Vyřízení stavebního povolení

Už nemusíte běhat po úřadech. Povolení stavby vyřídíme za Vás!

Ať už jde o stavební povolení, nebo "pouhé" ohlášení stavby, běhání po úřadech může být složité a vyčerpávající. Chceme vám být oporou při cestě za vaším vlastním bydlením.

Svěřte nám vyřízení povolení stavby a ušetřený čas můžete věnovat rodině, nebo třeba výběru materiálu na Váš vysněný domov.

Služba Vyřízení povolení stavby v sobě kombinuje několik zásadních kroků.

1. krok je tzv. „předinženýring", prostřednictvím kterého prověříme a zajistíme:

 • prověření zda je na daném pozemku možno stavět
 • projednání stavebního záměru s dotčenými úřady
 • prověření regulativ a možností výstavby pro daný pozemek
 • zajištění podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace (nezahrnuje geodetické podklady)
 • zjištění úřady požadovaného rozsahu dokumentace a případných doplňkových projektů dle dostupných informací těchto úřadů
 • zjištění rozsahu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení

2. krok je pak samotné vyřízení povolení stavby, které probíhá po zpracování projektové dokumentace a obsahuje:

 • vyplnění a podaní žádostí nutných k povolení stavby domu
 • obstarání dokladů, vyjádření a závazných stanovisek v rozsahu dle specifikace uvedené v Příkazní smlouvě.
 • zajištění originálu výpisu z katastru (doklad o vlastnictví), snímku pozemkové mapy, seznamu vlastníků sousedních parcel a staveb na nich
 • jednání se správci dotčených inženýrských sítí o napojení domu a pozemku na ně
 • předání ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu
 • předání povolení stavby
 • předání cedule stavba povolena

Veškeré úkony vyřídíme na základě podepsané příkazní smlouvy, ověřené plné moci, předané kompletní projektové dokumentace a uhrazení zálohy.

Výňatek z Příkazní smlouvy s detailní specifikací dodávané služby Vyřízení povolení stavby naleznete zde.

Pokud se v průběhu předinženýringu zjistí, že na daném pozemku nelze stavět, účtujeme pouze náklady spojené s předinženýringem ve výši 17 990 Kč (vč. DPH). Stavební povolení si můžete objednat také ve zvýhodněném balíčku. Více informací naleznete zde.

* Společnost G SERVIS CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo v rámci ceny služby „Vyřízení povolení stavby“ účtovat také
případné dodatečné náklady spojené s vyřízením povolení staveb, a to zejména v důsledku vyšší složitosti
a náročnosti konkrétních objednávek, atypických vlastností staveb, nestandardních vlastností pozemků nebo
jiných překážek, identifikovaných v průběhu vyřizování služby „Vyřízení povolení stavby“.
Pro větší města ČR (typicky krajská města ČR) tj. Hlavní město Praha, Brno, Ostrava atd. bude cena služby
„Vyřízení povolení stavby“ stanovena vždy indiviudálně.

Vše důležité co potřebujete vědět

Termín Vyřízení povolení stavby

dle stavebního úřadu

Cena Vyřízení povolení stavby

39 900 Kč*

Objednávka Vyřízení povolení stavby

Nejprve si vyberte dům a Vyřízení povolení stavby si objednejte na kartě domu.

Vybrat a objednat