Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Projekt plotu a oplocení


Pro Vaše soukromí i bezpečí

Projekt plotu přímo navazuje na Projekt osazení domu nebo na zpracovaný návrh zahrady zahradním architektem. Při koncepčním zpracování projektů je vše sjednocené, architektonicky a především technicky doladěné. Projekt oplocení akceptuje plánovaný vstup nebo vjezd do domu, napojení na sítě, řešení rozvodů instalací, umístění a zakomponování energoprojektu apod.

Projekt oplocení obsahuje

Detailní řešení strany oplocení pozemku ze zvoleného typového plotového pole (pohledy, řezy, konstrukční řešení, řešení základů, rozpis materiálu apod.)

  • vstupní branku, vjezdovou bránu
  • zapracování energopilíře
  • umístění popelnice, poštovní schránky, zvonku nebo kamery
  • elektroinstalaci v rámci plotu pro bránu, videokameru nebo zvonek

Cena a způsob dodání

Projekty plotu a oplocení dodáváme do 10 pracovních dnů od objednání a uhrazení zálohy ve výši 1 000 Kč. Cena Projektu oplocení pozemku Čelní pohledové strany je 1 990 Kč. Cena za zpracování projektu každé další strany oplocení pozemku je 990 Kč

Naši projektanti pro vás umí nakreslit i individuální projekt plotu. Zde se cena individuální projektové dokumentace pohybuje od 4.990 Kč

Individuální řešení oplocení

  • Při svažitosti pozemku je účtován příplatek za svažitost 20 % z celkové ceny. Svažitostí pozemku se rozumí rozdíl ve výšce na straně pozemku pro zpracování projektu oplocení nad 1,0 m včetně.
  • Ceny za další požadavky (zvolení netypového řešení plotu apod.) budou řešeny individuálně před zahájením zpracování Projektu oplocení.

Projekt oplocení pozemku dodáváme v 5 paré na základě objednávky současně s projektovou dokumentací domu, nebo Projektem osazení domu. V případě objednání Projektu oplocení pozemku samostatně nebo dodatečně je projekt zasílán dobírkou do 10 pracovních dnů od objednání a uhrazení zálohy ve výši  50% ceny projektu.

Nabídka projektů plotů a oplocení.


Zeptejte se