Ploty

Projekt plotu přímo navazuje na projekt osazení domu nebo na zpracovaný návrh zahrady zahradním architektem. Koncepční zpracování vám zajistí sjednocené a architektonicky i technicky doladěné řešení. Projekt oplocení akceptuje plánovaný vstup nebo vjezd do domu, napojení na sítě, řešení rozvodů instalací, umístění a zakomponování energoprojektu apod.
Naši projektanti pro vás rádi vypracují také individuální řešení plotu a oplocení pozemku, řešení pro svažité pozemky nebo netypické uspořádání.