Ceník

Projektová dokumentace

Projekty a služby Cena Záloha
Typový projekt rodinného domu od 29 990 Kč 50% Více informací
Typový projekt pasivního domu od 60 000 Kč 50% Více informací
Individuální projekt rodinného domu od 74 900 Kč 50% Více informací
Individuální projekt pasivního domu od 90 000 Kč 50% Více informací
Upravený typový projekt domu od 58 900  Kč 50% Více informací
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 4 990 Kč 50% Více informací
Projekt osazení domu na pozemek 9 990 Kč 50% Více informací
Výhodný balíček projektové dokumentace od 39 970 Kč 50% Více informací
Výhodný balíček projektové dokumentace se stavebním povolením od 76 860 Kč 50% Více informací

Ideální pro první jednání s bankou a úřady

Projekty a služby Cena Záloha
Malý projekt rodinného domu
*ZDARMA v případě objednávky typového projektu
2 990 Kč 100% Více informací
Studie rodinného domu
*7 495 Kč v případě objednávky typového projektu
14 990 Kč 50% Více informací

Doplňkové projekty

Projekty a služby Cena Záloha
Projekt vodovodní přípojky 4 990 Kč 100% Více informací
Projekt kanalizační přípojky 4 990 Kč 100% Více informací
Projekt plynové přípojky 4 990 Kč 100% Více informací
Typový projekt altánu pro zahradu na dotaz - Více informací
Typový projekt garáže a stání vozu 3 990 Kč 50% Více informací
Typový projekt plotu a oplocení – čelní pohledová strana 2 190 Kč 50% Více informací
Typový projekt plotu a oplocení – každá další strana 1 090 Kč 50% Více informací
Typový projekt plotu a oplocení – příplatek za svažitost 20% k ceně projektu 50% Více informací
Projekt žumpy 1 990 Kč 100% Více informací
Projekt chlazení ZDARMA 100% Více informací
Projekt centrálního vysavače 990 Kč 100% Více informací
Projekt vjezdu 12 500 Kč 50% Více informací

Ostatní služby

Projekty a služby Cena Záloha
Klientské změny typového projektu od 3 000 Kč 50% Více informací
Vyřízení povolení stavby 34 900 Kč 50% Více informací
Položkový rozpočet typového projektu 5 990 Kč 50% Více informací
Výkaz výměr typového projektu 4 990 Kč 50% Více informací
Měření radonu 4 990 Kč 50% Více informací
Cena propočtu stavby - Položkový rozpočet KUBIX 990 Kč 100% Více informací
Projekt změn stavby před dokončením 2 990 Kč 100% Více informací

Katalog

Projekty a služby Cena Záloha
Tištěný katalog 99 Kč 100% Více informací

Další služby

Projekty a služby Cena Záloha
Individuální projekt garáže a stání vozu od 9 990 Kč 50% Více informací
Individuální projekt plotu a oplocení pozemku od 4 990 Kč 50% Více informací
Vynětí ze zemědělského půdního fondu 2 990 Kč 100% Poptat
Hluková studie individuálně 50% Poptat
Hydrogeologický průzkum individuálně 50% Poptat
Projekt čističky odpadních vod individuálně 50% Poptat
Projekt studny individuálně 50% Poptat
Konzultace na pozemku 3 000 Kč 100% Více informací
Podélný řez pozemkem 1 500 Kč 100% Poptat
Další paré typového projektu 2 490 Kč 100%