Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Nezapomeňte PŘED schůzkou s architektem


Povinné informace a dokumenty, bez kterých se neobejdete: 

 • vlastní pozemek s přiděleným parcelním číslem v konkrétním katastrálním území

 • orientační představa o svažitosti pozemku

 • základní informace o regulativech v místě výstavby, které zjistíte na stavebním úřadě (jmenovitě sklon střechy, uliční čára, směr hřebene, počet podlaží apod.)

 • znalost omezení na pozemku (například ochranná pásma – chráněná krajinná oblast, les, vodní plochy, elektrické nebo plynové vedení, příjezdová cesta k sousedním pozemkům apod.), která lze zjistit na stavebním úřadě, v katastru nemovitostí (věcná břemena) nebo na odboru životního prostředí

 • informace o zasíťování pozemku (přívod elektřiny, plynu, vody, kanalizace)

 • základní ekonomická představa o ceně vysněného rodinného domu

Vhodné informace, které usnadní návrh individuálního projektu:

 • počet osob, zvířat, aut (garáž)

 • počet podlaží (suterén, podkroví)

 • rodinné zvyklosti (stolování, oslavy, akce apod.)

 • rodinné a individuální zájmy členů domácnosti (zohlednění uložení vybavení například pro cyklistiku, motokros, rybaření, zahradu atd.)

 • nadstandardní vybavení rodinného domu (sauna, vířivka, interiérový bazén, fitness, audio/video místnost a další)

 • požadavek na bezbariérovost rodinného domu

 • vzhled rodinného domu (inspirace, preference, fotografie/obrázky, klasický vs. moderní styl atd.)

 
Pozn.: 
Veškeré výše uvedené povinné i nepovinné informace a dokumenty je nám velmi vhodné sdělit nebo poslat před osobní schůzkou s architektem, kterému tímto usnadníte vytváření projektu Vašeho nového domova. Výhodou je, že se budete při osobní schůzce zabývat konkrétním návrhem.


Zeptejte se