Dotace na rekonstrukci

Víte, že můžete získat dotaci nejen na rekonstrukci domu, ale i na její projekt? A že se navíc nemusíte o nic starat? V G SERVISu totiž všechno vyřešíme za vás!

Dotace na rekonstrukci domu

Při rekonstrukci vašeho domu můžete čerpat z této nabídky dotací:

 • Zateplení
  Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.
 • Kotle, kamna a tepelná čerpadla
  Dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda
  Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
 • Příprava teplé vody, solární ohřev
  Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.
 • Stínicí technika
  Dotace na venkovní stínící techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.
 • Fotovoltaické systémy
  Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
 • Řízené větrání s rekuperací
  Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Zelené střechy
  Dotace na výstavbu zelených střech na domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.
 • Využití tepla z odpadní vody
  Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
 • Ekomobilita
  Dotace na dobíjecí stanice v domech pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz.
 • Projektová podpora
  Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Ve výše uvedených oblastech můžete požádat o příspěvek z programu Nová zelená úsporám. Získáte tak zpět až 50 % nákladů.

A jak vám pomůžeme v G SERVISu? Vytvoříme projektovou dokumentaci, kterou využijete při podání žádosti o dotaci na rekonstrukci domu. Navíc připravíme i kompletní žádost.

Dotace na projekt opravy domu

U opravy domu v souladu s programem Nová zelená úsporám využijete i dotaci na vypracování projektové dokumentace. Stát vám tak vrátí až 35 000 Kč z ceny projektu.

Potřebné podklady vám opět připravíme a pomůžeme vám se získáním dotace na přípravu projektu. Napište si proto i vy o projekt na rekonstrukci a my vám k němu přidáme i pomoc se získáním dotací!

Kontaktní formulář