Můj G SERVIS

Sjednat schůzku

YouTube
Facebook
Odebírat novinky
Objednat tištěný katalog
Stáhnout mobilní aplikaci

Projekt osazení domu na pozemek (Projekt situace stavby)


Další povinný dokument, pro který nemusíte jinam

Projekt rodinného domu musíte doplnit před podáním žádosti o stavební povolení o důležitý dokument – Projekt osazení domu na pozemek, který vždy respektuje příslušné územní rozhodnutí pro daný stavební pozemek a odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků (objektů). Případné projekty žump, ČOV, drenáží atd. se řeší individuálně po projednání na stavebním úřadě.

Projekt osazení domu na pozemek řeší:

 • umístění rodinného domu, jak polohu na pozemku, tak i výškově
 • zásady organizace výstavby na daném pozemku

 
Jestli Vám některý z podkladů chybí, stačí říct. Zajistíme nebo poradíme, jak se dostat k přesnému seznamu dotčených správců sítí a k dalším nutným podkladům pro zpracování projektu osazení domu.

Projekt osazení domu obsahuje:

 • technickou zprávu, zásady organizace výstavby
 • situaci širších vztahů
 • koordinační situaci v měřítku 1:200 se zakreslením objektů, přípojek na sítě a přístupové komunikace


Výhodný balíček: povinná dokumentace se slevou! Ušetřete 3 980 Kč!
Před zahájením stavebního řízení potřebujete hned několik důležitých dokumentů najednou. Všechny seženete u nás a už nemusíte jinam!

Výhodný balíček obsahuje:
- projekt rodinného domu
- projekt osazení domu na pozemek
- průkaz energetické náročnosti

Podklady pro zpracování projektu:

  • zaměření pozemku – výškopis a polohopis
  • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
  • územní plán dané lokality – regulativa
  • místa připojení na inženýrské sítě
  • výsledek měření radonu
  • představa umístění domu na pozemku
  • poloha domů na sousedních pozemcích
  • způsob likvidace dešťové vody
  • vedení všech inženýrských sítí:
   • vodovod
   • kanalizace (splašková, dešťová)
   • elektro
   • O2
   • plyn
   • elektronické kabely

Pokud některé podklady nemáte, nebo nevíte kde a jak je sehnat, rádi vše zajistíme nebo poradíme.

Přesný seznam dotčených správců sítí a případný seznam dalších nutných podkladů pro zpracování projektu osazení domu na pozemek upřesní příslušný stavební úřad v místě výstavby rodinného domu.

V případě zjištění chybějících podkladů Vám rádi poradíme, jak je získáte. Do poznámky v objednávkovém formuláři uveďte, že máte zájem o zaslání samostatné nabídky na zajištění těchto podkladů.

Každé z 5 paré Projektu osazení domu obsahuje:

 • technickou zprávu
 • zásady organizace výstavby
 • situaci širších vztahů
 • koordinační situaci v měřítku 1:200 se zakreslením objektu, přípojek na sítě a přístupové komunikace
 • výkres požárně nebezpečných prostor

 

Cena Projektu osazení domu na pozemek:

9 990 Kč (včetně DPH) a záloha ve výši 50% ceny projektu*
Orientační ceník dalších služeb

*Cena za PD na ČOV, studnu nebo posouzení vsaku na pozemku bude stanovena individuálně. 

Termín zaslání projektu:

Projektu osazení domu na pozemek je min. 15 pracovních dnů ode dne obdržení všech potřebných podkladů pro zpracování projektu a uhrazení zálohy (není-li uvedeno jinak). Mírně prodlouženou dobu dodání mají „NOVINKY“ nebo další vybrané domy.

Osobní převzetí projektové dokumentace je možné v kancelářích firmy v Třebíči, Praze, Ústí nad Orlicí či v Brně.

V případě zájmu o uvedené služby nás kontaktujte na zákaznické lince 236 160 333 nebo e-mailem na adrese gservis@gservis.cz. Do 5 pracovních dnů Vám zašleme podrobnou nabídku služeb.


Zeptejte se