Orientační ceny stavby rodinných domů NA KLÍČ

Orientační ceny výstavby, které uvádíme u každého jednotlivého typu rodinného domu, jsou stanoveny na základě obecných stavebních odhadů a jsou pouze orientační. U standardního provedení domu se počítá s částkou 7 600 Kč bez DPH za jeden kubický metr obestavěného prostoru. U pasivních rodinných domů se počítá s částkou 8 200 Kč bez DPH za jeden kubický metr obestavěného prostoru.

Do skutečné ceny za vlastní rodinný domek je nutné zakalkulovat: 

 • konkrétní materiály, výrobky a technická řešení použitá na stavbě.
 • náklady na přípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy apod.

Konečnou cenu výstavby mohou ovlivnit:

 • specifické požadavky na dům
 • výběr stavebních materiálů a vybavení novostavby
 • místo výstavby rodinného domu (ve velkých městech a příměstských oblastech bývá cena obvykle vyšší)

Tyto náklady orientační cena neobsahuje. Orientační ceny jsou uvedeny bez DPH.

Orientační cena realizace nezahrnuje:

 • projekt rodinného domu
 • napojení domu na inženýrské sítě
 • skrývku a uložení ornice
 • individuální podmínky zakládání
 • zpevněné plochy a přístupové komunikace
 • zahradní úpravy a oplocení
 • zařízení staveniště
 • kuchyňskou linku, krb
 • nadstandardní stavební materiály
 • prvky dle požadavku stavebníka

Přečtěte si také o orientačních cenách staveb rodinných domů svépomocí.