpůsobení se budoucímu obyvateli. Tady je třeba důkladně se obeznámit s návrhem a následně si v dialogu s architektem klást otázky: Lahodí návrh mému oku? Mám dobrý pocit z procesu jeho vývoje? Komunikuje dům dobře s pozemkem? Bude se mi v něm dobře orientovat? Vyjadřuje dobře můj vztah k lokalitě i k životnímu prostředí? Bude stejně dobře fungovat ve všech ročních obdobích? Bude dům odpovídat mým požadavkům
i za 30 let? Bude v něm dobře i mým blízkým?

Hlasování odborné poroty kategorie typové domy


1. místo

Za nejlepší typový dům roku 2012 porota vybrala přízemní bungalov Atrium se soutěžním kódem T20. Zaujal ji odvážný moderní design ve spojení s energeticky pasivním konceptem.


2. místo

Na druhém místě se umístila dřevostavba společnosti Gradient (soutěžní označení T18). Dodavatel zajímavým způsobem kombinuje tradiční hrázděnou konstrukci s principy pasivních a nízkoenergetických staveb.


3. místo

Dům Excelent realizovaný ve spolupráci společností G Servis CZ a RD Styl se umístil na třetím místě díky své účelné a přehledné dispozici a modernímu vzhledu, který se dobře uplatní jak ve městě, tak na vesnici. Soutěžní kód T10.

Hlasování odborné poroty kategorie individuální domy


1. místo
Nejlepším z domů postavených podle individuálního projektu byl podle názoru poroty dům se soutěžním kódem I19, který navrhl architekt David Kraus. Vyniká originálním dispozičním konceptem a citlivým zakomponováním stavby do přírody.


2. místo

Na druhém místě se umístil dům se soutěžním kódem I04, jehož autorem je MgA. Svatopluk Sládeček. Kombinace zděné a dřevěné konstrukce porotu zaujala nápaditým řešením za přijatelnou cenu.


3. místo

Třetím nejlepším domem se stala stavba architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly (kód I12). Porota ocenila jednoduchost a čistotu architektonického konceptu a jeho promyšlenou vazbu na okolí.

Hlasování čtenářů na www.mujdum.cz

V letošním roce proběhlo poprvé hlasování i prostřednictvím našich internetových stránek www.mujdum.cz. V něm získal největšípočet hlasů typový dům Harmonie od společnosti Canaba. Montovaná stavba z ekobetonových dílců se vyznačuje nízkoenergetickými parametry a přijatelnou cenou.

Vyhráli jste?
V rámci čtenářského hlasování prostřednictvím SMS zpráv jste soutěžili také o dva poukazy na nákup vybavení koupelen v prodejnách SIKO, každý v hodnotě 2 x 50 000 K č. Štěstí se tentokrát usmálo na dva muže, první poukaz získal Pavel Vejvoda z Krušovic a druhý Štěpán Pohl z Předměřic nad Jizerou. Oběma pánům gratulujeme!

Pokud jste hlasovali prostřednictvím našich webových stránek www.mujdum.cz, soutěžili jste o tři roční předplatné časopisu Můj dům. Radovat se z něj mohou pro změnu samé ženy, a sice Ivana Vlachová z Komárova, Jaroslava Volovecká z Benešova a Hana Marásková z Pašovic. Všem třem blahopřejeme a vítáme je mezi našimi čtenářkami!

V letošním roce pracovala odborná porota v tomto složení
Tomáš Tkačík, generální ředitel Business Media CZ / Hynek Paťorek, ředitel redakcí společnosti Business Media CZ / Markéta Klocová, šéfredaktorka časopisu Můj dům / Jitka Pálková a Petr Saulich, redaktoři časopisu Můj dům / Ondřej Kamenický a Pavel Šmelhaus, architekti / Předsedou poroty byl architekt Stanislav Picek.

Můj dům BŘEZEN 2012


Zeptejte se