Změny v podání stavebního povolení od 1.7.2024

1. 7. 2024 vchází v platnost Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Dotýká se samozřejmě i občanské výstavby a získání stavebního povolení pro stavbu rodinného domu.

Jsme samozřejmě připraveni a od 1. 7. od nás obdržíte dokumentaci v elektronické formě, v rozsahu potřebném pro podání a následné vydání stavebního povolení. Naše dokumentace bude opatřena potřebným autorizačním razítkem. Samozřejmě od nás jako součást zakázky obdržíte i nadále vytištěné 3 paré projektové dokumentace. Podrobnosti k předání dokumentace v elektronické formě vám sdělíme v průběhu zpracování zakázky.