Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Průkaz ENB posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu a řadí ho na stupnici A až G dle energetické náročnosti, což se váže na provozní náklady.

Všechny nové a rekonstruované budovy musí mít podle §6a zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií zpracovaný průkaz ENB (energetické náročnosti budovy). Ten je součástí dokumentace ke stavebnímu řízení dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění novely 405/2017 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle aktuální vyhlášky 264/2020 Sb. 

PENB hodnotí objekt z hlediska potřeby energií na:

  • vytápění
  • ohřev teplé vody
  • vzduchotechnická zařízení a klimatizaci
  • umělé osvětlení

Podklady pro vystavení PENB:

  • projektová dokumentace domu
  • projekt osazení domu na pozemek s vyznačením orientace domu ke světovým stranám
  • technická zpráva
  • dokumentace zařízení TZB (vytápění, ohřev TV, VZT, umělé osvětlení)

Vše důležité co potřebujete vědět

Termín dodání Průkazu ENB

10 dnů

Cena Průkazu ENB

5 990 Kč

Vzor Průkazu ENB ke stažení

Zobrazit

Objednávka Průkazu ENB

Nejprve si vyberte dům a Průkaz ENB si objednejte na kartě domu.

Vybrat a objednat