Projekt rodinného domu

Co je projekt rodinného domu?

Přesně tady je začátek. U projektu. Prvního hmatatelného důkazu, že se začne dít něco velkého.

Projekt je jednou z nejdůležitějších částí stavby rodinného domu. Projektová dokumentace je vaším hlavním průvodcem stavbou. Tvoří nezbytný základ pro jednání s úřady i bankou. Perfektně vypracovaný projekt domu oceníte jako praktického pomocníka při nákupu stavebního materiálu i výběru dodavatelů stavby nebo dílčích řemeslných prací. Je kvalitním podkladem i pro stavbu svépomocí.

Co projekt rodinného domu obsahuje?

Každý z našich typových projektů obsahuje vše, bez čeho si zjednodušeně řečeno do země nekopnete. Kompletní projektovou dokumentaci dodáváme v 5 vyhotoveních. Nadstandardní kvalitu našich projektů naznačuje i vodostálé provedení dokumentace.

Projekt rodinného domu obsahuje:

Textová část

 • průvodní a souhrnnou technickou zprávu, 
 • stavebně konstrukční a architektonické řešení
 • technické zprávy k jednotlivým profesím
 • požárně bezpečnostní řešení

Výkresová část

 • projekt architektury a statiky (včetně všech důležitých detailů)
 • půdorysy, řezy, pohledy
 • výkresy základů, krovu i střechy
 • výpisy výrobků
 • projekty řemesel - elektroinstalace, zdravotechnické instalace, vytápění

Svým rozsahem velmi dobře poslouží při realizaci stavby, ať už svépomocí, nebo pro kontrolu při realizaci na klíč. Přidanou hodnotou typového projektu je to, že je prověřen stavebníky. Výkresová dokumentace je zpracovaná ve vysoké přesnosti, v měřítku 1:50. Podrobně zpracované konstrukční detaily v měřítku 1:10.

Standardně dodáváme projekt s vytápěním tepelným čerpadlem a podlahovým topením. Ostatní způsoby vytápění zpracujeme jako klientskou změnu na základě vašeho požadavku.

Termín dodání projektu 10 dnů je orientační a platí pouze pro domy označené ikonou 10 dnů. Dodací lhůta může být prodloužena vzhledem k přicházejícím aktualizacím stavebních norem a zákonů.

Vše důležité co potřebujete vědět

Termín dodání projektu rodinného domu

od 10 dnů

Cena projektu rodinného domu

od 29 990 Kč

Vzor projektu rodinného domu ke stažení

Zobrazit

Objednávka projektu rodinného domu

Nejprve si vyberte dům a projekt si objednejte na kartě domu.

Vybrat a objednat

Ve výkresech pamatujeme na každý detail.

Naše výkresy architektury obsahují nejen standardní půdorysy, řezy, pohledy a výpisy výrobků, ale řešíme i všechny komplikovanější detaily, jakými jsou například:

 • napojení střechy na obvodové stěny
 • uložení stropů a překladů nad otvory oken
 • uložení dveří včetně vyřešení tepelných mostů s tepelně-izolačními materiály
 • výkresy půdorysů a řezů
 • podrobné výpisy truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků

Statiku a požárně bezpečnostní řešení rozhodně nepodceňujeme

Součástí stavebně-konstrukčního řešení je podrobná technická zpráva, která obsahuje nejen popis celé nosné konstrukce, ale i výkaz výztuže věnců, schodiště a stropní konstrukce. Dokladová část obsahuje velmi podrobný statický výpočet konstrukce zastřešení, překladů a založení. Každý typový projekt obsahuje samozřejmě i požárně bezpečnostní řešení stavby.

Promyšlené zpracování profesí zaručí kvalitu při stavbě

Zkoordinování dokumentace architektury a profesí odstraní při realizaci nežádoucí protnutí některých rozvodů a jejich nevzhledné a funkčně vadné prolínání. Všechny části jsou zpracovány tak podrobně, že mohou být jednotlivé rozvody (kanalizace, voda, elektřina atd.) a technologická zařízení ihned realizovány.

Podrobné výpisy stavebních prvků jsou samozřejmostí

Naše projekty obsahují podrobné výpisy oken a dveří, klempířských a zámečnických výrobků atd. Všechny výpisy jsou doplněné grafi ckým znázorněním jednotlivých výrobků.

Parametry pozemku podmiňující použití typového projektu

Pokud parametry pozemku neodpovídají uvedeným okrajovým podmínkám, je individuálně nutné posoudit a upravit veškeré konstrukce. Výkresy obsahují standardní informace předepsané vyhláškou 499/2006 Sb o dokumentaci staveb. Každý má navíc definici okrajových podmínek použití, například pro typy základových půd, zatížení sněhem, zatížení větrem atd.

Nevíte si rady s výběrem projektu?

Domluvte si konzultaci s naším projektantem

Domluvit konzultaci zdarma