Jak na jednání s úřady

Dokumenty o stavbě RD pro jednání s úřady a bankou

Vybrali jste si konkrétní typ rodinného domu. Ve vašich představách už začíná mít jasnější obrysy. Stále si však nejste jisti, jaké dokumenty potřebujete mít v ruce pro první jednání s úřady a bankou o stavbě vašeho vysněného rodinného domu? Poradíme vám a zároveň pomůžeme tyto dokumenty získat. 

Než přijde na řadu územní a stavební řízení

Předpokládejme, že pozemek, na kterém stavbu rodinného domu plánujete, již vlastníte nebo kupujete. Na stavebním úřadu si ověříte, zda je tento pozemek určen pro výstavbu rodinného domu.

U pozemku je dále důležité zjistit, zda je výstavba RD reálná, konkrétně jak to vypadá s vybudováním potřebné infrastruktury, jako jsou komunikace nebo technické sítě - zásobování vodou, likvidace odpadních vod, napojení na elektrické vedení, plyn apod.

V některých obcích je také nutné přizpůsobit podobu novostavby místním regulativům. Zejména se jedná o pravidla určující maximální výšku stavby, tvar střechy, přizpůsobení charakteru stavby sousedním objektům, respektování stavební čáry v dané lokalitě apod. Všechny tyto informace je možné získat na stavebním úřadu.

Dokumenty, které potřebujete k prvnímu jednání s úřady a bankou o stavbě RD

Když jste si vybrali konkrétní projekt z nabídky typových projektů G SERVIS, je na místě ověřit si, zda je tento dům skutečně možné na zvoleném pozemku postavit a zda odpovídá všem výše uvedeným regulativům. K prvním jednáním na úřadech o těchto otázkách nepotřebujete vlastnit úplnou projektovou dokumentaci. 

Ke vstupním jednáním na úřadech nebo v bance vám dobře poslouží tzv. Malý projekt domu nebo Studie rodinného domu.

  • získání vyjádření příslušných úřadů
  • předběžnému jednání se sousedy o stavbě
  • podání žádosti o hypotéku na vybraný dům v bance

Malý projekt domu

Malý projekt RD obsahuje dispozici, pohledy, informace o rozměrech domu i místností, údaje o zastavěné a obytné ploše, základní informace o stavebně-konstrukčním řešení a informace o potřebách energií.

Cena: 2 990 Kč

V případě následné koupě typového projektu RD vám bude z ceny projektu odečtena cena Malého projektu domu.

Vybrat projekt a objednat

Studie rodinného domu

Studie RD obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží vč. legendy místností, pohledy, řez domem, výkres plánovaného umístění na pozemku, jednoduchý orientační rozpočet a krátkou technickou zprávu. Jedná se o typový projekt domu v rozpracovanosti architektonické studie. 

Cena: 16 490 Kč

V případě následné koupě typového projektu RD vám bude z ceny projektu odečtena polovina ceny Studie rodinného domu

Vybrat projekt a objednat

Když vás maratony po úřadech a administrativa zatěžují

Že běhání po úřadech, zajišťování souhlasných stanovisek a další administrativa související s povolením stavby není nic pro vás? Nejste v tom sami. Rozhodli jsme se poskytnout našim klientům službu Vyřízení povolení stavby. Na základě podepsané příkazní smlouvy vyřídíme veškeré úkony na úřadech kdekoli v ČR za vás.