Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Projekt architektury a statiky


Výkresy architektury a statiky obsahují:

Základy domu - výkres znázorňuje založení stavby na základových pasech a sklopený řez základů domu.

Půdorysy jednotlivých podlaží - výkres zachycuje rozmístění jednotlivých místností a jejich rozměry, plochy, rozmístění stěn, rozmístění stavebních otvorů (dveře, okna), kuchyňských a sanitárních zařízení.

Příčný řez domu - výkres ukazuje svislé řezy domu v příčném (resp. podélném) směru vedeném zpravidla schodištěm. Znázorňuje světlé a konstrukční výšky jednotlivých podlaží domu. Obsahuje legendu použitých materiálů.

Krov domu - výkres obsahuje půdorys, řez konstrukcí střechy a výpis jednotlivých použitých prvků krovu (průřez, počet, množství a délky).

Pohledy - na výkresu jsou zakresleny čelní, zadní a boční pohledy na dům včetně výškových kót jednotlivých částí domu.

Stavební detaily - výkres zahrnuje vybrané stavební nebo konstrukční detaily a jejich popis.

Výpis prvků - ve výkresu je uveden výpis oken, venkovních a vnitřních dveří, vnitřních a vnějších parapetů a výpis klempířských a zámečnických výrobků.

Výkresy skladeb - skladby stropů, výztuže věnců a překladů, schodiště.

Výkres střechy - půdorysný pohled na střechu s vyznačenými spádovými rovinami a se zakreslením prvků ve střeše umístěných (např. střešní okna, komín, kominický výlez, okapní žlaby...)


Zeptejte se