Projekt pasivního domu

Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky z vnitřního tepla vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

Domy jsou naprojektované tak, aby měli co možná nejmenší spotřebu energie na vytápění a na ohřev teplé vody. U našich projektů se také zaměřujeme na snížení dopadu provozu novostavby na životní prostředí. Důležitou součástí našich projektů je také komplexní řešení konstrukčních detailů se zřetelem na eliminaci tepelných mostů a kvalitního řešení vzduchotěsné obálky budovy.

Co projekt pasivního domu obsahuje: 

Na rozdíl od projektů klasických ať už typových nebo individuálních obsahuje projektová dokumentace pasivních domů vždycky něco navíc. Jedná se zejména o energetický posudek, všechny konstrukční detaily obálky budovy a krycí list technických parametrů k žádosti o dotaci.

Pokud se rozhodnete pro projekt pasivního domu, určitě vám doporučujeme využít nějakou formu dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Naše projekty jsou zpracovány v souladu s legislativou a obsahují veškerou technickou dokumentaci potřebnou dle vyhlášky 405/2017 Sb. Projektová dokumentace zároveň splňuje a obsahuje veškeré náležitosti dotačního programu Nová zelená úsporám.

Dotace můžete čerpat na stavbu pasivního rodinného domu, ale i na projekt a test neprůvzdušnosti obálky budovy až do výše 35 000 Kč. Cena typového projektu pasivního domu se po odečtení dotace pohybuje od 99 000 Kč vč. DPH, v závislosti na velikosti, tvaru, preferovaného konstrukčního a technologického řešení objektu. 

Obsah projektové dokumentace:

 • A, B – Průvodní a souhrnná technická zpráva 
 • C – Situační výkresy 
 • D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení
 • D.1.2 – Stavebně-konstrukční řešení
 • D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení
 • D.1.4 –  Technické prostředí staveb
  • Zařízení zdravotně technických instalací
  • Zařízení pro vytápění staveb – ústřední vytápění
  • Zařízení nuceného větrání – rekuperace
  • Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 • E.5 – Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Odborný posudek pro Novou zelenou úsporám
  • Konstrukční detaily obálky budovy
  • Energerický posudek
  • Krycí list 

Vše důležité co potřebujete vědět

Termín dodání projeku pasivního domu

od 55 dnů

Cena projektu pasivního domu

od 99 000 Kč
po odečtení dotace 35 000 Kč

Objednávka projektu pasivního domu

Nejprve si vyberte dům a projekt si objednejte na kartě domu. Pokud máte zájem o individuální projekt, tak využijte poptávkový formulář. Cena individuálního projektu pasivního domu poté začíná na 119 000 Kč vč. DPH po odečtení dotace 35 000 Kč.

Vybrat a objednat