Ceník

Projektová dokumentace

Projekty a služby Cena Záloha
Typový projekt rodinného domu od 29 990 Kč 50% Více informací
Typový projekt pasivního rodinného domu - NZÚ od 119 000 Kč 50% Více informací
Individuální projekt rodinného domu od 95 000 Kč 50% Více informací
Individuální projekt pasivního rodinného domu od 139 000 Kč 50% Více informací
Upravený typový projekt domu od 65 000  Kč 50% Více informací
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 5 990 Kč 50% Více informací
Projekt osazení domu na pozemek 11 990 Kč 50% Více informací
Výhodný balíček projektové dokumentace od 43 970 Kč 50% Více informací
Výhodný balíček projektové dokumentace se stavebním povolením od 84 860 Kč 50% Více informací

Ideální pro první jednání s bankou a úřady

Projekty a služby Cena Záloha
Malý projekt rodinného domu
*ZDARMA v případě objednávky typového projektu
2 990 Kč 100% Více informací
Studie typového rodinného domu
*8 245 Kč v případě objednávky typového projektu
16 490 Kč 50% Více informací
Malý projekt pasivního rodinného domu
*2 995 Kč v případě objednávky pasivního projektu
5 990 Kč 100%
Architektonická studie individuálního rodinného domu 29 900 Kč 50%
Kompletní projekt rodinného domu v elektronické formě (PDF formát) 4 490 Kč 100%

Doplňkové projekty

Projekty a služby Cena Záloha
Projekt vodovodní přípojky 6 990 Kč 100% Více informací
Projekt kanalizační přípojky 6 990 Kč 100% Více informací
Projekt plynové přípojky 6 990 Kč 100% Více informací
Typový projekt altánu pro zahradu na dotaz - Více informací
Typový projekt garáže a stání vozu 8 990 Kč 50% Více informací
Typový projekt plotu a oplocení – čelní pohledová strana 4 490 Kč 50% Více informací
Typový projekt plotu a oplocení – každá další strana 1 990 Kč 50% Více informací
Typový projekt plotu a oplocení – příplatek za svažitost 20% k ceně projektu 50% Více informací
Projekt žumpy 1 990 Kč 100% Více informací
Projekt chlazení ZDARMA 100% Více informací
Projekt vjezdu 15 000 Kč 50% Více informací

Ostatní služby

Projekty a služby Cena Záloha
Klientské změny typového projektu od 3 000 Kč 50% Více informací
Vyřízení povolení stavby 39 900 Kč 50% Více informací
Rozpočet a výkaz výměr typového projektu 9 990 Kč 50% Více informací
Rozpočet pro individuální nebo pasivní rodinný dům 19 990 Kč 50%
Měření radonu 4 990 Kč 50% Více informací
Cena propočtu stavby - Rozpočet KUBIX 1 490 Kč 100% Více informací
Projekt změn stavby před dokončením od 3 990 Kč 100% Více informací

Katalog

Projekty a služby Cena
Tištěný katalog ZDARMA  Více informací

Další služby

Projekty a služby Cena Záloha
Individuální projekt garáže a stání vozu od 10 990 Kč 50% Více informací
Individuální projekt plotu a oplocení pozemku od 5 990 Kč 50% Více informací
Podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu 2 990 Kč 100% Poptat
Hluková studie individuálně 50% Poptat
Hydrogeologický průzkum individuálně 50% Poptat
Projekt čističky odpadních vod individuálně 50% Poptat
Projekt studny individuálně 50% Poptat
Konzultace na pozemku 4 000 Kč 100% Více informací
Podélný řez pozemkem 2 500 Kč 100% Poptat
Další paré typového projektu 3 490 Kč 100%