Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Realizace stavební firmou ve sdružení stavebních firem Porotherm dům


Kvalitní dům není jen otázkou peněz

Spokojené bydlení po mnoho generací. Kdo by po něm netoužil. A kdo by si také někdy nepovzdychl, že to je jenom nesplnitelný sen, který si může dovolit realizovat jenom pár desítek vyvolených s přetékajícími konty.

Jenže takový dům není ve skutečnosti otázkou peněz, ale především umu, pečlivosti a precizní práce stavební firmy a kvalitních stavebních materiálů a jejich správného použití. Spolupráce jednotlivých výrobců a koordinace všech prací tak, aby nebylo nic zanedbáno a stavba pokračovala zdárně kupředu. Správná volba bankovního produktu, který umožní začít neprodleně s výstavbou.

Je to jenom sen v dnešní rychlé době? Ne, realita jménem Porotherm dům Wienerberger.

Šance na dobré bydlení se jmenuje PROGRAM Porotherm dům

O pořízení vlastního bydlení v rodinném domě uvažují jak mladí lidé zakládající rodinu, tak páry či jednotlivci, kterým už mnohdy není dvacet nebo třicet let, ale chtěli by se „na stáří“ v klidu usadit.

Jenže zajištění vlastního bydlení není jednoduchá záležitost, a to obzvláště pro drobné investory. Celkový stav výstavby nových bytů je navíc mnohdy ještě komplikován laxním přístupem odpovědných úřadů, složitostí získání všech možných povolení, obtížným výběrem skutečně spolehlivých firem a v neposlední míře také nedostatkem času samotných investorů. Peníze vložené do vlastního bydlení jsou přitom mnohdy celoživotní investicí, a tady se žádné zanedbání či riskování rozhodně nevyplatí.

Chcete bydlet a bojíte se stavět ?

Novou šanci všem, kdo uvažují o vlastním bydlení, zatím se pro žádný dům nerozhodli, nechtějí stavět svépomocí a zároveň je odrazuje mnohdy komplikovaná spolupráce s dodavateli stavebních prací a dalšími subjekty, nabízí nový program výstavby rodinných domů pod názvem „Porotherm dům“, jehož slogan zní: „Chcete bydlet a bojíte se stavět?“. Program byl zahájen v červenci a formu výstavby zaručující kvalitu pro investora navrhla společnost Wienerberger Cihlářský průmysl a.s. K projektu se dále přičlenili Lasselsberger (obklady a dlažby), Bramac (střešní krytiny), Velux (střešní okna), Schiedel (komínové systémy), Baumit (malty a omítky), MBT-stavební hmoty (hydroizolace), Pipelife-Fatra trubní systémy a společnost GSERVIS (typové projekty rodinných domů).

Když má dům ochrannou známku

Proč se k vytvoření programu rozhodla právě společnost Wienerberger? Jak říkají odborníci z této firmy, mnozí lidé se raději pustí do stavby svépomocí, za cenu vlastního času, nervů, ale často také i nižší kvality stavby bez záruky. Jiní se zase spoléhají na kombinování různých firem z pozice subdodavatelů, i to však za cenu času, nižší kvality a omezených záruk. V těchto případech bývá snahou investora dosáhnout co nejnižší finanční ceny domu, ale mnohdy za „vysokou cenu“ špatné kvality stavby. Za jakou cenu? Podle specialistů z Wienerbergeru však nelze tento typ výstavby jednoduše odsoudit. V praxi se totiž vyplatí za podmínek, pokud stavebník má dostatek odborných znalostí, času, energie po práci a menší nároky na kvalitu provedení stavby, na záruky a garance, ale i na užitné vlastnosti domu.

Nabídka společnosti Wienerberger a dalších partnerů je proto určena všem, kdo mají zájem na výstavbě vlastního domu v prvotřídní kvalitě zaručené certifikátem od nezávislého institutu, při minimálních nárocích na vlastní čas investora a dozoru. To vše pochopitelně za dobrou cenu díla podpořenou zvýhodněnými podmínkami na hypotéku. V rámci nabídky je i možnost zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo úpravy projektové dokumentace dle požadavků investora a individuálních podmínek staveniště.

Pevná cena, daný termín dokončení, dobrá firma, záruka kvality

Všichni výše uvedení subdodavatelé programu budou v průběhu stavby sledovat kvalitu a dodržování technologií a provedou o tom také zápis do stavebního deníku.

Při vstupu do programu také každý stavebník získá záruku pevné ceny i termínu dokončení stavby prostřednictvím typové smlouvy o dílo. V případě dalších požadavků investora v průběhu stavby budou předem vyčísleny vícenáklady a vše řešeno dodatkem ke smlouvě. Z jiného důvodu nemůže ke změně původní ceny dojít.

Součástí programu je i možnost si vybrat v daném regionu stavební firmu, která vstoupila do akce a byla náležitě vyškolena, jak pracovat s uvedenými materiály. Stejně tak je však možné si ze seznamu zvolit stavební firmu zapojenou do programu podle svého uvážení, byť firma je z jiného regionu.

Hypotéka i garance při krachu stavební firmy

Společenství programu zajistilo pro zájemce o Porotherm dům Wienerberger také zvýhodněné podmínky financování u partnerské banky projektu se slevou 50 % na zpracovatelský poplatek na hypotéku a vypracováním odhadu hodnoty domu a finančního plánu na financování stavby zdarma.

Jednou z nejdůležitějších záruk pro investory je vydání garančního listu. Pokud by snad stavební firma, která stavbu provádí, krachovala, nebo šla do konkurzu, dokončí dílo jiná firma z projektu a vícenáklady na převzetí stavby novou stavební firmou budou až do výše 250 000,- Kč uhrazeny z prostředků garančního fondu.

Nezávislý dohled na kvalitu

V rámci projektu je zajištěna kontrola kritérií jakosti a provedení stavby v souladu s požadavky norem. Toto bude zajišťovat ve fázi po ukončení hrubé stavby a posléze těsně před kolaudací Technický a zkušební ústav stavebnictví (TZÚS) a Centrum stavebního inženýrství (CSI). V případě splnění všech podmínek na výbornou, (a jinak to podle předsevzetí společenství být nesmí), vystaví na dům certifikát potvrzující kvalitu.

Porothermdum

tel.844 111 123

www.porothermdum.cz


Zeptejte se