Projekty

Vážení zákazníci,
od 1.7.2024 se novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. musí řídit i stavebníci rodinných domů. Mimo jiné vstoupila v platnost vyhláška 131/2024 Sb. ze dne 17. května 2024 o dokumentaci staveb.
Tato vyhláška upřesňuje rozsah projektové dokumentace pro povolení stavby (kterou podáváte na stavební úřad přes Portál stavebníka) a dokumentace pro provádění stavby. Zákon ukládá stavebníkovi povinnost zajistit v případě stavby RD vypracování dokumentace pro provádění stavby ještě před zahájením stavby a zajistit, aby tato dokumentace byla na stavbě nebo staveništi. Pokud tak neučiní hrozí mu pokuta až 400 000 Kč.
Typové projekty G SERVIS svým rozsahem sice výrazně přesahují požadavky na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, ale o prováděcí dokumentaci se nejedná. Je tedy nutné před zahájením stavby typový projekt ke stavebnímu povolení doplnit ještě prováděcí dokumentací. Cenu prováděcí dokumentace nelze dopředu určit z mnoha důvodů. Tento stupeň dokumentace pro vás bude vytvořen přesně na míru. Budeme potřebovat množství informací o vašem pozemku, jako je například inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, přesný výškopis a polohopis atd. Na základě těchto informací a vašich upřesňujících požadavků vám rádi projektovou dokumentaci pro provádění staveb vypracujeme, ale cenovou nabídku musíme vždy vytvořit individuálně pro každého na míru.
Situace je po 1.7. 2024 v souvislosti s novým stavebním zákonem hektická a nepřehledná. Stavební úřady i odborná veřejnost si vše vykládá různým způsobem a určité názorové sjednocení lze očekávat až po nějaké době. V G SERVISU postupujeme dle platné vyhlášky 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
Díky kvalitně zpracované projektové dokumentaci můžete v konečné fázi při stavbě RD ušetřit a vyvarovat se nepříjemnostem při jednání se stavební firmou.
V případě Vašich dotazů se na nás samozřejmě můžete obrátit.
Tým G SERVIS