Projekt osazení domu na pozemek

Projekt rodinného domu musíte doplnit před podáním žádosti o stavební povolení o důležitý dokument – Projekt osazení domu na pozemek, který vždy respektuje příslušné územní rozhodnutí pro daný stavební pozemek a odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků (objektů).

Projekt osazení domu na pozemek řeší:

 • umístění rodinného domu, jak polohu na pozemku, tak i výškově
 • zásady organizace výstavby na daném pozemku 

Pokud vám některý z podkladů chybí, stačí říct. Poradíme vám, jak se dostat k přesnému seznamu dotčených správců sítí a k dalším nutným podkladům pro zpracování Projektu osazení domu, nebo vám tyto podklady přímo zajistíme v rámci služby Vyřízení stavebního povolení.

Podklady pro zpracování projektu:

 • zaměření pozemku – výškopis a polohopis
 • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
 • územní plán dané lokality – regulativa
 • místa připojení na inženýrské sítě
 • výsledek měření radonu
 • představa umístění domu na pozemku
 • poloha domů na sousedních pozemcích
 • způsob likvidace dešťové vody
 • vedení všech inženýrských sítí:
  • vodovod
  • kanalizace (splašková, dešťová)
  • elektro
  • O2
  • plyn
  • elektronické kabely

Přesný seznam dotčených správců sítí a seznam dalších nutných podkladů pro zpracování Projektu osazení domu na pozemek upřesní příslušný stavební úřad v místě výstavby rodinného domu.

V případě, že nechcete ztrácet čas sháněním těchto podkladů, zařídíme vše za vás v rámci služby Vyřízení stavebního povolení.

Projekt osazení domu obsahuje:

 • technickou zprávu
 • zásady organizace výstavby
 • situaci širších vztahů
 • koordinační situaci v měřítku 1:200 se zakreslením objektu, přípojek na sítě a přístupové komunikace
 • výkres požárně nebezpečných prostor 

Vše důležité co potřebujete vědět

Termín dodání Projektu osazení domu

15 dnů

Cena Projektu osazení domu

9 990 Kč

Vzor Projektu osazení domu ke stažení

Zobrazit

Objednávka Projektu osazení domu

Nejprve si vyberte dům a projekt si objednejte na kartě domu.

Vybrat a objednat