Služby

Správně tušíte, že Projekt rodinného domu nebude jedinou dokumentací, kterou budete před započetím stavby potřebovat. Rodinný dům, který jste si vybrali, je potřeba správně osadit na pozemek tak, aby bylo jeho umístění nejen vhodné vůči světovým stranám, ale aby respektovalo příslušná územní rozhodnutí pro daný stavební pozemek a odstupové vzdálenosti od sousedních objektů či pozemků. Dalšími povinnými dokumenty jsou Průkaz energetické náročnosti budov, Projekt osazení domu na pozemek nebo dokumentace o provedeném Měření radonu na pozemku. K jednání s bankou nebo dodavateli zase využijete Výkaz výměr a Rozpočet stavby.
Nejste si jisti, jaké další dokumenty si potřebujete zajistit pro jednání s úřady, bankou a dodavateli prací a materiálů? Poradíme vám a zároveň vám pomůžeme tyto dokumenty získat. Kontaktujte nás na zákaznické lince 236 160 333 nebo na e-mailu gservis@gservis.cz a sjednejte si bezplatnou konzultaci s odborným poradcem. Všechny dotazy a nejistoty, které se týkají stavby vašeho domu, vám pomůžeme úspěšně vyřešit.