Vyberte si z aktuálních akcí

Aktuality

Revoluční způsob ukládání solární energie: Fotovoltaika a hmotová úložiště společně vytvářejí udržitelnou budoucnost!

Věděli jste, že při současném trendu rozvoje obnovitelných zdrojů energie se stává stále větší výzvou efektivní způsob ukládání přebytků energie? Tato otázka je klíčová pro zajištění stability energetických sítí a maximálního využití čisté, obnovitelné energie. Mimo stabilizace sítě v době vysoké výroby čisté energie a malého odběru (v letním období) se také hledají způsoby, jak přenést tento letní nadbytek do zimního období, kdy je energie nedostatek. V GSERVISu se v současné době zabýváme možnostmi, jak účelně spojit fotovoltaiku a místní hmotové úložiště, které bude funkčně dlouhodobě (sezónně) uchovávat energii získanou z fotovoltaiky. Jak to funguje? Fotovoltaické elektrárny jsou skvělým zdrojem čisté energie, ale jejich výroba je závislá na slunečním záření, což znamená, že během oblačných dnů nebo v noci vzniká nedostatek energie. Právě zde vstupují do hry úložiště, které akumulují dříve získanou energii do akumulační hmoty. Hlavní myšlenou je přenést energii z léta, kdy máme energie hodně do období, kdy nám energie schází - do zimy. Jedná se o sezónní uložení energie. Akumulační hmota jako udržitel energieDíky možnosti sezónní akumulace tepelné energie se může vaše stavba stát takřka energeticky nezávislou. Akumulační hmotou může být písek, cihelný, nebo betonový recyklát, či jílovité zeminy. Přebytky elektrické energie vyrobené z fotovoltaických elektráren jsou skladovány v nadzemních, nebo podzemních akumulačních úložištích, kde mohou být uloženy a využity v době nejvyšší poptávky. Výhody tohoto systému Efektivní využití obnovitelné energie: Tento systém umožňuje efektivní využití čisté energie bez nutnosti spoléhat se na záložní zdroje energie, jako je využívání fosilních paliv. Snížení emisí CO2: Díky většímu využití obnovitelných zdrojů energie a efektivnějšímu ukládání energie dojde ke snížení emisí skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí. Přebytky energie získané z fotovoltaiky nepřijdou vniveč: Díky akumulaci přímo u rodinného domu, nebo jiné občanské stavby, můžou být přebytky energie ze solárních panelů využity účelně přímo v místě spotřeby a nebude docházet k vysokým tepelným ztrátám, vlivem dálkového přenosu. Technické řešení úložišť Externí úložiště energie může být mimo stavbu i jakou součást stavby. Jako součást stavby se nabízí například akumulační hmota uložená v prostorech pod domem. Na tomto reálném projektu se již nyní podílíme. Mimo dům můžeme uvažovat o několika způsobech uložení akumulační hmoty, buď v kontejnerech nebo formou kopce, kterou pracovně nazýváme tzv. krtičinec.. Obě tyto varianty si můžete prohlédnout na přiložených vizualizacích. Další variantou může být uložení akumulační hmoty do země. Zajímá vás toto téma? Líbí se vám nápad ukládání energie do hmoty a rádi byste ho zrealizovali u svého domu? Neváhejte se na nás obrátit, rádi s vámi najdeme společné řešení. Kontakt pro další informace: zidek@gservis.cz