Vše o pasivních domech

KVALITNÍ – PROVĚŘENÉ – ÚSPORNÉ – KOMPLEXNÍ

Naše projekty splňují všechny požadavky kladené na pasivní domy dotačním programem Nová zelená úsporám. Na stavbu domů je tedy možné čerpat dotaci od 200 000 do 500 000 Kč. Na projektovou dokumentaci je dále možno žádat dotaci ve výši 35 000 Kč.

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřního tepla vyzařovaného lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

Z porovnání potřeby energie na vytápění jsou patrné rozdíly mezi různými standardy, v kterých jsou budovy u nás stavěny. Nezbytným vývojovým stupněm k pasivnímu domu byly domy nízkoenergetické. Hraniční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění pro dosažení tohoto standardu je 50kWh/(m2a). Nízkoenergetický dům obsahuje v podstatě stejné komponenty jako pasivní dům, pouze v menší míře.

Na rozdíl od pasivního domu potřebuje větší zdroj tepla a rozsáhlejší otopný systém, čímž se ve výsledku vyrovnávají investiční náklady, ale provozní zůstávají o poznání vyšší než u domu pasivního.

Domy jsou naprojektované tak, aby měli co možná nejmenší spotřebu energie na vytápění a na ohřev teplé vody. U našich projektů se také zaměřujeme na snížení dopadu provozu novostavby na životní prostředí. Důležitou součástí našich projektů je také komplexní řešení konstrukčních detailů se zřetelem na eliminaci tepelných mostů a kvalitního řešení vzduchotěsné obálky budovy.