Orientační ceny stavby rodinných domů NA KLÍČ

Vytvoření projektu je pro každého zájemce o vlastní bydlení zásadní krok. Konečně „má něco v ruce“. Zároveň tím ale jeho cesta k vlastnímu bydlení teprve začíná. Aby ji zvládl, musí si především dobře spočítat náklady na stavbu domu. Přečtěte si, jak na to.

Orientační cena za stavbu rodinného domu na klíč vychází ze stavebních standardů. Uvádějí totiž aktuální cenové ukazatele ve stavebnictví pro různé typy nemovitostí – včetně rodinných domů.

Vyplývá z nich, že za stavbu rodinného domu aktuálně zaplatíte v průměru:

 • 8 610 Kč bez DPH za m3 u běžného domu
 • a 9 400 Kč bez DPH za m3 u pasivního domu.

Jak spočítat cenu za stavbu na klíč

Cenu stavby na klíč spočítáte následujícím způsobem:

Obestavěný prostor v m3 × cena za m3 = cena stavby na klíč

Pokud tedy plánujete dům s obestavěným prostorem 700 m3, bude cena následující:

 • 700 m3 × 8 610 Kč = 6 027 000 Kč za běžný dům;
 • 700 m3 × 9 400 Kč = 6 580 000 Kč za pasivní dům.

Cena stavby domu svépomocí by v případě tohoto domu byla o 2 410 800 Kč nižší.

Co ovlivňuje konečnou cenu stavby na klíč

Na konečnou cenu stavby na klíč mají vliv také další faktory, které souvisí zejména s:

 • vašimi specifickými požadavky na stavbu,
 • výběrem stavebních materiálů,
 • vybavením nemovitosti
 • a s cenami výstavby, které jsou běžné v dané lokalitě (obecně platí, že ve větších městech jsou nemovitosti dražší než například na vesnici).

Kromě toho musíte počítat také s náklady na:

 • přípravu projektu rodinného domu;
 • napojení domu na inženýrské sítě (včetně případného protažení inženýrských sítí na pozemek a zasíťování pozemku);
 • skrývku a uložení ornice;
 • individuální podmínky zakládání;
 • vytvoření zpevněných ploch a přístupové komunikace;
 • zahradní, terénní a sadové úpravy a stavbu oplocení;
 • zařízení staveniště;
 • zbudování kuchyňské linky a krbu (pokud ho požadujete);
 • nadstandardní stavební materiály
 • a různé nadstandardní a speciální prvky, které požadujete.

Tyto náklady se odvíjí od vašich požadavků i od možností daného pozemku.

Proto potřebujete nejprve získat konkrétní parcelu. Teprve pak dokážete náklady na stavbu vyčíslit přesněji.