Projekt osazení domu na pozemek

Projekt rodinného domu musíte doplnit před podáním žádosti o stavební povolení o důležitý dokument – Projekt osazení domu na pozemek, který vždy respektuje příslušné územní rozhodnutí pro daný stavební pozemek a odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků (objektů).

Projekt osazení domu na pozemek řeší:

 • umístění rodinného domu, jak polohu na pozemku, tak i výškově
 • zásady organizace výstavby na daném pozemku 

Pokud vám některý z podkladů chybí, stačí říct. Poradíme vám, jak se dostat k přesnému seznamu dotčených správců sítí a k dalším nutným podkladům pro zpracování Projektu osazení domu, nebo vám tyto podklady přímo zajistíme v rámci služby Vyřízení stavebního povolení.

Podklady pro zpracování projektu:

 • zaměření pozemku – výškopis a polohopis
 • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
 • územní plán dané lokality – regulativa
 • místa připojení na inženýrské sítě
 • výsledek měření radonu
 • představa umístění domu na pozemku
 • poloha domů na sousedních pozemcích
 • způsob likvidace dešťové vody
 • vedení všech inženýrských sítí:
  • vodovod
  • kanalizace (splašková, dešťová)
  • elektro
  • O2
  • plyn
  • elektronické kabely

Přesný seznam dotčených správců sítí a seznam dalších nutných podkladů pro zpracování Projektu osazení domu na pozemek upřesní příslušný stavební úřad v místě výstavby rodinného domu.

V případě, že nechcete ztrácet čas sháněním těchto podkladů, zařídíme vše za vás v rámci služby Vyřízení stavebního povolení.

Projekt osazení domu obsahuje:

 • technickou zprávu
 • zásady organizace výstavby
 • situaci širších vztahů
 • koordinační situaci v měřítku 1:200 se zakreslením objektu, přípojek na sítě a přístupové komunikace
 • výkres požárně nebezpečných prostor 

Vše důležité co potřebujete vědět

Termín dodání Projektu osazení domu

od 15 dnů

Cena Projektu osazení domu

11 990 Kč

Vzor Projektu osazení domu ke stažení

Zobrazit

Objednávka Projektu osazení domu

Nejprve si vyberte dům a projekt si objednejte na kartě domu.

Vybrat a objednat