Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Typový projekt rodinného domu


Sázka na jistotu

Při stavbě domu se rozhodně neobejdete bez kompletní projektové dokumentace, která je připravená pro realizaci stavby a obsahuje všechno, bez čeho si prostě poprvé do země „nekopnete“. Naše  typové projekty dodáváme v nadstandardní kvalitě hned v pěti paré (vyhotoveních). Ke všemu jsou vytištěny vodostále, takže ani slzy radosti či chvilkové stavebnické deprese projektu neublíží.

Typové projekty rodinných domů G SERVIS obsahují:

 • stavební a architektonické řešení
 • technickou zprávu s popisem členění domu a využitím jednotlivých místností
 • technické ukazatele (rozměry, plochy)
 • technické řešení všech konstrukcí
 • technickou specifikaci materiálů
 • řešení stropní konstrukce, schodiště a střechy
 • izolace – proti vodě, tepelné, zvukové a radonové
 • specifikaci dřevěných prvků
 • projekt architektury a statiky
 • požární zprávu
 • projekty řemesel tj. elektroinstalace, zdravotechnických instalací a vytápění

Ani stavba vás nemusí připravit o klidný spánek – s kvalitními projekty eliminujete katastrofické scénáře
Technické řešení všech konstrukcí je v projektech od nás doslova podrobně rozpitvané z důvodu dodržení obvyklých standardů a zachování dlouhodobé funkčnosti. Technická zpráva obsahuje materiálovou specifikaci podlah a jsou v ní podrobně nadefinovány všechny úpravy povrchů. Nechybí ani kalkulace spotřeb materiálů pro různé varianty střech a krytiny a také rozpočet zdiva. V kombinaci s výkazem výměr se jedná o vaši účinnou zbraň proti nepoctivým  obchodníkům.

Výkresy obsahují standardní informace předepsané vyhláškou 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Každý má navíc definici okrajových podmínek použití, například pro typy základových půd.

Předcházíme problémům – řešíme i detaily
Neopomíjíme ani ty nejmenší podrobnosti, a to ani v půdorysech. V půdorysech podlaží pamatujeme na každý detail. Příkladem mohou být nehořlavé úpravy v okolí krbu a přesné specifikace komínového průduchu. I ty jsou  několikanásobně otestované praxí a užíváním. Ve výkresech pamatujeme na zkoordinované polohy jednotlivých konstrukcí a zařízení.

Technická zpráva navíc obsahuje popis stavebních řezů, které doplňují grafické informace o skladbách vrstev střechy a podlah.

Konstrukční detaily, které máme vyřešené:

 • napojení střechy na obvodové stěny
 • uložení stropů a překladů nad otvory oken
 • uložení dveří včetně vyřešení tepelných mostů s tepelněizolačními materiály

Detailně jsou připraveny také:

 • výkresy půdorysů a řezů
 • podrobné výpisy truhlářských a zámečnických výrobků
 • klempířské výrobky

Pro lepší představu jsou všechny výpisy doplněné grafickým znázorněním jednotlivých výrobků. Nechybí ani technické a ortogonální (kolmé) pohledy s rozčleněním ploch jednotlivých fasád a jejich strukturou.

Statiku a požárně-bezpečnostní řešení rozhodně nepodceňujeme
Část nazvaná stavebně-konstrukční řešení obsahuje především statické a požárně-bezpečnostní řešení stavby. Statické výpočty jsou nezbytné pro bezpečné užívání domu. Dokumentace je opět podrobná, takže stavebník snadno odhadne přesné náklady na stavbu.

Promyšlené zpracování profesí zaručí kvalitu při stavbě
Všechny části jsou zpracovány tak podrobně, že mohou být jednotlivé rozvody a technologická zařízení hned realizovány. Veškeré dokumentace jednotlivých technologií jsou zkoordinovány, aby nedošlo při realizaci k nežádoucímu protnutí některých rozvodů a jejich nevzhlednému a funkčně vadnému prolínání.

Cena typové projektové dokumentace

Naše typové projekty: ušetříte víc, než zaplatíte
Typový projekt rodinného domu dodáváme v pěti paré. Cena typového projektu G SERVIS je 29 990 Kč. Orientační ceny realizací jsou uvedeny u jednotlivých rodinných domů. Záloha na projekt je 50% ceny. Ceny jsou uvedené v Kč včetně sazby DPH a je k nim ještě účtováno poštovné a balné.

Upozornění
Všechna práva autora uvedených architektonických návrhů rodinných domů jsou vyhrazena a ochráněna zákonem. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto návrhů zakázáno. Společnost G SERVIS CZ, s.r.o. má vypracovaný systém právní ochrany projektů rodinných domů a jejich architektonických návrhů.

Parametry pozemku podmiňující použití typového projektu
Pokud parametry pozemku neodpovídají uvedeným okrajovým podmínkám, je individuálně nutné posoudit a upravit veškeré konstrukce.

Právo změn
Ceny uvedené v této publikaci a na www.vybersidum.cz nabývají platnosti 1. 1. 2016 a nahrazují v plném rozsahu všechny ceníky společnosti G SERVIS CZ, s.r.o. vydané do tohoto data. Společnost G SERVIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo změn v cenách nabízených produktů. Projekty se mohou v drobných dispozičních a technických řešeních lišit od návrhů uvedených v této publikaci.

Zpět nahoru


Zeptejte se